japonu_kariskiai_1

Nisej – japonų kilmės amerikiečiai (emigrantų vaikai, jau gimę Jungtinėse Amerikos Valstijose ir automatiškai gavę JAV pilietybę).

Per antrąjį pasaulinį karą daugiau kaip 6000 nisejų – kariškių buvo pasiųsti į Ramiojo vandenyno karinių veiksmų teatro Amerikos karinius štabus ir žvalgybos padalinius vertėjais (kiti – ir jų buvo nemažai – tarnavo karinėse dalyse Europoje). Nuo 1941 metų pavasario, kai JAV dar nebuvo įsitraukusi į karą, kažkiek japonų kilmės amerikiečių, tarnavusių ginkluotosiose pajėgose, buvo pasiųsti į japonų kalbos kursus. Daugelis nisejų – kariškių, nepaisant savo kilmės, blogai mokėjo savo protėvių kalbą.

Continue reading „“Praėjęs specialųjį parengimą pas kontržvalgybininkus iš FTB”“

jardlis_tikrasis-k

Herbertas Jardlis gimė 1889 metais Jungtinėse Valstijose. Užaugo vadinamuosiuose viduriniuose Amerikos vakaruose.

Dėl draugiško, linksmo būdo tapo mokyklos numylėtiniu. Be to, pasižymėjo darbštumu, pažangumu, tvarkingumu.

Žodžiu, mokėsi labai rimtai. Ypač jam patiko tiksliosios disciplinos. Dar būdamas moksleiviu pramoko telegrafuotojo amato. Pirmoji jo darbovietė – telegrafistas gelžinkelio stotyje.

H.Jardlis taip pat mėgo žaisti kortomis. Pokerį jis tiesiog dievino. Žaisdamas pokerį jis pasiekė didelių laimėjimų. Aplošti H.Jardlį buvo beveik neįmanoma.

1912 metais šis jaunuolis įsidarbino JAV valstybės departamente. Darbuotis teko telegrafistų biure. Štai tada išryškėjo dar vienas išskirtinis šio vyriškio bruožas – pomėgis slaptiesiems šiframs bei kodams. Tiksliau tariant, pomėgis tokius šifrus ir kodus kuo skubiau iššifruoti.

Continue reading „“Juodojo kambario” paslaptys“