Seime – Laisvės gynėjų susitikimas „Budėjimas naktyje“


Šeštadienį, Laisvės gynėjų dienos išvakarėse, Seime surengtas tradicinis Laisvės gynėjų susitikimas. 

Prof. Vytautas Landsbergis. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje į iškilmingą rikiuotę sustos Laisvės gynėjai, juos pasveikins Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas, pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis.

Vidudienį Kovo 11-osios Akto salėje prasidės susitikimas. Jo dalyvius pasveikins Seimo pirmininko pavaduotojas Arvydas Nekrošius, vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas. Kunigas Robertas Grigas susitikimo dalyvius pakvies bendrai maldai.

Pranešimus skaitys Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas V. Landsbergis, istorikas Valdas Rakutis, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos valdybos narys Sigitas Žilius, Šaulių sąjungos Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius, buvęs Krašto apsaugos departamento Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos vadas Jonas Gečas, buvęs Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus vadovas Artūras Skučas, Nepriklausomybės Akto signataras, pirmasis krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius, Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos pirmininkas Vytautas Navickas, svečiai iš Latvijos ir Ukrainos.

Apie istorinės atminties išsaugojimo svarbą kalbės Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkas Arnoldas Kulikauskis, Sausio 13-osios brolijos pirmininkas Gasparas Genzbigelis pasisakys dėl rezoliucijos „Dėl Lietuvos Respublikos laisvės gynėjo bei kario savanorio teisinio statuso“.

Laisvės gynėjų rikiuotė. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Susitikime dalyvaus Laisvės gynėjai, Nepriklausomybės Akto signatarai, kiti svečiai.

Lietuvos laisvės gynėjų ir Vitražo galerijose renginio dalyviai galės susipažinti su fotografijų paroda „Šauliai – 1991 m. parlamento gynėjai“ ir paroda, skirta 2018 m. Laisvės premija apdovanojamai Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio partizanų grupei – Jonui Abukauskui, Vytautui Balsiui, Jonui Čeponiui, Bronislovui Juospaičiui, Juozui Jakavoniui, Jonui Kadžioniui, Juozui Mociui.

Informacijos šaltinis – ELTA

2019.01.13; 06:13

print