Riaušių prie Seimo byla: prokuroras prašo suimti A. Kandrotą-Celofaną


Temidė. Teisingumas. Slaptai.lt nuotr.

Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį toliau nagrinėjo 2021 m. rugpjūtį prie Seimo vykusių riaušių bylą. Teismas paskelbė atmetantis vieno kaltinamųjų byloje Antano Kandroto, pravarde Celofanas, prašymą nušalinti nuo bylos nagrinėjimo teisėją Mindaugą Striauką, taip pat buvo apsispręsta dėl dalies kaltinamųjų, jų gynėjų prašymų.
 
Kaip pranešė bylą nagrinėjančios teisėjų kolegijos pirmininkas Jeugenijušas Jaglinskis, prašymas nušalinti teisėją M. Striauką atmetamas kaip nepagrįstas.
 
Šis sprendimas sukėlė dalies kaltinamųjų pyktį, kilo sąmyšis, dalis kaltinamųjų pakilo iš savo vietų ir paliko teismo salę. Teisėjas J. Jaglinskis mėgino sudrausminti išeinančius iš salės.
 
„Draudžiama išeiti iš salės. (…) Už savavališką pasišalinimą iš teismo salės gresia procesinės prievartos priemonės“, – aiškino teisėjas.
 
Prašymą teismui nušalinti nuo bylos nagrinėjimo teisėją M. Striauką anksčiau pateikė A. Kandrotas-Celofanas. Jo teigimu, 2020 m. neblaivus prie vairo policijos pareigūnams įkliuvęs teisėjas savo poelgiu susitepė savo reputaciją ir tokios garsios bylos, kaip riaušių prie Seimo byla, negali nagrinėti. Kiti kaltinamieji byloje palaikė šį prašymą.
 
Teismas trečiadienį taip pat paskelbė netenkinantis vieno iš kaltinamųjų Arnoldo Kriskio prašymo nušalinti jam atstovaujantį advokatą Antoną Petkovskį.
 
Praėjus maždaug pusvalandžiui, dalis teismo salę palikusių kaltinamųjų į ją sugrįžo. Tiesa, kai kurie kaltinamieji vis negalėjo apsispręsti, ar likti teismo salėje, ar ją palikti.
 
„Baikite vaikščioti pirmyn ir atgal. (…) Kas vaikščios nuolat, tai bus pašalintas iš salės“, – kaltinamuosius drausmino teisėjas J. Jaglinskis.
 
Teismui pateikta šūsnis prašymų, kai kurie kaltinamieji prašė medikų pagalbos
 
Teismui atlikus į teismą atvykusių kaltinamųjų, kurie nebuvo atvykę į pirmąjį posėdį, tapatybės nustatymą, paaiškėjo, kad ir į šį posėdį dalis kaltinamųjų neatvyko, kai kurie jų per savo atstovus pranešė sergantys.
 
Prokurorai teismui pateikė keletą prašymų dėl procesinių dokumentų pridėjimo prie bylos.
 
Vėliau pradėti teikti kaltinamųjų, jų atstovų prašymai teismui.
 
Vienos kaltinamųjų Erikos Andriukaitienės advokatė Snieguolė Mažeikienė pareiškė, kad jos ginamajai yra atlikta operacija ir po pietų ji negalės dalyvauti teismo posėdyje, nes jai reikės vykti į gydymo įstaigą.
 
„E. Andriukaitienei silpna, ji turi pažymą, jai kyla temperatūra. Ji yra po operacijos, po pietų jai yra perrišimas, ji negalės dalyvauti posėdyje“, – dėstė advokatė.
 
Lietuviškoji Temidė. Slaptai.lt nuotr.

Viena kaltinamųjų Laura Leščinskaitė pareiškė teismui, kad jai bloga, ji turi išeiti iš teismo salės, ji prašė medikų pagalbos. Tai pareiškusi moteris išlėkė iš teismo salės.
 
Advokatė Aldona Stasiulaitienė pareiškė, kad į teismo posėdį neatvyko nė vienas iš jos dviejų ginamųjų.
 
„Mano dviejų ginamųjų nėra, tai prašau arba bylos nagrinėjimą atidėti, arba leisti palikti salę“, – kalbėjo advokatė.
 
Kitas advokatas Adolfas Remeikis pateikė teismui prašymą išsireikalauti iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenų apie vienos iš byloje nukentėjusiųjų policijos pareigūnės darbo apskaitą. Anot jo, šiai nukentėjusiajai išmokėta 8,5 tūkst. eurų kompensacija iš darbovietės, tačiau kartu byloje, kaip pastebėjo A. Remeikis, teikiami ieškiniai dėl žalos atlyginimo.
 
„Parašau iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato išreikalauti nukentėjusiosios pareigūnės darbo apskaitos dokumentus. Jai buvo išmokėti 8,5 tūkstančio eurų kompensacija, nors ligonių kasa prašo už ją ir kitus nukentėjusiuosius priteisti pinigus“, – dėstė advokatas.
 
Viena kaltinamųjų Astra Astrauskaitė prašė ją apklausti byloje paskutinę.
 
