Lietuvos kariuomenės ginklų kontrolės inspektorių grupė trečiadienį atliko Baltarusijos karinio dalinio vertinamąjį vizitą pagal 2011 m. Vienos dokumentą. Lietuvos inspektoriai lankosi Baltarusijos kariuomenės 19-oje atskirojoje mechanizuotojoje brigadoje.
Šis vertinimas vyksta ir pagal Lietuvos ir Baltarusijos dvišalį susitarimą „Dėl papildomų pasitikėjimą ir saugumą stiprinančių priemonių“.
Lietuvos ginkluotės inspektoriai vertinamojo vizito metu turės galimybę gauti informaciją apie dalinio struktūrą, jame tarnaujančio personalo skaičių, turimų pagrindinių ginkluotės ir technikos sistemų tipus ir skaičių, taip pat apžiūrėti jų pavyzdžius. Lankydamiesi brigados padaliniuose ir bendraudami su ten tarnaujančiais kariais inspektoriai galės artimiau susipažinti su dalinio kasdiene veikla.
Remdamiesi vertinamojo vizito metu gauta informacija, Lietuvos ginklų kontrolės inspektoriai parengs ir išplatins ESBO šalims ataskaitą, kurioje pateiks vertinimą, kaip Baltarusija laikosi 2011 m. Vienos dokumento įsipareigojimų.
2011 m. Vienos dokumentas įpareigoja valstybes kasmet pateikti informaciją apie savo karines pajėgas, gynybinių pajėgumų vystymo planus ir karinį biudžetą, taip pat iš anksto informuoti apie planuojamą karinę veiklą. Valstybės taip pat įsipareigoja priimti savo teritorijoje nustatytą skaičių kitų šalių karinių ekspertų inspekcijų ir vizitų į karinius dalinius.
Lietuvos ir Baltarusijos Respublikų dvišalis susitarimas „Dėl papildomų pasitikėjimą ir saugumą stiprinančių priemonių“ numato, kad abi šalys kasmet keisis papildoma karine informacija nustatytu formatu ir turės galimybę pasirinktinai atlikti vieno kaimyninės šalies karinio dalinio vertinamąjį vizitą.
Baltarusijos ginkluotės kontrolės inspektoriai, šiemet jau lankėsi Lietuvoje – rugpjūčio pradžioje atliko Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ vertinimą.
Informacijos šaltinis – ELTA
2019.11.14; 02:00

Lietuvoje liepos 8-12 dienomis lankosi Rusijos ir Baltarusijos ginkluotės kontrolės inspektoriai. Jie pagal tarptautinę Atviros oro erdvės sutartį (angl. „Open Skies Treaty“) Rusijos Federacijos karinių oro pajėgų orlaiviu AN-30B, aprūpintu specialia skaitmenine fotografavimo įranga, atliks žvalgomąjį skrydį virš Lietuvos.
 
Skrydžio metu kartu su Rusijos ir Baltarusijos stebėtojais lėktuve būsiantys Lietuvos karinių oro pajėgų atstovai, pasak Krašto apsaugos ministerijos pranešimo, užtikrins, kad svečiai laikytųsi patvirtinto skrydžio maršruto ir naudotų sertifikuotą stebėjimo įrangą pagal Atvirosios oro erdvės sutarties reikalavimus.
 
Pagal Atviros oro erdvės sutartį, atliekant stebėjimo iš oro skrydžius siekiama įsitikinti, kaip šalyje laikomasi galiojančių ginkluotės kontrolės susitarimų. Stebėjimo skrydis gali būti atliekamas virš visos šalies teritorijos, išskyrus vietas, galinčias kelti grėsmę skrydžio saugumui.
 
Atviros oro erdvės sutartis – svarbus tarptautinis ginkluotės kontrolės instrumentas, kuriuo siekiama stiprinti tarpusavio pasitikėjimą, skaidrumą ir atvirumą karinėje srityje tarp valstybių – sutarties dalyvių. Pagal šią sutartį kiekviena valstybė turi teisę vykdyti ir įsipareigojimus priimti kitų valstybių tam tikslui skirtų specialiai parengtų ir sertifikuotų orlaivių inspekcinius skrydžius virš valstybių teritorijų.
 
