Juozas Strėva. Į pagalbą – Rusijos Dūmos deputatas


paleckiukas
Liūdnai pagarsėjęs Algirdas Paleckis. Slaptai.lt nuotr.

Rusijos Dūmos narys nuo kompartijos Leonidas Kalašnikovas prieš kelias dienas Kremliaus kontroliuojamos televizijos vienoje iš propagandinių laidų skundėsi, kad jo draugas sėdi. Matyt, karšta komunisto širdimi jautė, kad artėja Lietuvos teismo svarstymas dėl sankcijų pratęsimo buvusiam socialistinio liaudies fronto veikėjui A. Paleckiui, įtariamam šnipinėjimu Rusijai.

„Moj drug Algirdas Paleckis uže davno sidit v litovskoj tiurmė“, – apgailestavo L. Kalašnikovas. Jis taip pat skundėsi, kad posovietinėje erdvėje susidorojama su kitaip mąstančiais, kad nuo Pribaltikos iki Ukrainos galvas vėl kelia nacistai.

Pasak deputato, Paleckis sėdi nekaltai, nekaltai buvo nuteistas anksčiau, nes išdrįso viešai pasakyti, kad 1991-aisiais „savi šaudė į savus“. O taip, pasak komunisto, ir buvo – savi šaudė į savus, jokių tankų prie Televizijos bokšto nebuvo, ir t. t.

Šioje vietoje norėčiau pasidalyti dviem savo asmeniniais pastebėjimais.

Pirmas. Kaip rodo komunizmo, kaip absoliutaus blogio, istorija, kompartijos nariai niekuomet nepasižymėjo bent kiek gilesniu protu. Jam atsiskleisti trukdė paprasčiausias fanatizmas. Gal kiek protingesni buvo nebent menševikai. Bet kas vėliau su jais atsitiko, geriausiai galėtų atsakyti pats draugas Stalinas.

Regis, drg. Kalašnikovas, viešai  gindamas drg. Paleckį, pasielgė ne itin apdairiai. Būtų galėjęs patylėti, o padarė meškos paslaugą. Gi Paleckis ginasi esąs nekaltas, nenorįs vėl Lietuvai parvežti naujojo Stalino saulės, kaip tai padarė a.a. jo senelis, parvežęs senąjį.

Antras. Matyt, nelengva dabar Algirdui nuo praėjusiųjų metų spalio sėdėti belangėje ir laukti Temidės sprendimo, jeigu ginti jį sutiko tik buvęs žurnalistas, o dabar advokatas, žurnalisto brolio kolega, andai viename redakcijos kabinete kartu su juo sėdėjęs A. Petrulis.

Net banditai sugeba pasisamdyti garsesnius advokatus.

O tai rodo, kad ne tokie jau ir dosnūs tie nekaltų sielų verbuotojai.

2019.07.17; 08:48

print