Su Venesuelos lietuvių bendruomenės pirmininku aptarta tautiečių padėtis šioje šalyje


Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, susitikęs su Venesuelos lietuvių bendruomenės pirmininku Vyteniu Folkmanu, domėjosi Venesuelos lietuvių situacija ekonominės ir humanitarinės krizės ištiktoje šalyje.

„Esame susirūpinę dėl situacijos Venesueloje. Su lietuvių bendruomenės pirmininku palaikome nuolatinį ryšį, ieškome galimybių, kaip padėti mūsų tautiečiams. Inicijavome ir raginome, kad artimiausiu metu Seime būtų priimtas įstatymas, numatantis tvarką, kaip padėti tautiečiams, jei jie pageidauja persikelti iš neramumų apimtų šalių“, – sakė L. Linkevičius.

V. Folkmanas buvo informuotas apie Asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo priėmimo eigą. Atsižvelgiant į ministerijos prašymą svarstyti įstatymo projektą ir susijusius teisės aktų projektus skubos tvarka, įstatymo įsigaliojimo terminas paankstintas nuo gegužės 1 dienos, o įgyvendinamieji teisės aktai turi būti priimti iki balandžio 30 dienos. 

2017 metų pabaigoje ministerija kreipėsi į Vyriausybės kanceliariją siūlydama svarstyti Venesueloje esančių Lietuvos piliečių ir lietuvių kilmės asmenų klausimą. Buvo prašoma pavesti atsakingoms institucijoms parengti reikiamus teisės aktus dėl tikslinės programos Lietuvos piliečių ir lietuvių kilmės asmenų, esančių humanitarinės krizės ištiktose šalyse ar karinio konflikto apimtose teritorijose, perkėlimo į Lietuvą ir jų integracijos mechanizmo sukūrimo, numatant šios programos finansavimo šaltinius. 

Šio prašymo pagrindu Vyriausybė sudarė darbo grupę, kuri išanalizavo perkėlimo galimybes. Įvertinus būtinus sisteminius teisės aktų pokyčius, kad perkelti asmenys galėtų efektyviai integruotis į Lietuvos visuomenę, buvo parengtas Asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo projektas, kuris sausio 12 dieną pateiktas Seimui su prašymu jį svarstyti skubos tvarka.

Eleonora Budzinauskienė (ELTA)
 
2019.03.26; 06:38
print