Tarp kitų kaltinamųjų, jų gynėjų prašymų būta ir prašymų tikrinti bylos teisėjų blaivumą, apeliuojant į tai, kad vienas iš bylą nagrinėjančių teisėjų M. Striaukas 2020 m. buvo sustabdytas policijos pareigūnų neblaivus prie vairo.
 
Vienos kaltinamųjų Adelinos Sabaliauskaitės advokatė A. Stasiulaitienė pranešė teismui, kad jos ginamajai esą dėl buvimo tinkamai nevėdinamoje teismo salėje pakilo temperatūra, spaudimas. Teismo salėje ir dalies kitų kaltinamųjų advokatai pranešė, kad jų ginamiesiems pasidarė bloga.
 
Teismas pranešė netenkinantis E. Andriukaitienės gynėjos S. Mažeikienės prašymo išleisti ginamąją pas gydytojas, perrišti žaizdų po operacijos. Anot teismo, medicininiame išraše toks poreikis nėra nurodytas.  
 
Prašė liudytojais iškviesti R. Požėlą, A. Bilotaitę, R. Pocių
 
Teisme po pietų tęsėsi kaltinamųjų, jų gynėjų prašymų teikimas. Viena kaltinamųjų A. Sabaliauskaitė, kuri, nors buvo pranešta, kad jai buvo sušlubavus sveikata, visgi pasirodė posėdyhe, teigė norinti susipažinti su bylos vaizdo įrašais, kad galėtų vėliau teikti savo prašymus.
Kaltinamasis Arūnas Stungurys prašė teismo padaryti jam popierinę bylos medžiagos kopiją.
 
Kaltinamasis Artur Točilov prašė teismo įvardyti „tikruosius nusikaltėlius“ byloje.
 
„Nematau pagrindinio nusikaltėlio, tai yra tų, kurie davė įsakymą pukšti dujas, pulti mus. (…) Prašymas yra nustatyti pagrindinius nusikaltėlius, užsakovus, tuo, kurie išprovokavo, kas įvyko“, – dėstė A. Točilov.
 
Po pietų į teismo posėdį sugrįžęs kaltinamasis byloje A. Kandrotas-Celofanas pateikė prašymą teismui byloje liudytojais apklausti generalinį policijos komisarą Renatą Požėlą, vidaus reikalų ministrę Agnę Bilotaitę ir buvusį Viešojo saugumo tarnybos vadovą Ričardą Pocių.
 
„Norime iškviesti R. Požėlą ir A. Bilotaitę liudytojais. R. Požėla pasakė televizijoms, kad riaušių nebuvo. Mes nesuprantame, kuo esame kaltinami. Tegul generalinis komisaras policijos paaiškina viską. Taip pat prašome iškviesti generolą R. Pocių, nes jis gali turėti svarbios informacijos“, – dėstė kaltinamasis.
 
Prijungė prie bylos kaltinamųjų širdies kardiogramų kopijas
 
Po pertraukos teismas paskelbė didžiąją dalį kaltinamųjų, jų gynėjų prašymų atmetantis.
 
Kaip paskelbė teismas, A. Astrauskaitės prašymas būti apklaustai paskutinei byloje šiuo metu nesprendžiamas, advokato A. Remeikio prašymas išsireikalauti informacijos iš Vilniaus AVPK atmestas.
 
„Prašymas dėl teisėjų blaivumo tikrinimo. Šios procedūros nenumato joks įstatymas“, – apie prašymo tikrinti teisėjų blaivumą atmetimo priežastis kalbėjo teisėjas J. Jaglinskis.
Tiesa ir teisingumas – svarbiausia
 
Teismas taip pat šiuo metu netenkino A. Kandroto-Celofano prašymo iškviesti byloje liudyti R. Požėlą, A. Bilotaitę, R. Pocių.
 
„Tačiau tai neatima galimybės, kai prieisime prie liudytojų, pakartoti savo prašymą“, – sakė teisėjas J. Jaglinskis.
 
Tiesa, teismas patenkino A. Kandroto-Celofano advokato Eriko Rugieniaus prašymą pridėti prie bylos medžiagos jo ginamojo širdies kardiogramos kopiją. Kardiograma, kaip anksčiau teigė advokatas, atlikta jo ginamajam trečiadienį, kai šiam pasidarė bloga.
 
A. Kandroto-Celofano advokato pavyzdžiu pasekė ir keli kiti kaltinamųjų advokatai. Teismas nutarė pridėti prie bylos medžiagos ir kitų kaltinamųjų širdies kardiogramų kopijas.
 
Prokuroras prašė skirti baudas palikusiems salę, A. Astrauskaitei iškviesti medikai
 
Prokuroras Remigijus Matevičius paprašė teismo įvertinti teismo salę savavališkai trečiadienio rytą palikusius kaltinamuosius. Prokuroras šiems kaltinamiesiems siūlė skirti 30 bazinių socialinių išmokų (MGL) dydžio baudas (apie 1,5 tūkst. eurų).
 
