STT praneša: tik po pakartotino kreipimosi, bus imtasi veiksmų skaidrinant vaikų priėmimą į darželius


Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pakartotinai kreipėsi į Vilniaus rajono savivaldybę siekdama sužinoti, kaip buvo atsižvelgta į pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės darželius.

Tik po STT papildomo kreipimosi Vilniaus rajono savivaldybė pradėjo rengti Tarybos sprendimo projektą, kuriame numatoma atsižvelgti į STT pateiktas pastabas.

Taip pat Vilniaus rajono savivaldybė nepateikė duomenų bazės techninės specifikacijos, todėl STT pareigūnams nebuvo galimybės išanalizuoti duomenų bazės suteikiamų galimybių (keisti registracijos datą, numerį ar kitą) atitikties esamam teisiniam reguliavimui ir nustatyti, ar saugomos veiksmų atlikimo operacijos.

Dar 2015 m. rugsėjo 17 d. STT korupcijos prevencijos specialistai išanalizavo, kaip organizuojamas vaikų priėmimas į Vilniaus rajono darželius.

Buvo nustatyta, kad Vilniaus rajono savivaldybėje neužtikrinamas skaidrus ir nešališkas vaikų priėmimas į darželius, kadangi nėra reglamentuojama, pagal kokį kriterijų (ar pagal prašymo registracijos datą ar pagal jo pateikimo datą) skirstomi šioje savivaldybėje gyvenantys vaikai į ugdymo įstaigų grupes, prašymo registravimo terminas, nusišalinimo galimybės, kai ugdymo įstaigos darbuotojai skirsto vaikus, su kuriais juos sieja giminystės ryšiai, vaikų paskirstymo proceso kontrolės vykdymas.

Atlikę antikorupcinį vertinimą, STT paprašė savivaldybių per tris mėnesius informuoti, kaip bus šalinami korupciją didinantys veiksniai.

Panašaus pobūdžio problemų STT specialistai nustatė ir kitose didžiausiose Lietuvos mietų savivaldybėse, tačiau pastarosios iškarto ėmėsi veiksmų dėl korupcijos rizikos veiksnių teisinio reguliavimo pašalinimo.

Informacijos šaltinis – Specialiųjų tyrimų tarnyba.

2017.05.05; 56

print