Prezidentas: Lietuva imasi lyderystės stiprinti energetinį saugumą regione


Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino užsienio valstybių energetikos sektoriaus lyderius, Vilniuje susirinkusius į antrąjį ministrų partnerystės susitikimą „Partnership for transatlantic energy cooperation“ (P-TEC). Renginiui, kuris skirtas transatlantiniam bendradarbiavimui energetikos srityje puoselėti, yra suteikta šalies vadovo globa.

Sveikinimo kalboje renginio svečiams Prezidentas akcentavo Europos Sąjungos ir JAV bendradarbiavimo svarbą, siekiant sukurti tvarią ir konkurencingą energetikos rinką, užtikrinti energetinių išteklių diversifikaciją bei technologinę pažangą.

„Tvarus ir atsparus energetikos sektorius ir gerai integruota infrastruktūra yra ekonominio augimo ir klestėjimo pagrindas. Taip išliks ir artimiausiu laikotarpiu. Dedame visas pastangas, kad visi kartu jį stiprintume. <…> Fragmentuota infrastruktūra, įtakos siekiantys energijos tiekėjai, kibernetiniai iššūkiai, investicijų pritraukimas ir sektoriaus modernizavimas – tai uždaviniai aktualūs daugeliui valstybių. Siekiame labiau diversifikuotos, integruotos, inovacijomis paremtos ir konkurencingos energijos rinkos. Mums reikalinga švaria energija paremta ateitis“, – kalboje sakė Prezidentas.

Akcentuota, kad prisidėjimas prie P-TEC organizacijos veiklos yra dar vienas Lietuvos pasiekimas, kuris suteikia platformą atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į regiono energetinės nepriklausomybės iššūkius, branduolinio saugumo klausimus, taip pat aptarti saugių investicijų pritraukimo galimybes.

Pridurta, kad Lietuva ketina imtis iniciatyvos plėtoti transatlantinius energetikos sektoriaus ryšius, įgyvendinant P-TEC organizacijos tikslus, ir kartu su JAV sieks užtikrinti kibernetinį saugumą, plėtojant strateginius energetikos projektus.

„Ši iniciatyva padės identifikuoti strateginius energetikos projektus ir finansavimo galimybes. Siekdami geriausių rezultatų, dalysimės gerąja patirtimi ir technologiniais sprendimais. Svarbu tai, kad P-TEC kaip organizacija yra lanksti ir, siekdama tikslų įgyvendinimo, gali prisitaikyti prie regioninių ir nacionalinių poreikių“, – kalbėjo šalies vadovas.

P-TEC konferencijoje, į kurią pakviesti 24 šalių atstovai, apsilankė JAV energetikos sekretorius ir P-TEC organizacijos įkūrėjas Rickas Perry, Europos Komisijos energetikos generalinis direktorius Ditte Juulis Jørgensenas, Ukrainos, Estijos, Latvijos, Albanijos, Rumunijos ministrai, Čekijos, Bulgarijos, Lenkijos, Moldovos, Vengrijos viceministrai, JAV analitikos centro „Atlantic Council“ atstovai ir kt. Renginyje dėmesys skirtas keturioms pagrindinėms temoms: energetikos infrastruktūros klausimams, energijos tiekimo ir branduolinės energetikos saugai bei atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrai.

Renginio išvakarėse, spalio 6 d., inicijuotas 3+1 (Baltijos šalys ir JAV) energetikos dialogas, sutelkiantis sprendimų priėmėjų iš viešojo ir privataus sektorių dėmesį į energetikos sektoriaus plėtrą, investicijas, technologijas.

Po kalbos konferencijoje Prezidento darbotvarkėje numatytas susitikimas su JAV energetikos sekretoriumi Ricku Perry.

P-TEC konferencija skirta šalims narėms diskutuoti kritinės energetinės (elektros ir dujų perdavimo) infrastruktūros ir kibernetinio saugumo, branduolinės energetikos, anglies pramonės, gamtinių dujų klausimais, apsikeisti gerosiomis veiklos praktikomis, puoselėti tvarius verslo ir viešųjų institucijų santykius, skatinant inovatyvių technologijų plėtrą, didinti investicijas į svarbiausių energijos šaltinių infrastruktūros kūrimą, mažinti poveikį gamtai ir klimatui.

Informacijos šaltinis – Prezidento komunikacijos grupė
 
2019.10.07; 10:00
print