Specialiųjų operacijų vadavietės vadas susitiko su Lietuvos kariuomenės vadovybe


Rugsėjo 17-18 dienomis Lietuvoje lankęsis NATO Specialiųjų operacijų vadavietės (angl. NATO Special Operations Headquarters, NSHQ) vadas viceadmirolas Kolinas Kilrainas (Colin Kilrain), Specialiųjų operacijų pajėgų vadovybė su Lietuvos kariuomenės vadu generolu leitenantu Jonu Vytautu Žuku aptarė saugumo situaciją Lietuvoje ir Baltijos regione.

Susitikimų metu buvo diskutuojama apie pasirengimą veikti hibridinio konflikto aplinkoje, Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgumų vystymą nacionaliniams ir NATO poreikiams, aptartas tolimesnis Ukrainos karių mokymas ir rengimas pagal nustatytus NATO standartus.

Lietuva kiekvienais metais skiria vieną specialiųjų operacijų eskadroną ir personalą į komponento vadavietę NATO greito reagavimo pajėgose (NRF). Lietuvos kariai Ukrainoje vykdo karinę mokymo paramą vietos Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų kariams, siekiant įgyvendinti NATO ir Ukrainos pasirašytus bendradarbiavimo susitarimus.

NATO Specialiųjų operacijų vadavietės misija – koordinuoti visų NATO specialiųjų operacijų vykdomą veiklą ir prisidėti prie pajėgumų ir galimybių vystymo. Vyriausiojo sąjungininkų pajėgų vado Europoje nurodymu NATO Specialiųjų operacijų vadavietė skiria aukštos parengties vadovavimo ir valdymo elementą reaguoti į susidariusias krizines situacijas regione.

Kasdieninėje veikloje NATO Specialiųjų operacijų vadavietė tiek NATO, tiek sąjungininkams bei partneriams teikia specialiųjų operacijų ekspertų patarimus, informaciją, mokymus, švietimą, vykdo reagavimo į krizes planų sudarymą. NATO Specialiųjų operacijų vadavietė turi specialiųjų operacijų mokyklą, kurioje vykdo operacinio lygmens personalo rengimą planavimo, žvalgybos ir profesinio vystymosi srityse. Papildomai be operacinio lygmens kursų taip pat yra medicinos, aviacijos paramos ir įkalčių surinkimo ir tyrimo kursai.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.09.19; 05:00

print