Publicistui E. Ganusauskui įteikta lietuvių kalbos gynėjo A. Macijausko premija


Publicistui Edmundui Ganusauskui įteikta Antano Macijausko premija. LŽS nuotr.

Iškilaus kovotojo už lietuvišką spaudą, publicisto ir leidėjo Antano Macijausko premija praėjusį savaitgalį Biržų miesto šventės metu įteikta publicistui Edmundui Ganusauskui, praneša Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS). Pagal tradiciją ir steigėjų įsipareigojimą laureatui įteikiamas Stasio Makaraičio sukurtas medalis, 1000 eurų prizas ir A. Macijausko monografija.
 
Šio konkurso tikslas – apdovanoti žurnalistą už geriausius žurnalistikos darbus (straipsnius, publikacijas, fotografijų ciklus, publicistinius leidinius, televizijos ir radijo laidas, paskelbtas visuomenės informavimo priemonėse per kalendorinius metus) arba iniciatyvas (įvykdytas per kalendorinius metus), atskleidžiančias žmogiškąjį orumą, švietėjiškos veiklos įprasminimą, ugdančias pilietinį patriotizmą, nacionalinio pasididžiavimo jausmą, meilę valstybinei kalbai ir nacionalinei kultūrai, pilietinės visuomenės ugdymą, valstybingumo ir tautinio identiteto įprasminimą (ugdymą), žodžio laisvės įtvirtinimą.
 
Šiemet vertinimo komisijai vadovavo VDU profesorė, LŽS pirmininko pavaduotoja Audronė Nugaraitė, o pretendentus į premiją vertino iš viso šeši ekspertai: Daiva Grikšienė, Ruslanas Iržikevičius, Idalija Marcinkevičiūtė, A. Nugaraitė, Jūratė Laisvūnė Šatienė ir Lilija Valatkienė. Komisija balsų dauguma nutarė 2022 metų Antano Macijausko premiją ir piniginį prizą skirti Edmundui Ganusauskui už knygą „Ekscelencija, monsinjoras ir…“ (leidėjas – „Santara“).
 
Praėjusiais metais išleistoje knygoje autorius pasakoja apie ypatingus žmones, kuriuos, jo žodžiais, jam buvo leista sutikti ir ne vienus metus artimai bendrauti. Tarp jų – dailininkas, dvasininkas, kosmonautas, fenomenalus plaukikas, generolas, aktorius, alpinistai, oro baliono pilotas ir kiti iškilūs, daug nuveikę žmonės. Įtaigiu stiliumi parašytoje knygoje autorius ne tik jautriai atskleidžia vidinį savo herojų pasaulį, bet ir profesionaliai įsigilina į kiekvieno jų veiklos esmę.
 
Antano Macijausko (1874-1950), iškilaus kovotojo už lietuvišką spaudą, asmenybei įprasminti premiją 2008 metais įsteigė Lietuvos žurnalistų sąjunga, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija ir Biržų rajono savivaldybė. Apdovanojimas, pasak LŽS, skiriamas už geriausius žurnalistikos darbus (straipsnius, publikacijas, televizijos ir radijo laidas paskelbtas visuomenės informavimo priemonėse) arba iniciatyvas, ugdančias pilietinį patriotizmą, nacionalinio pasididžiavimo jausmą, meilę valstybinei kalbai ir nacionalinei kultūrai.
 
Su A. Macijausko asmenybe glaudžiai siejasi Spaudos, kalbos ir knygos atgavimo diena. Tai jis 1900 metais Sankt Peterburge išleido lietuvišką žemėlapį „Žemėlapis lietuviškai latviško krašto“. Cenzūrai uždraudus jo platinimą, Vyriausiosios spaudos reikalų valdybos viršininkui kunigaikščiui N. V. Šachovskojui A. Macijauskas iškėlė bylą ir ją laimėjo įrodęs, kad lietuviškosios spaudos draudimas yra juridiškai neteisėtas, nes nebuvo išleista jokio įsakymo spaudai lietuviškomis raidėmis drausti. Byla buvo vienas pagrindų baigti spaudos draudimą.
 
A. Macijausko premija iki šiol jau apdovanoti žurnalistai Indrė Makaraitytė (2008 m.), Vitalija Morkūnienė (2009 m.), Juozas Šalkauskas (2010 m.), Jūratė Ablačinskaitė (2011 m.), Daiva Grikšienė (2012), Romas Sadauskas-Kvietkevičius (2013), Algirdas Vladislovas Butkevičius (2014), Virginijus Savukynas (2015), Vaiva Lanskoronskytė-Stanienė ir Ignas Stanys (2016), Biržų krašto žmonės (2017), Živilė Kavaliauskaitė (2018), Lilija Valatkienė ir Vytautas Jonas Juška (2020), Vytautas Žeimantas (2021).
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2022.08.08; 12:15
print