Lietuvos byla – mano byla. Vytauto Antano Dambravos atminimui


Lietuvos byla – mano byla. Vytautas Antanas Dambrava

Kviečiame į Ambasadoriaus Vytauto Antano Dambravos mirties metinių minėjimą.

Iškilmingas minėjimas rengiamas Vilniaus įgulos Karininkų Ramovėje. 

Renginio data – 2017-ųjų metų vasario 5 diena. Minėjimas prasidės 12.30 min.

12.30 – Meninis prologas.

Renginį veda Gaudentas Aukštikalnis.

12.40 – V.A.Dambrava – Lietuvos laisvės šauklys, įžymus mąstytojas ir politikas.

Kalbės:

LR Seimo nariai Žygimantas Pavilionis, Antanas Vinkus, prof. Povilas Gylys, prof. Romualdas Grigas, KAM atstovai, LPD vadovas Juozas Dingelis, velionio brolis Kęstutis Dambrava.

14 – 14.30 – Knygos „Lietuvos byla – mano byla“ sutiktuvės. Autorius – Vidmantas Valiušaitis, leidyklos „Žara“ direktorė Ramutė Žandarienė.

Vilniaus karininkų Ramovės ir LPD informacija

2017.02.03; 05:44

print