mossad_5555555

Pulkininkas Šimonas Levinsonas – Izraelio žvalgybos bendradarbis ir saugumo tarnybos viršininkas ministro pirmininko administracijoje, kuris buvo apkaltintas šnipinėjimu prieš Izraelį – Sovietų KGB naudai.

Š.Levinsonas pradėjo savo karinę karjerą eiliniu, bet sugebėjo iškilti, buvo paaukštintas į karininkus ir paskirtas Izraelio atstovu į Jordanijos ir Izraelio paliaubų komisiją, kur dirbo 1954–1961 metais. 1963 metais Š.Levinsonas įsitaisė AMAN‘e (Izraelio karinėje žvalgyboje). Vėliau – įvairiose pareigose armijoje.

Continue reading „Ilgiausiai trukęs „šnipinėjimo procesas“ per visą pasaulinės žvalgybos istoriją“

izraelis_moterys

ŠaiHagana (gynyba), pogrindinės žydų armijos Palestinoje, veikusios iki Izraelio pasiskelbimo savo nepriklausomybės 1948 metų gegužės 14 dieną, žvalgybos valdyba.

Hagana, įkurta dar 1920 metais, buvo naudojama žydų gyvenvietėms ir nuosavybei apginti nuo arabų ir anglų (pastarieji valdė Palestiną pagal Tautų lygos mandatą iki nepriklausomos žydų valstybės sukūrimo). Per antrąjį pasaulinį karą daugelis Hagana kovotojų tarnavo Britanijos armijos Žydų brigadoje, o kiti veikė kaip slapti agentai ir diversantai vokiečių užnugaryje ašies šalių arba okupuotų valstybių teritorijoje.

Continue reading „Iš žvalgybos enciklopedijos: “Šai” buvo ideali informacijos tarnyba“

mosad_kareivis

1948 metais Izraelio karinės žvalgybos vadovu tapo Didysis Isseras (Isseras Beeri). Naujasis šefas iš karto (1948 metų birželio mėnesį) palaimino Izraelio kariuomenės kapitono Meiro Tubianskio suėmimą. Teismas vyko karo lauko sąlygomis ir labiau priminė susidorojimą, nei teismą. Teisiamąjam nebuvo leista parašyti laiško nei tuometiniam Izraelio premjerui Davidui Ben-Gurionui, nei savo sūnui.

Teisiamasis negalėjo tarti net paskutiniojo žodžio. M.Tubianskis apkaltintas bendravęs su Didžiosios Britanijos žvalgybomis (laisvai kalbėjo angliškai, o tuo metu tai buvo retas dalykas). Britai iš jo gautą informaciją neva perduodavo Jordanijos armijai, kuri 1948 metais itin tiksliai apšaudydavo Izraelio karinius objektus. Izraelio armijos majoras Vinjaminas Džibli, neapsikentęs kasdien patiriamų nuostolių, nusprendė, kad žydų tarpe esama išdaviko.

Continue reading „Didžiuoju Isseru praminto žvalgybininko klaidos“