Kovos menų patriarchas


Kiekvienoje profesijoje yra pavardžių, kurios tarsi tos profesijos kokybės ženklas. Vladimiras Lisicynas – ši pavardė puikiai žinoma ir kelia didžiulę pagarbą tiems, kas praktikuoja rytų kovų menus. Vilnietis V.Lisicynas yra Lietuvos tradicinio aikido federacijos prezidentas, Pasaulinės Kokoro Sufederacijos prezidentas, savigynos kovos menų profesorius, akademikas.

Jo vadovaujamos federacijos užsiėmimus lanko garsūs šalies mokslų daktarai, verslininkai, diplomatai, policijos darbuotojai. Į jo federaciją nesibaimindami, kad bus mokomi žiaurumo ar įtraukiami į nusikalstamas grupuotes, savo vaikus leidžia tėvai. 

Federacijos vadovo, pasaulinių kovos menų patriarcho klausėme, kaip tapti autoritetingu vadovu. Soke V.Lisicynas sako, kad kovos menų mokymas negali būti verslu. Didžioji dauguma Lietuvos tradicinio aikido federacijos klubų ir grupių vadovų dirba visuomeniniais pagrindais, neatlygintinai.

Lemtingas vaikystės įvykis

Net ir nedaug ką apie rytų kovos menus girdėję žmonės žino, kad praktikuojantieji tai, privalo būti geros savitvardos arba to išmokti. Vienas skaudus ir, kaip pasirodė vėliau, lemtingas vaikystės įvykis, padėjo p. Vladimirui jau vaikystėje suvokti, kiek daug gali žmogus ir jo valios pastangos.

Berniukui valios ir atkaklumo prireikė nugalint ligą, sukėlusią paralyžių. Dauguma ja susirgusių žmonių taip ir lieka paralyžiuoti. Tačiau p. Vladimiras nepasidavė – treniravosi Tėvas, kuris jam išliko geriausiu pavyzdžiu gyvenime, pasakė: "Kas beatsitiktų, kaip sunku bebūtų, reikia keltis ir dirbti. Skauda – pakentėk. Žmogus privalo gyventi tada, kai, rodos, gyventi neįmanoma. Negalima pasiduoti ir visada verta stengtis padaryti daugiau negu gali šiuo metu".

Šiuos jo žodžius p. V.Lisicynas prisimena iki šiol, ypač, kai būna sunku.

Karininkų dinastija

Žinant p. V.Lisicyno genealogiją, nė kiek nenuostabu, kad jis yra kovotojas. 250 m. jo protėviai iš mamos ir tėvo pusės buvo beveik vien tik žemvaldžiai ir karininkai. Jis tvirtina, jog tokias tradicijas puoselėjančiose šeimose vaikai auklėjami kiek kitaip. "Jums gal pasirodys keista, tačiau mano šeimoje visada svarbus buvo dabar nemadingas patriotinis auklėjimas, t.y., šeimos garbės suvokimas, pagarba savo šalies bei šeimos istorijai, inteligencija. Dabartinė manao šeima (mano ir žmonos) iš abiejų pusių dėl demokratinių įsitikinimų Stalino represijų metu iš viso neteko per 40 žmonių. Tai buvo nepriklausomi, savo nuomonę ir įsitikinimus turėję žmonės".

Enciklopedinė giluma

Jaunojo Vladimiro pasaulėžiūra formavosi Maskvoje. Mirus mamai, jis išvyko gyventi pas giminaičius į šį miestą. "Iš vadovėlių nei istorijos,nei literatūros nesimokiau. Mudu su seneliu (enciklopedistu) sėsdavome į autobusą ir važiuodavome viską pamatyti savo akimis. Puikiai prisimenu, kai skaičiau Levo Tostojaus "Karą ir taiką", važiavome į Natašos Rostovos namą, kuris labiau priminė pilį. Istoriją tarsi palytėdavau. Tuo pačiu įpratau gilintis į reikalo esmę, į detales ir smulkmenas. Esu įsitikinęs, jog ir tai man gyvenime pravertė. Ir dabar kiekviename darbe, įvykyje, reiškinyje ieškau man įprastos enciklopedinės gilumos. Ieškau atsakymų į klausimus ir ne tik, kas buvo, bet ir kodėl, kaip?"

Kryptis – Tolimieji Rytai

Kadangi p. V.Lisicynas karininko profesiją rinkosi sovietų laikais, jam teko tokia sfera, kuri buvo susijusi su Tolimųjų Rytų kraštais. Apie tuos laikus pašnekovas pasakoja: "Mano karinis paruošimas buvo kryptingas – Tolimieji Rytai. Privalėjau gerai išmanyti kovos menus, kurie praktikuojami tose šalyse. Gavau leidimą pamatyti japoniškų dokumentų kopijas. Jas skaitydamas sužinojau slapčiausią ir įdomiausią istoriją. Buvau sužavėtas ir labai susidomėjau Japonijos kovų menais ir jų istorija".

