Tyrė, tyrė ir ištyrė: kaltos “spragos” ir “aiškinimai”. Ačiū už tyrimą


Vakar paskelbta svarbi žinia apie buvusį (?) skandalą dėl Baltarusijos opozicijos aktyvisto A. Beliackio duomenų išdavimo diktatoriškam režimui – Premjero sudaryta darbo grupė siūlo taisyti sistemines tarpinstitucinio bendradarbiavimo spragas.

Kadangi pranešimas spaudai surašytas tvarkingai ir gražiai, kad nebūtų aišku, kas kaltas ar nekaltas dėl idiotiškos situacijos ir sugadinto Lietuvos įvaizdžio, tai pabandysiu išversti pranešimą į žmonių kalbą.

Bandysiu pateikti svarbias pranešimo detalas ne pagal PR specialistų sudėliotus akcentus:

1. Darbo grupėje dirbo Teisingumo, Užsienio reikalų, Vidaus reikalų ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Valstybės saugumo departamento pareigūnai.

Tai ir yra tos institucijos, kurių darbe konstatuota daugybė sisteminių bendro darbo klaidų. Klausimas: kodėl “paaukotas” tik vienas (Teisingumo ministerijos) “iešmininkas”? (Ne)dirbo visi, prisidirbęs – tik vienas?

2. Darbo grupė konstatavo, kad buvo galimybė nesuteikti Baltarusijos Teisingumo ministerijos prašomų duomenų, bet dėl Lietuvos institucijų tarpusavio bendradarbiavimo stokos šia galimybe nebuvo pasinaudota.

Bendradarbiavimas – kelių žmonių bendras darbas. jei nedirbo keli, tai kodėl atleistas tik vienas (Teisingumo ministerijos) tarnautojas?

3. Darbo grupė nustatė, kad Užsienio reikalų ministerija teikė bendro pobūdžio informaciją apie bendradarbiavimo su Baltarusijos valdžia rizikas, tačiau ji nebuvo specifiškai sukonkretinta. Darbo grupė pasiūlė rekomenduoti Užsienio reikalų ministerijai reguliariai susitikti su LR institucijų, atsakingų už tarptautinės teisinės pagalbos teikimą, atstovais ir juos informuoti apie Lietuvos santykių su Baltarusija aktualijas.

Jei URM visiems rekomendacijas teikė tik BLA-BLA-BLA stiliumi ir dėl to kitiems buvo nebeaišku, kaip dirbti, tai kodėl atleistas ne URM, o tik Teisingumo ministerijos valstybės tarnmautojas? Brokdirbiam – “rekomendacijos”, nesupratusiems brokdirbių – atleidimas? Lietuviška ir “sąžininga”.

4. Darbo grupė taip pat pasiūlė kreiptis į kompetentingas institucijas, pirmiausia – Lietuvos banką ir Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją, kad šios išaiškintų Lietuvos teisės aktų, numatančių asmens duomenų atskleidimą, taikymo tvarką ir sąlygas.

Na pagaliau bus aiškiau, kaip taikyti teisės aktus. O kol dvi kontoros  nebuvo išaiškinusios, tai kiti ir negalėjo nieko suprasti. Lyg ir aišku, kad kitiem neaišku. Bet jei atsakingos institucijos normaliai iki šiol nieko nepaaiškino, tai kodėl atleidžiami ne jų, o tik be paaiškinimų dirbantis Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojas?

5. Darbo grupė pasiūlė, kad su Baltarusija bendradarbiaujančiose institucijose būtų paskirti atsakingi kontaktiniai asmenys, kurie keistųsi informacija apie gautus teisinės pagalbos prašymus.

Na ir pasiūlė. Tai dabar po tyrimo susidaro padėtis, kad Teisingumo ministerijos tarnautojams nebuvo su kuo tartis ir bendrai dirbti, nes “(ne)bendradarbiaujančiose” institucijose nebuvo paskirti atsakingi kontaktiniai asmenys? Tai ten, kur nepaskirti asmenys,vadinasi, kaltų nėra? O Teisinugmo ministerijoje buvo paskirtas – tai jis vienas ir kaltas. Išmesti. Logiška.

O štai šita išvada yra apskritai pati geriausia. Kitaip pariant, Nr. 1:

“Išnagrinėjusi surinktą medžiagą, darbo grupė nustatė daug tarpinstitucinio bendradarbiavimo spragų, nagrinėjant trečiųjų šalių teisinės pagalbos prašymus. Šios spragos susijusios ne tik su bendradarbiavimo tarp atskirų institucijų trūkumu, bet ir skirtingai aiškinamais Lietuvos teisės aktais.”

Tai dabar jau kalčiausi yra net ne žmonės, o “spragos” ir “skirtingi aiškinimai”? Gali būti ir taip. Bet klausimas labai elementarus – o dėl teisės aktų spragų ir jų aiškinimų kas yra atsakingas?

Pagal dabar susiklosčiusią situaciją viskas labai aišku – kaltas tas vienintelis atleistas/atsistatydinęs Teisingumo ministerijos tarnautojas. Va čia tai “blyn vaizdelis”. Lietuvos “vaizdelis”. Ačiū už tyrimą ir už aiškias išvadas.

P.S. Panašu, kad tirti nieko ir nereikėjo – vienintelis kaltininkas jau ir taip nebedirba valstybės tarnyboje. O “spragų” ir “aiškinimų” juk neišmesi iš darbo.

P.P.S. Laukime tęsinio – dar vieno tyrimo. Kaip anonsuoja teisingumo ministras, “Darbo grupė nenustatė, kad duomenys buvo perduoti neteisėtai (…).” Tai tyrimo baigtis lyg ir aiški. Dar kartą kalsime prie kryžiaus “spragas”?

Nuotraukoje: komentaro autorius LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius.

www.dainius.org

2011.08.25

print


Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.