Statistika: partijos, profsąjungos ir kitos organizacijos skaičiais


Žygiuoja protestuojantys pensininkai. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

2016 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 23 politinės partijos, kurios vienijo 121,7 tūkst. narių. Politinių partijų narių skaičius, palyginti su 2015 m., padidėjo 2,9 tūkst. (2,4 proc.) ir metų pabaigoje joms priklausė 5,2 proc. visų 18 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Profesinių sąjungų narių skaičius 2016 m. siekė 91,5 tūkst., arba 7,6 proc. darbuotojų. Palyginti su 2015 m., jų skaičius sumažėjo 0,5 tūkst. (0,5 proc.).

Nuo 2010 m. politinių partijų narių skaičius kasmet didėjo, profesinių sąjungų – mažėjo.

Verslininkų ir darbdavių asociacijos 2016 m. vienijo 13,1 tūkst. juridinių asmenų (įmonių), tai sudarė 12,6 proc. visų veikiančių ūkio subjektų (2015 m. – 13,5 tūkst., arba 13,6 proc.).

2016 m. politinių partijų lėšos siekė 9,6 mln. Eurų, arba 1,6 mln. eurų (20,5 proc.) daugiau nei 2015 m. Daugiau nei pusė (57,1 proc.) lėšų (2015 m. – 68,7 proc.) buvo gauta iš valstybės biudžeto. Fizinių asmenų paaukoti pinigai sudarė 10,7 proc. visų gautų lėšų (2015 m. – 11,2 proc.), surinkti nario mokesčiai – 5,8 proc. (2015 m. – 8,5 proc.).

Profesinių sąjungų lėšos 2016 m. padidėjo 7,4 proc. ir siekė 3,6 mln. eurų. Pagrindinis profesinių sąjungų finansavimo šaltinis – nario mokesčiai – sudarė 72,7 proc. jų lėšų (2015 m. – 74,7 proc.).

Verslininkų ir darbdavių asociacijų lėšos 2016 m. siekė 48,2 mln. eurų (2015 m. – 48,3 mln.). Kaip ir ankstesniais metais, pagrindinis jų finansavimo šaltinis buvo nario mokesčiai.

Kitų asociacijų – draugijų, sąjungų, klubų, bendrijų, visuomeninių organizacijų ir kitų organizacijų – lėšos padidėjo 7,7 mln. eurų (9,5 proc.) ir 2016 m. siekė 89 mln. eurų. Daugiau nei trečdalį (34,5 proc.) lėšų sudarė labdara, parama bei aukoti pinigai (2015 m. – 28,3 proc.). Lėšos, gautos iš nacionalinio biudžeto, ir Europos Sąjungos fondų lėšos sudarė 25,3 proc. visų lėšų (2015 m. – 28,9 proc.). Surinkti nario mokesčiai sudarė 8,9 proc. visų lėšų (2015 m. – 6,2 proc.).

2016 m. politinės partijos išleido 10,8 mln. eurų, arba 22,6 proc. daugiau nei 2015 m., profesinių sąjungų išlaidos buvo 3,5 mln. eurų (5,2 proc. daugiau nei 2015 m.), o verslininkų ir darbdavių asociacijos – 32,9 mln. eurų, arba trečdaliu (32,7 proc.) mažiau nei 2015 m. Kitų asociacijų išlaidos sumažėjo 12,1 proc. ir buvo 85 mln. eurų.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.09.30; 00:01

print