Pagarba svetimai gyvybei

"Kovos menai, ypač mūsų – tradicinio Aiki-Do šaka – suteikia galimybių milimetras po milimetro gilintis, turint rankose bet kurį kardą ar net paprasčiausią lazdą. Tokia metodika suformuoja labai tvirtą charakterį. Žmonės, atėję pas mus, keičiasi akyse. Čia nemokoma žudyti, o mokoma apsiginti. Šiuolaikinio aikido kryptis, atsiradusi 1942 m. teigia, kad mes neturime priešų, tačiau aš manau priešingai – mes jų turime.

Gyvenimo realybė, deja, yra tokia, kad išėję į gatvę, mes nežinome, ar grįšime nesužaloti. Viena dvyliktokė buvo mušama mokyklos diskotekoje. Tokių atvejų daugybė, todėl aš privalau parodyti, kaip ji galėjo savo skriaudėjus įveikti ir praktiškai tai galėjo padaryti be rankų".

Paklaustas, kaip išmokti išlaikyti ribą tarp savigynos ir noro pademonstruoti savo jėgą prieš kitus, p. V.Lisicynas atsako: "Aiki-Do – labai subtilus menas, o vienas svarbiausių mūsų principų – pagarba svetimo žmogaus gyvybei. Vaikas, imdamas lazdą į ranką, supranta, kad ja galima sukelti skausmą, o mūsų tikslas, kad jis suprastų, kaip ja nesuteikti skausmo kitam. Pas mus realiai mokoma taisyklės – nedaryti kitam to, ko nenorėtum, kad kitas darytų tau.

Japonai teisingai sako: "Stiprus žmogus nežudo". Taigi per fizinius kontaktus žmogus situaciją įpranta vertinti ne tik iš savo, bet, svarbiausia, – kito žmogaus pozicijų. Įprantama ir išmokstama galvoti apie kitą.

Svetima inercija

Aiki-Do esmė – lengvai iššifruojama. Aiki – tai žmogaus inercijos panaudojimas. Do – žmogaus dvasinio paruošimo kelias. "Taigi dar vienas mūsų principas, panaudojant svetimą inerciją, apginti savo kūną, tarsi namą, kuriame gyvena siela. Juk iš tiesų – aš tai nesu aš, aš – kur nors ten, gilumoje, o kūnas – tai mano namas, kurį privalau apginti, nes tik turėdamas kūną, galiu turiu galimybę gyventi žemėje ir sužinoti bei patirti, kas yra žmogaus gyvybė.

Kita vertus, žmogus išmoksta apsiginti net tada, kai puolamas ginklu," – aiškina kovos menų patriarchas.

Širdies filosofija

Ponui V.Lisicynui labai artimas ir dar vienas rytų filosofijos principas: "Jeigu gali pagailėti priešo, pagailėk". O pats kovų menų meistras dar papildo šį principą: "Žinoma, jei tokia galimybė yra, jei esi paruoštas. Man nemažiau patinka ir kita filosofija, vadinama Kokoro Su Shin. Tai – širdies filosofija.

Kokoro – tai širdis

Su – įstatymai, dėsniai. Shin- Teisybe. Taigi Kokoro Su Shin priesakas – viską daryk pagal širdies įstatymą, širdies dėsnius. Taip pat elkis ir su savo likimu – įgyvendink jį garbingai ir laiku. Kokoro Su Shin apjungia tai, kas svarbiausia mūsų gyvenime – įprasminti savo likimą, paisant širdies balso, širdies įstatymo, nuoširdžiai. Kokoro Su Shin – tai beveik atskira kovos menų sistema, į kurią įeina ir Aiki-Do".

Gynybos filosofija

Savaime aišku, kad Kokoro Su Shin supratimas yra pagrindas “Tenchi Bogyo Korai Do” filosofijos. Tenchi – tai visata , Bogyo – gynyba, Korai – iš gilios senatvės , Do – dvasios, sielos ir fizines galimybes sujungimo ir tobulėjimo Kelias per kovos menų praktika. Apginti save tam , kad turėti galimybes apginti kitų.

Gintaro Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: Vladimiras Lisicynas – Lietuvos tradicinio aikido federacijos prezidentas, Pasaulinės Kokoro Sufederacijos prezidentas, savigynos kovos menų profesorius, akademikas.

Informacijos šaltinis – Lietuvos Tradicinio Aikido Federacija.

2013.09.06

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *