Seimą pasieks siūlymas dėl periodinių leidinių


Antradienį Seimui planuojama pateikti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisą, kurioje siūloma periodinių leidinių spausdinimui nustatyti lengvatinį 5 proc. PVM tarifą.
 
Pagal Seimo Kultūros komiteto nario „valstiečio“ Roberto Šarknicko parengtą projektą, laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių spausdinimui, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto, lygiai taip pat kaip ir šių leidinių pardavimui, būtų taikomas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas.
 
Pasak R. Šarknicko, įstatymo projekto rengimą paskatino Lietuvos periodinių leidinių leidėjų pasirinkimas periodinius leidinius spausdinti ne Lietuvoje, o kaimyninėse šalyse.
 
 „Šiuo metu šias paslaugas užsienyje, preliminariais duomenimis, renkasi per 100 periodinių leidinių redakcijų, tuo tarpu tik apie 30 šiomis paslaugomis vis dar naudojasi Lietuvoje. Visa tai sąlygoja milijoninius nuostolius ne tik Lietuvos biudžetui, bet ir pačiai valstybei. Toks leidėjų pasirinkimas, anot jų pačių, yra nulemtas pigesnių spausdinimo paslaugų užsienyje, kuris yra sąlygotas lengvatinio pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifo taikymo periodinių leidinių, kuriems yra suteiktas ISSN simbolis, spausdinimui. Pavyzdžiui, Lenkijoje 8 proc. tarifas taikomas laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, pažymėtiems ISSN simboliu, gaminamiems poligrafijos būdais, išskyrus leidinius, kuriuose ne mažiau kaip 67 proc. ploto yra skirta nemokamiems arba mokamiems komerciniams skelbimams, reklamai ar reklaminiams tekstams“, – sako R. Šarknickas.
 
Jo nuomone, priėmus siūlomas pataisas, dėl šiuo metu Lietuvoje taikomo standartinio PVM tarifo periodinių leidinių spausdinimui, kas sąlygoja leidėjų apsisprendimą rinktis užsienio spaustuves, Lietuva praranda tiek apyvartines lėšas, tiek įplaukas į valstybės biudžetą. Be kita ko, negaunant užsakymų, mažėja ir spaustuvių bei jų darbuotojų Lietuvoje užimtumas.
Siūloma, kad įstatymo pataisos įsigaliotų 2021 m. sausio 1 d.
 
Šiuo metu lengvatinis 5 proc. PVM tarifas yra taikomas tik periodinių leidinių, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto, pardavimui.
 
Tuo tarpu jų spausdinimui yra taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2019.10.08; 01:30
print