Aktualijų portalas Slaptai.lt toliau ieško istorikų, mokslininkų, žurnalistų, kurie palankūs azerbaidžaniečiams ir turkams – savo moksliniuose darbuose bei publicistiniuose straipsniuose viešai demaskuoja armėniškas falsifikacijas bei armėniškojo separatizmo tendencijas.   

Pirmojoje publikacijos „Apie separatizmą ir istorines falsifikacijas“ dalyje pateikėme Europos istorikų, mokslininkų bei tyrinėtojų įžvalgų. Šioje, antrojoje, dalyje skelbiame aptiktas JAV atstovų pastabas.  

Trečiojoje dalyje, kurią publikuosime gegužės 11-ąją, surinkti faktai, bylojantys, kokių teritorinių pretenzijų Armėnija turi dar ir Gruzijai…

Continue reading „Apie separatizmą ir istorines falsifikacijas ( 2 )“

Europos Sąjunga spaudžia Turkiją į kampą. Europa nori, kad Turkija pripažintų 1915-aisiais metais netinkamai pasielgusi su armėnais.

Tokia Europos pozicija – vienpusiška. Vienpusiška todėl, kad turkų ir azerbaidžaniečių nesutarimai su armėnais – žymiai sudėtingesnė tema nei agresyvūs Kremliaus išpuoliai prieš Baltijos valstybes 1940-aisiais ar Kremliaus agresija prieš Moldovą, Gruziją ir Ukrainą po Sovietų Sąjungos subyrėjimo.

Reikalaudamas iš Turkijos prisipažinimo oficialusis Briuselis pamiršta, jog bandant likviduoti šį jau mažiausiai šimtą metų egzistuojantį nesantaikos kamuolį reikalingas ypatingas subtilumas. Be abipusių kompromisų nepajudėsime iš vietos.

Continue reading „Apie separatizmą ir istorines falsifikacijas ( 1 )“