Ministerijoje diskutuota neapykantos nusikaltimų prevencijos ir tyrimo klausimais


Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) vyko pasitarimas su nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovais, kurio metu buvo aptarti aktualiausi neapykantos nusikaltimų prevencijos ir tyrimo klausimai.

Pasitarime, kuriam pirmininkavo vidaus reikalų viceministras Artūras Norkevičius, dalyvavo Lietuvos žmogaus teisių centro, Lietuvos gėjų lygos, Žmogaus teisių stebėjimo instituto atstovai, taip pat Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Generalinės prokuratūros ir VRM departamentų atstovai.

Viceministras A. Norkevičius susitikimo metu akcentavo, jog kovai su neapykantos nusikaltimais svarbu skirti didesnį dėmesį ir užtikrinti veiksmingą jų užkardymą ir tyrimą.

„Dėl esamos geopolitinės situacijos ir didėjančių migracijos srautų Lietuvoje visuomenė tampa įvairesnė, daugėja ir ateityje daugės skirtingos rasės, tautybės, religijos ir kitakalbių asmenų. Turime kalbėtis apie tai, kokie iššūkiai šiuo atžvilgiu laukia ir kaip galėtume bendradarbiauti, siekiant efektyviau kovoti su neapykantos nusikaltimais“, – sakė viceministras.

A. Norkevičius taip pat pažymėjo, jog neapykantos nusikaltimai, kaip reiškinys, yra aptariami ne viename Europos Sąjungos mastu priimtame dokumente, kovos su juo svarba taip pat akcentuojama  Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 m. programoje, kurią šiemet patvirtino Seimas.

NVO atstovai pasitarimo metu išsakė svarbiausias problemas, su kuriomis susiduria savo darbe, pasidalino nuomonėmis apie esamą situaciją ir apie tai, kaip teisėsaugos institucijos turėtų tobulinti savo veiklą kovos su neapykantos nusikaltimais srityje.

Pažymėta, kad dėl įvairių priežasčių apie įvykusius incidentus policijai praneša tik nedidelis procentas aukų, todėl turėtų būti dedama daugiau pastangų siekiant padrąsinti nukentėjusiuosius kreiptis į policiją, didinti jų pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis,  bendravimui su pažeidžiamiausiomis socialinėmis grupėmis pasitelkiant specialius policijos pareigūnus ar bendruomenės pareigūnus.

Pasitarimo metu taip pat buvo aptarta neapykantos nusikaltimų tyrimo problematika, esama teismų praktika, statistikos apie tokius nusikaltimus rinkimo, neapykantos kurstymo elektroninėje erdvėje ir kiti klausimai.

Sutarta, jog NVO pateiks savo pasiūlymus dėl konkrečių su neapykantos nusikaltimų tyrimu susijusių klausimų sprendimo. Taip pat sutarta, kad tokie pasitarimai su NVO atstovais bus rengiami periodiškai, siekiant keistis informacija, gerąja praktika ir kartu spręsti tokio pobūdžio nusikaltimų užkardymo ir tyrimo problemas.

Sekantį susitikimą su NVO atstovais planuojama organizuoti po to, kai bus paskelbtos Lietuvos Respublikos periodinio pranešimo pagal Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo gynimo išvados ir rekomendacijos – gynimas vyks Ženevoje, Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto 88-oje sesijoje šių metų lapkričio 27 d.

Informacijos šaltinis – Lietuvos vidaus reikalų ministerija.

2015.11.15; 06:18

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.