Lietuvos vadovaujama tarptautinė ginkluotės kontrolės inspektorių grupė lankysis Tadžikistane


Lapkričio 1-4 d. Lietuvos kariuomenės ginkluotės kontrolės inspektoriai kartu su kolegomis iš Lenkijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Tadžikistane atliks pasirinkto rajono inspekciją, vadovaudamiesi 2011 m. Vienos dokumento nuostatomis. 

Tadžikistano kariuomenėje tarnauja ir moterys. Karinis paradas Dušanbėje.
Tadžikistano kariuomenėje tarnauja ir moterys. Karinis paradas Dušanbėje.

Lietuvos vadovaujama tarptautinė ginkluotės kontrolės inspektorių grupė domėsis Tadžikistano karine veikla pasirinktame rajone, apimančiame pietvakarinę šalies dalį.

Vadovaudamiesi 2011 m. Vienos dokumento nuostatomis, ginkluotės kontrolės inspektoriai inspekcijos metu turės galimybę gauti informaciją apie pasirinktame rajone dislokuotuose daliniuose tarnaujančio personalo skaičių, turimų pagrindinių ginkluotės ir technikos sistemų tipus, jų skaičių. Lankydamiesi poligonuose ir / ar mokymo laukuose, inspektoriai taip pat galės susipažinti su karinių vienetų vykdoma veikla ir apžiūrėti pagrindinių ginkluotės ir technikos sistemų pavyzdžius.

2011 m. Vienos dokumentas įpareigoja Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO) priklausančias valstybes kasmet pateikti informaciją apie savo karines pajėgas, gynybinių pajėgumų vystymo planus ir karinį biudžetą, taip pat iš anksto informuoti apie planuojamą karinę veiklą. Valstybės taip pat įsipareigoja priimti savo teritorijoje nustatytą skaičių kitų šalių karinių ekspertų inspekcijų ir vizitų į karinius dalinius.

Remdamasi 2011 m. Vienos dokumentu, kiekviena ESBO priklausanti valstybė turi teisę patikrinti, ar kita šiai organizacijai priklausanti šalis nevykdo neteisėtos karinės veiklos, apie kurią būtina pranešti iš anksto, ir ar neturi nedeklaruotų karinių pajėgumų.

Įvertinę pasirinkto rajono inspekcijos eigą ir jos metu gautą informaciją, Lietuvos kariuomenės atstovai kartu su svečiais iš Lenkijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų parengs ESBO šalims ataskaitą, kurioje pateiks vertinimą, kaip Tadžikistanas vykdo 2011 m. Vienos dokumento reikalavimus.

Šiemet Lietuvos kariuomenės ginkluotės kontrolės inspektoriai jau lankėsi Rusijoje, Kazachstane ir Baltarusijoje, o paskutinį kartą Tadžikistano kariuomenės vienetus inspektavo 2013 metais.

Informacijos šaltinis – Lietuvos krašto apsaugos ministerija.

2016.10.30; 03:18

print