Mirė buvusi Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Regina Gytė Narušienė


PLB pirmininkė Regina Narušienė. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Eidama 86-uosius metus Jungtinėse Amerikos Valstijose balandžio 25 dieną mirė advokatė, buvusi Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė, Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės komisijos narė, mecenatė, visuomenininkė Regina Gytė Narušienė, pranešė Seimas.
 
Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį pareiškė užuojautą dėl buvusios Pasaulio lietuvių bendruomenės vadovės, teisininkės Reginos Gytės Narušienės mirties.
 
Šalies vadovas sakė, kad R. G. Narušienė, ilgus metus gyvendama Jungtinėse Valstijose ir nuolat palaikydama glaudžius ryšius su Lietuva, reikšmingai prisidėjo prie atstovavimo Lietuvos interesams ir lietuvybės puoselėjimo.
 
„Reiškiu nuoširdžią užuojautą artimiesiems, taip pat ir visai lietuvių diasporai – netekome ypatingos asmenybės, kuri nuolat ir nepailstamai su didžiule energija dirbo puoselėdama lietuvių tautos vertybes ir kultūrą. Net gyvendama už Atlanto, o po nepriklausomybės atkūrimo dažnai lankydamasi Lietuvoje, R. G. Narušienė sugebėjo išlaikyti atsidavimą savo Tėvynei ir šaknims. Ji taip pat pasižymėjo ryškiomis žmogiškosiomis savybėmis, negailėdama savo gerumo ir meilės aplinkiniams“, – sakė prezidentas.
 
Šalies vadovo teigimu, dar 1990-aisiais, būdama Lietuvių laisvės forumo Vašingtone pirmininke, R. G. Narušienė atliko didelį darbą siekiant Lietuvos diplomatinio pripažinimo.
 
Per savo gyvenimą garsi teisininkė aktyviai užsiėmė ne tik visuomenine veikla, ji ryškiai pasižymėjo ir savo mecenatyste, rūpinosi parama Lietuvos kultūrai.
 
R. G. Narušienė nuo 1990-ųjų veikė JAV lietuvių bendruomenėje, 2006–2012 m. vadovavo Pasaulio lietuvių bendruomenei. 1998 m. ji apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.
 
Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen Seimo ir savo vardu reiškia nuoširdžią užuojautą dėl Reginos Gytės Narušienės mirties.
 
„Netekome vienos garsiausių ir aktyviausių užsienio lietuvių. Nors iš Lietuvos pasitraukė dar būdama vaikas, p. Regina visur ir visada puoselėjo lietuviškumą ir lietuvių kalbą, būrė draugėn pasaulio lietuvius, o savo veiklą paskyrė Lietuvos labui. Atkūrus nepriklausomybę ypač naudinga buvo jos politinė, teisinė ir visuomeninė pagalba. Nuoširdžiai užjaučiu R. G. Narušienės šeimą, artimuosius, bendražygius ir visus pažinojusius šią puikią ir Lietuvai atsidavusią asmenybę“, – užuojautoje sako V. Čmilytė-Nielsen.
 
Ministrė pirmininkės Ingridos Šimonytės užuojautoje dėl Reginos Gytės Narušienės mirties pažymima , kad Anapusybėn iškeliavo iškili asmenybė, didelę gyvenimo dalį paskyrusi tautiškumui puoselėti, JAV ir viso pasaulio lietuviams telkti, kad stiprintų Lietuvą, garsintų gimtosios šalies vardą.
 
„Jos patriotiškumas, pasišventimas kilnioms idėjoms ir puikūs organizaciniai gebėjimai padėjo atgimstančiai Lietuvai atverti duris į tarptautinę bendruomenę, telkė ir vienijo jėgas siekiant narystės NATO. Dėl Reginos Gytės Narušienės mirties reiškiu nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems ir visiems, kurie kartu kūrė modernią, atvirą ir saugią Lietuvą“, – pažymi premjerė.                 
 
Eleonora Budzinauskienė (ELTA)
 
2022.04.28; 00:30
print