Lenkijos parlamentarai domisi Lietuvos patirtimi vietos savivaldos srityje


Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) kvietimu šią savaitę Lietuvoje lankosi Lenkijos parlamento Vietos savivaldos ir regioninės politikos komiteto delegacija. 

Lenkijos žemėlapis

Vizito metu delegacijos nariai susipažins su Lietuvos patirtimi vietos savivaldos, regioninės politikos, Europos Sąjungos investicijų srityse. Seimo VVSK nariai su svečiais numato aptarti Lenkijos gerąją patirtį stiprinant regionų politiką, didinant savivaldybių finansinį savarankiškumą, įgyvendinant vietos savivaldos decentralizaciją, skatinant vietos bendruomenes dalyvavimą sprendimų priėmime ir stiprinant vietos bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą su vietos valdžia.

Delegacijos vizito programoje numatytas susitikimas su Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu, VVSK nariais, dalykiniai pietūs su Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Lenkijos Respublika grupės nariais.

Taip pat planuojamas susitikimas su regioninę politiką kuruojančiu vidaus reikalų viceministru. Lenkijos parlamentinė delegacija lankysis Druskininkų savivaldybėje, kurios meras yra Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas. Šio apsilankymo metu bus aptariami vietos savivaldos klausimai, iliustruojant Europos Sąjungos investicijų poveikį regiono vystymuisi. Europos Sąjungos investicijų klausimus taip pat numatoma aptarti delegacijai lankantis Vilniaus miesto savivaldybėje.

Tikimasi, kad numatyti susitikimai leis sustiprinti Lietuvos ir Lenkijos parlamentų ryšius ir sudarys sąlygas abiejų šalių parlamentarams pasidalinti svarbia valstybės reformų patirtimi. Vizitas pratęs sėkmingą komitetų susitikimų, vykusių 2009-2011 metais, patirtį.

Birželio 14 d. Lenkijos parlamento delegacija ketina dalyvauti minėjime, skirtame Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.06.12; 02:01

print