Naujienų portalo „15min.lt“ žurnalistai raginami paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją


Naujienų portalo „15min.lt“ žurnalistai raginami paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Slaptai.lt nuotr.

Naujienų portalo „15min.lt“ žurnalistai paskleidė melagingą ir tikrovės neatitinkančią informaciją apie LR Vyriausybės veiklą.

Minėto portalo žurnalistas Šarūnas Černiauskas savo asmeninėje paskyroje „Facebook“ paskelbė, jog „turime informacijos, kad Kultūros ministerijai buvo pavesta ruošti pertvarką, kurios esmė – sujungti žiniasklaidos priežiūros ir finansavimo institucijas į vieną didelį aparatą. Toks aparatas kontroliuotų, kaip žiniasklaida laikosi įstatymų, vertintų žurnalistų etiką (ši funkcija dabar tenka žurnalistų savivaldai, taigi valstybė eliminuotų mūsų bendruomenę iš šių sprendimų priėmimo proceso: kas etiškas, o kas ne – spręstų politikų kontroliuojama institucija. O kad būtų dar maloniau – šis darinys ir visokius paramos pinigus skirstytų. Vyriausybė mums patvirtino, kad ministerijai duoti pavedimai – bet nekonkretizuojant, kokių sprendimų reikalaujama“ (kalba netaisyta).

Kitas minėto portalo žurnalistas Dovydas Pancerovas savo asmeninėje paskyroje „Facebook“ teigia, jog „dabar Vyriausybė svarsto sujungti žiniasklaidą prižiūrinčias institucijas į vieną. Jie galėtų bausti ir mokyti visus žurnalistus, skirstyti valstybės pinigus; panašiai padaryta Vengrijoje. Mano žiniomis, Kultūros ministerija ir Liana Ruokytė Jonsson kol kas nesiėmė vykdyti tokių planų“ (kalba netaisyta).

Informuojame, jog Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, atlikęs parlamentinį tyrimą, pavedė Vyriausybei pagal tyrimo išvadas parengti teisės aktus politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės, lobistinės veiklos, civilinio turto konfiskavimo, taip pat visuomenės informavimo priemonių veiklos skaidrumo didinimo srityse.

Gavus šį pavedimą buvo suformuota darbo grupė, kuriai vadovavo Ministro Pirmininko patarėjas Donatas Matuiza. Jo pasiūlymai ir išvados pristatyti šių metų rugpjūčio 29 dieną vykusiame Vyriausybės pasitarime. Jo metu nutarta pavesti atsakingoms ministerijoms, remiantis darbo grupės pateiktomis gairėmis, parengti teisės aktų projektus.

Projektus dėl visuomenės informavimo priemonių veiklos skaidrumo didinimo pagal kompetenciją rengia Kultūros ministerija. Ji remiasi šiomis darbo grupės pateiktomis gairėmis: pareiga žurnalistams, visuomenės informavimo priemonių vadovams ir akcininkams deklaruoti savo turtą ir pajamas bei galimus interesų konfliktus; reklamos ženklinimo socialiniuose tinkluose taisyklės; pareiga visuomenės informavimo priemonėms informuoti visuomenę, kur asmuo, apie kurį paskleista neteisinga ar orumą žeminanti informacija, galėtų kreiptis; pareiga visuomenės informavimo priemonėms, kurių akcininkai valdo ir kitus verslus, tai aiškiai nurodyti ir draudimas politinių partijų nariams, savivaldybių tarybų nariams ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojams būti visuomenės informavimo priemonių akcininkais. Visi šie pasiūlymai prieš tai buvo aptarti su visuomenės informavimo priemones vienijančių asociacijų vadovais.
Jokių kitų pavedimų, taip pat ir dėl „žiniasklaidos priežiūros ir finansavimo institucijų sujungimo“, nebuvo duota.

Atkreiptinas dėmesys, jog visa aukščiau minėta informacija apie darbo grupę, jos išvadas, pateiktas konkrečias gaires, pagal kurias Kultūros ministerija rengia teisės aktus, pagal oficialią užklausą buvo pateikta naujienų portalo „15min.lt“ žurnalistui D. Pancerovui. Jam buvo pateiktos ir darbo grupės išvados, tokiame formate, kokiame jos pristatytos Ministrų kabinetui. Darytina išvada, kad žurnalistai disponavo pilna bei pakankama informacija apie Vyriausybės pavedimą bei gaires, pagal kurias rengiami teisės aktai, tačiau savo įrašuose jie vis tiek paskelbė tikrovės neatitinkančią informaciją.

LR Vyriausybės kanceliarija viešai kreipiasi į naujienų portalo „15min.lt“ žurnalistus Š. Černiauską ir D. Pancerovą, ragina juos pasielgti garbingai, pagal profesinės etikos nuostatas, paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją bei paskelbti apie tai savo asmeninėse „Facebook“ paskyrose.

LR Vyriausybės kanceliarija taip pat svarsto galimybę dėl viešai paskleistos tikrovės neatitinkančios informacijos kreiptis į Visuomenės informavimo etikos komisiją ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą.

Informacijos šaltinis – Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2018.12.07; 13:20

print