Sekmadienis – Maldos už lietuvius visame pasaulyje diena


Arkikatedra. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Jau devintą kartą pirmąjį kovo sekmadienį minima Maldos už lietuvius visame pasaulyje diena. Ta proga Lietuvos vyskupai kviečia melstis ir prašyti Dievo palaimos ir sustiprinimo lietuviams visame pasaulyje.
 
„Jau devintą kartą pirmąjį kovo sekmadienį kviečiame melstis už lietuvius, išsibarsčiusius po visą pasaulį. Šiemet, kovo 7 d., junkimės į bendrą maldą, prašydami Dievo palaimos ir sustiprinimo lietuviams visame pasaulyje, ugdant lietuvių tautinę bei religinę tapatybę, dėkojant Dievui už lietuviškas parapijas ir misijas, stovyklas, lituanistines mokyklas ir bendruomenes bei organizacijas. Melskimės už savo artimuosius, draugus ir pažįstamus, visus brolius ir seseris, kurie laiko save lietuviais ir kuriems yra brangi Tėvynė Lietuva“, – sakoma Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) išplatintame laiške, kurį pasirašė LVK pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas ir LVK delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas J. Putrimas.
 
„Lietuvos vyskupų sprendimu Maldos už lietuvius visame pasaulyje diena visada „glaudžiasi“ prie šv. Kazimiero iškilmės. O šie 2021-ieji metai visuotinėje Bažnyčioje pažymėti ir ypatinga tema: popiežius Pranciškus praėjusių metų pabaigoje paskelbė Šventojo Juozapo metus. Vienydamiesi maldoje ir patikėdami Dievui visa tai, kas mūsų laukia šiemet, turėkime prieš akis šiuos du maldos ir veiksmo vyrus: šv. Kazimierą ir šv. Juozapą. Jie abu mums primena, kad daugybė žmonių tyliai, nebijodami ir nepaisydami kitų nepasitenkinimo ar galimo pasmerkimo, daro gerus darbus“, – sako Lietuvos vyskupai.
 
Pasaulinės pandemijos akivaizdoje „šie šventumo pavyzdžiai kviečia ir kiekvieną iš mūsų įsipareigoti artimo meilės darbams ir gyventi maldos gyvenimą. Prašykime šių šventųjų užtarimo pas Viešpatį, kad suteiktų paguodos ir gydančios vilties. Daug lietuvių visame pasaulyje dirba medicinos ir slaugos srityse – jie aukoja savo sveikatą, jėgas ir laiką, gelbėdami, prižiūrėdami ligonius ir pagyvenusius žmones, guosdami vienišus, padėdami bedarbiams ar benamiams. Dėkojame jiems už pastangas kasdienybėje liudyti Dievo veikimą žmogaus rankomis. Dėkojame ir dvasininkams, kurie, nors ir varžomi ribojimų, rūpinasi, kad žmonės neliktų be sakramentų ir Gerosios Naujienos“, sakoma LVK laiške.
 
Vyskupai kviečia „visus, ypač jaunimo vadovus, ir toliau ugdyti jaunimą artimo meilės darbų dvasia“.
 
Kviesdami jungtis į maldą šv. Mišiose, transliuojamose iš lietuvių parapijų ar bendruomenių visame pasaulyje, Lietuvos vyskupai kviečia melstis vieni už kitus ir padėti „tiems, kuriems labiausiai reikia, kad ir nedideliais, bet konkrečiais gailestingumo darbais“.
 
Kovo 7 d. 18 val. (Lietuvos laiku) šv. Mišios bus transliuojamos per Marijos radiją ir internetu (YouTube kanale „Prisikelimo parapija“) iš Tėvų pranciškonų Prisikėlimo parapijos Toronte, Kanadoje.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2021.03.07; 02:00
print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *