Prezidentė apdovanojo JAV sausumos pajėgų Europoje vadą


Pirmadienis, birželio 6 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi apdovanojo Jungtinių Amerikos Valstijų sausumos pajėgų Europoje vadą generolą leitenantą Fredericką Benjaminą Hodgesą III.

Generolas apdovanotas už ypatingus nuopelnus stiprinant Lietuvos saugumą. Prieš dvejus metus generolas Hodgesas labai greitai sureagavo į kilusią agresiją Ukrainoje ir ėmėsi aktyvių veiksmų, kad Baltijos valstybėse būtų nedelsiant dislokuotos JAV rotacinės pajėgos bei karinė technika. Prezidentės teigimu, Lietuva labai vertina tvirtą Jungtinių Amerikos Valstijų paramą ir saugumo garantijas Baltijos šalims.  

Amerikos sausumos pajėgų vadas Europoje
Amerikos sausumos pajėgų vadas Europoje generolas leitenantas Frederickas Benjaminas Hodgesas III.

Šalies vadovė su generolu aptarė pasirengimą artėjančiam NATO viršūnių susitikimui. Prezidentės teigimu, Aljanso atgrasymo priemonės, dėl kurių Varšuvoje sutars NATO šalių vadovai, turi būti paremtos konkrečiais pajėgumais, sudarančiais galimybes efektyviai atremti grėsmes rytiniame NATO flange.

Prezidentė akcentavo, jog būtina išlaikyti tęstinę JAV karių rotaciją Lietuvoje, vykdyti intensyvias karines pratybas, kurios yra paremtos realių grėsmių scenarijais. Labai svarbu nuolat gerinti sąveiką tarp Lietuvos ir JAV karinių dalinių. Kolektyvinės gynybos pajėgumai privalo būti gerai organizuoti ir veikti pagal vieningą gynybos planą.

Generolas pagyrė Lietuvą už priimtus sprendimus stiprinant šalies gynybą – grąžinant privalomąją šauktinių karo tarnybą, didinant krašto gynybos finansavimą ir modernizuojant kariuomenę. JAV sausumos pajėgų Europoje vadas pabrėžė, kad Lietuvą dažnai mini kaip pavyzdį sparčiai ir efektyviai stiprinant savo karinius pajėgumus.

Jungtinių Amerikos Valstijų kariai nuo pernai metų aktyviai dalyvauja NATO pratybose Baltijos šalyse. Kitą savaitę Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje prasidės tarptautinės Aljanso pratybos „Kardo kirtis“. Dalyvauti šiose pratybose į Lietuvą atvyksta apie 500 JAV karių. Visose trijose Baltijos valstybėse dalyvaus apie 10 000 karių. Tai didžiausios karinės pratybos regione per kelerius pastaruosius metus.

Lietuva palaiko generolo Hodgeso išsakytą siūlymą sukurti vadinamąjį Aljanso „karinį Šengeną“ Europoje, kuris padėtų išvengti biurokratinių suderinimo procedūrų ir prireikus palengvintų NATO karinės paramos atvykimą į Baltijos šalis.

Susitikime kalbėta ir apie išankstinį JAV karinės technikos dislokavimą Lietuvoje. Tai viena iš svarbiausių priemonių, ženkliai paspartinanti NATO greitojo reagavimo pajėgų atvykimą. Taip pat aptartos perspektyvos vystyti vieningą Baltijos šalių oro gynybos architektūrą, poreikis NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos misiją. Šalies vadovės teigimu, šiems darbams įgyvendinti yra labai reikšminga JAV karinė ekspertizė ir politinė parama.

Informacijos šaltinis – Prezidentės spaudos tarnyba.

Jungtinių Amerikos Valstijų sausumos pajėgų Europoje vadas generolas leitenantas Frederickas Benjaminas Hodgesas III ir Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė (Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotrauka/ Robertas Dačkus).

2016.06.06; 14:37

print