Estijos rusakalbis jaunimas labiau pasitiki Rusija nei NATO


Estijos pergalė
Estijos rusakalbis jaunimas saugumo garantu pirmiausia laiko gerus santykius su Rusija, o ginkluoto konflikto atveju pusė jų ketina palikti šalį. Tai rodo Saugumo ir gynybos informacijos centro (NCDSA, kaitsen.ee) analitikų atlikto tyrimo rezultatai, praneša laikraštis „Postimees“.

Apklausoje dalyvavo 2800 rusakalbių Estijos gyventojų nuo 16 iki 20 metų amžiaus. 70 procentų apklaustųjų mano, jog visuomenės plėtrai yra svarbi tolerancija, pagarba kitoms kultūroms, kalboms ir tautybėms. Bet esama ir akivaizdžių prieštaravimų. Apibūdindami savo pasitikėjimo įvairiomis tautybėmis ar grupėmis lygį, tik 7 proc. apklaustųjų pareiškė visiškai pasitikį arabais ir musulmonais, vokiečiais ir amerikiečiais – 17 proc., britais – 20 proc., europiečiais apskritai – 23 proc., estais – 24 proc., Rusijos gyventojais – 34 proc. Estijos rusais pasitiki 52 proc. tyrimo dalyvių.

Estijos rusakalbis jaunimas svarbiausiu šalies saugumo garantu laiko bendradarbiavimą ir geros kaimynystės santykius su Rusija (66 proc.). NATO kaip svarbiausią saugumo garantą įvardijo tik 32 proc. respondentų, o narystę Europos Sąjungoje – 43 proc.

25 proc. Estijos rusakalbių jaunuolių pritaria nuolatiniam NATO kariškių buvimui šalies teritorijoje. 45 proc. mano, kad Estija turi priešintis su ginklu, jeigu ją užpuls kuri nors valstybė, bet tik 28 proc. tiki, kad savigynos pajėgos įstengs apginti Estiją, kol į pagalbą atvyks sąjungininkai. 24 proc. patvirtino, kad yra pasirengę dalyvauti gynybiniuose veiksmuose, kiek leis jų sugebėjimai ir galimybės, bet 54 proc. pareiškė pasistengsią kuo greičiau palikti Estiją, jeigu jos teritorijoje kils ginkluotas konfliktas.

Stasys Gimbutis (ELTA)
 
2019.04.11; 09:00
print