Maskvoje pasitikti iš Vorkutos grįžtančios lietuvių ekspedicijos dalyviai


Maskvoje penktadienį, rugpjūčio 25 d., iš ekspedicijos po Komiją grįžtančius jos narius pasitiko Lietuvos diplomatai Rusijoje.

Iš Vorkutos į Maskvą traukiniu grįžusią dvylikos asmenų grupę sutikęs Lietuvos ambasados Rusijoje ministras patarėjas Giedrius Galkauskas pasveikino prieš dvylika dienų į tolimąją Komiją išlydėtos ekspedicijos dalyvius su sėkmingai atlikta misija.

„Simboliška, kad ekspediciją baigėte Juodojo kaspino dieną, atiduodami pagarbą amžinojo įšalo žemėje palaidotiems tautiečiams – politiniams tremtiniams“, – sakė G. Galkauskas.

Gintauto Aleknos organizuotos ekspedicijos dalyviai, kurių didžiąją dalį sudarė broliai pranciškonai, Kretingos pranciškonų gimnazijos mokytojai ir moksleiviai, aplankė šalia Vorkutos, Intos ir Pečioros miestų šiaurės Rusijoje buvusiuose lageriuose žuvusių lietuvių kapus, pastatė kryžių ir atminimo lentelę kaip numanoma 1948 m. Kosju lageryje mirusiam pranciškonui Augustinui Dirvelei – Antano kolegijos (Pranciškonų gimnazijos) įkūrėjui ir rektoriui, Lietuvos pranciškonų provincijolui ir tretininkų vadovui.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.08.26; 05:30 

print