ESBO Atvirosios oro erdvės sutartis buvo pasirašyta 1992 m. kovo 24 d. Helsinkyje Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos konferencijoje. Lietuvos Respublikos Seimas šią sutartį ratifikavo 2004 m. gruodžio 9 d., o pirmasis žvalgomasis skrydis virš Lietuvos teritorijos buvo atliktas 2005 m. spalį. Šiuo metu prie sutarties yra prisijungusios 34 ESBO šalys.
 
Pasak Krašto apsaugos ministerijos, šiemet tai pirmasis stebėjimo skrydis virš Lietuvos pagal Atvirosios oro erdvės sutartį. Paskutinį kartą stebėjimo skrydį virš Lietuvos Rusijos ir Baltarusijos ginkluotės kontrolės inspektoriai atliko 2017 m. rugpjūčio mėnesį. Stebėjimo skrydį virš Lietuvos šiemet planuoja atlikti ir Ukrainos ginkluotės kontrolės inspektoriai.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2019.07.09; 09:40

Lapkričio 1-4 d. Lietuvos kariuomenės ginkluotės kontrolės inspektoriai kartu su kolegomis iš Lenkijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Tadžikistane atliks pasirinkto rajono inspekciją, vadovaudamiesi 2011 m. Vienos dokumento nuostatomis. 

Tadžikistano kariuomenėje tarnauja ir moterys. Karinis paradas Dušanbėje.
Tadžikistano kariuomenėje tarnauja ir moterys. Karinis paradas Dušanbėje.

Lietuvos vadovaujama tarptautinė ginkluotės kontrolės inspektorių grupė domėsis Tadžikistano karine veikla pasirinktame rajone, apimančiame pietvakarinę šalies dalį.

Vadovaudamiesi 2011 m. Vienos dokumento nuostatomis, ginkluotės kontrolės inspektoriai inspekcijos metu turės galimybę gauti informaciją apie pasirinktame rajone dislokuotuose daliniuose tarnaujančio personalo skaičių, turimų pagrindinių ginkluotės ir technikos sistemų tipus, jų skaičių. Lankydamiesi poligonuose ir / ar mokymo laukuose, inspektoriai taip pat galės susipažinti su karinių vienetų vykdoma veikla ir apžiūrėti pagrindinių ginkluotės ir technikos sistemų pavyzdžius.

2011 m. Vienos dokumentas įpareigoja Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO) priklausančias valstybes kasmet pateikti informaciją apie savo karines pajėgas, gynybinių pajėgumų vystymo planus ir karinį biudžetą, taip pat iš anksto informuoti apie planuojamą karinę veiklą. Valstybės taip pat įsipareigoja priimti savo teritorijoje nustatytą skaičių kitų šalių karinių ekspertų inspekcijų ir vizitų į karinius dalinius.

Remdamasi 2011 m. Vienos dokumentu, kiekviena ESBO priklausanti valstybė turi teisę patikrinti, ar kita šiai organizacijai priklausanti šalis nevykdo neteisėtos karinės veiklos, apie kurią būtina pranešti iš anksto, ir ar neturi nedeklaruotų karinių pajėgumų.

Įvertinę pasirinkto rajono inspekcijos eigą ir jos metu gautą informaciją, Lietuvos kariuomenės atstovai kartu su svečiais iš Lenkijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų parengs ESBO šalims ataskaitą, kurioje pateiks vertinimą, kaip Tadžikistanas vykdo 2011 m. Vienos dokumento reikalavimus.

Šiemet Lietuvos kariuomenės ginkluotės kontrolės inspektoriai jau lankėsi Rusijoje, Kazachstane ir Baltarusijoje, o paskutinį kartą Tadžikistano kariuomenės vienetus inspektavo 2013 metais.

Informacijos šaltinis – Lietuvos krašto apsaugos ministerija.

2016.10.30; 03:18