R. Matevičius išskyrė A. Kandrotą-Celofaną, trečiadienį rytą raginusį kitus kaltinamuosius išeiti iš salės. Šiam kaltinamajam prokuroras prašė skirti suėmimą.
 
„Siūlau skirti kardomąją priemonę-suėmimą A. Kandrotui-Celofanui“, – dėstė R. Matevičius.
 
Teismui tęsiant bylos nagrinėjimą, teismo salėje susmuko viena iš kaltinamųjų A. Astrauskaitė. Ją policijos pareigūnai išvedė iš teismo salės, iškvietė greitąją medicinos pagalbą.
Riaušės prie Lietuvos parlamento. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
 
A. Kandrotas-Celofanas, reaguodamas į prokuroro prašymą jam skirti suėmimą, tvirtino, kad iš teismo salės savavališkai išėjo ne jis vienas, tad noras tik jam vienam skirti suėmimą esą yra ne kas kito, o mėginimas susidoroti.
 
„Tęsiasi susidorojimas su manimi“, – pažymėjo kaltinamasis.
 
Dalies kitų kaltinamųjų advokatai taip pat teigė prieštaraujantys prokuroro R. Matevičiaus prašymui.
 
„Mes turime išklausyti kaltinamųjų, kuriems siūloma skirti baudas, poziciją“, – dėstė advokato padėjėjas, vieno iš kaltinamųjų atstovas Kęstutis Skrebys.
 
Teisme trečiadienį sugedus mikrofonams, teisėjas J. Jaglinskis pranešė, kad teismas daro pertrauką, o kito posėdžio metu ketina paskelbti sprendimą dėl pateiktų prašymų.
 
Į pirmąjį posėdį dalis kaltinamųjų neatvyko
 
Balandžio pabaigoje teismui atvertus šią rezonansinę bylą, į pirmąjį posėdį neatvyko 16 kaltinamųjų, pranešta, kad vienas kaltinamųjų gyvena Prancūzijoje, tad prašo teismo procese dalyvauti nuotoliniu būdu. Iš viso kaltinamųjų byloje yra 87. Tarp kaltinamųjų yra anksčiau teistas, įvairiuose protestuose ne kartą dalyvavęs A. Kandrotas-Celofanas, taip pat protesto akcijose ne kartą dalyvavę A. Lobovas, iš Vilniaus „Juventos“ gimnazijos atleista mokytoja A. Astrauskaitė, kovinio sporto atstovas Arnoldas Misiūnas.
 
Kaip anksčiau teigė Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkė Viktorija Šelmienė, ši baudžiamoji byla dėl jos apimties, proceso dalyvių skaičiaus pripažinta galinčia užsitęsti. Teismo pirmininkė prognozuoja, kad šiemet ši byla nebus išnagrinėta.
 
Dėl didelio bylos dalyvių skaičiaus teisme sustiprinta asmenų patikra ir reguliuojami lankytojų srautai, todėl norintys stebėti posėdžius žiūrovai privalės pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, o tokių dokumentų neturintys asmenys į teismą nebus įleidžiami.
Tvarką teisme taip pat padės užtikrinti papildomos policijos ir Viešosios saugumo tarnybos (VST) pareigūnų pajėgos.
 
Mitingas dėl COVID-19 ribojimų išaugo į riaušes
 
Vilniaus apygardos prokuratūra 2021 m. riaušių prie Seimo bylą teismui perdavė nagrinėti šių metų sausio 9 d. Byloje kaltinimai yra pareikšti 87 asmenims – daugiausia dėl dalyvavimo riaušėse, pasipriešinimo policininkams ar kitiems viešojo administravimo funkcijas atliekantiems asmenims, provokavimo viešai smurtauti, niokoti turtą ar kitaip šiurkščiai pažeisti viešąją tvarką. Vienam asmeniui pareikšti kaltinimai dėl riaušių organizavimo bei viešų raginimų viešai pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą.
Riaušės prie Seimo rūmų. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
 
Kaip anksčiau skelbė teisėsauga, baudžiamąją bylą sudaro 136 tomai. Šioje byloje 27 asmenys pripažinti nukentėjusiaisiais, iš kurių net 23 – policijos ir VST pareigūnai. Keturi nukentėjusieji pareiškė civilinius ieškinius atlyginti neturtinę žalą bendrai 24,5 tūkst. eurų sumai.
Civilinius ieškinius dėl turtinės žalos atlyginimo (viso 92,6 tūkst. eurų sumai) šioje byloje pareiškė Vilniaus teritorinė ligonių kasa, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, Seimo kanceliarija, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas bei VST.
 
ELTA primena, kad 2021 m. rugpjūčio 10 d. nuo ryto prie Seimo vykęs protestas prieš COVID-19 ribojimus išaugo į riaušes. Mitinguojantiems užblokavus Seimo įėjimus, pasitelkti VST ir riaušių malšinimo policijos pajėgos, kurios prieš protestuojančius panaudojo ašarines dujas, fizinę jėgą.
 
Gytis Pankūnas (ELTA)
 
2023.05.18; 00:03
print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *