Persona non grata

Lenkijos vyriausybė nusprendė išsiųsti iš šalies du Baltarusijos konsulus, atsakydama į dviejų Gardine dirbusių Lenkijos diplomatų išsiuntimą.
 
Tai penktadienį tviteryje pranešė Lenkijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Marcinas Przydaczius.
 
Ketvirtadienį Baltarusijos URM pareikalavo, kad dar du Lenkijos diplomatai – generalinis konsulas Gardine ir tos pačios atstovybės konsulas – paliktų Baltarusijos teritoriją per 48 valandas.
 
„Minskui tęsiant nedraugiškus gestus Lenkijos diplomatų atžvilgiu, Lenkijos URM, vadovaudamasi abipusiškumo principu, nusprendė išsiųsti Baltarusijos generalinį konsulą Balstogėje ir Baltarusijos konsulą iš atstovybės Varšuvoje“, – parašė M. Przydaczius.
 
Kovo 9 d. į Baltarusijos URM buvo iškviestas Lenkijos laikinasis reikalų patikėtinis Baltarusijoje Marcinas Wojciechowskis. Lenkijos diplomatui buvo pareikštas protestas dėl Lenkijos generalinio konsulato Breste konsulo Jerzy`io Timofiejuko dalyvavimo neoficialiame renginyje, skirtame „Prakeiktųjų kareivių dienai“. Jis vyko vasario 28 d. Breste, renginyje dalyvavo su Lenkija susijusių nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų atstovai.
 
Pasak Baltarusijos URM, dalyvaudamas šiame renginyje, Lenkijos diplomatas šiurkščiai pažeidė tarptautinės teisės normas, taip pat Vienos konsulinių santykių konvenciją. M. Wojciechowskiui buvo įteikta nota, kurioje J. Timofiejukui pasiūlyta palikti Baltarusijos teritoriją.
 
Atsakydama į tai Lenkija paskelbė nepageidaujamu asmeniu Baltarusijos ambasados Varšuvoje diplomatą.
 
„Prakeiktieji kareiviai“ – Lenkijos antisovietinių ir antikomunistinių pogrindinių organizacijų nariai baigiantis Antrajam pasauliniam karui ir po jo.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2021.03.13; 00:30

Slaptai.lt skelbia Istoriko Petro Maksimavičiaus pranešimą, perskaitytą Seinuose vykusioje Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų  lituanistų konferencijoje „Mūsų kalba – mūsų tekstai – mūsų gyvenimai“, skirtoje Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms.

Slaptai.lt redakcijos manymu, šis pranešimas itin aktualus. Istorikas P.Maksimavičius prisipažįsta, jog Lenkijos lietuvių bendruomenė yra pavargusi, bet tuo pačiu metu ieško priežasčių bei priemonių, kaip tą nuovargį pašalinti.

Taigi svarbu ne tik konstatuoti bėdas bei vargus, bet ir ieškoti išeičių, kaip jas pašalinti. Nors nuotaikos – pesimistiškos, tačiau nėra nieko neįmanomo. Geriau karti tiesa, nei saldus melas. Būtent karti tiesa, o ne saldus melas skatina dirbti, veikti, kovoti.

Continue reading „Istorikas Petras Maksimavičius: Lenkijos lietuvių bendruomenė – pavargusi“

Medelis1

Gegužės 19-ąją dieną „Respublikos“ dienraštyje  išspausdintas mano straipsnis sukėlė gerų ir blogų vertinimų bangelę. Čia, maloniai sutikus redakcijai, pateikiu platesnį – gal labiau motyvuotą ir aiškesnį – problemos vystymo internetinį variantą, nes operatyviam dienraščiui  jis per platus. 

Viename užsienio internetiniame leidinyje  teko skaityti nustebusio skaitytojo samprotavimus: „Didelė dalis lenkų ir žydų chuliganų-teroristų, būsimų premjerų ir kitų pirmųjų asmenų gimė 50 kilometrų spinduliu apie Vilnių. Ten toks klimatas, ar ką? Kas man, pavyzdžiui galėtų paaiškinti lenkišką paprotį, apie kurį visi žino – laidoti širdį atskirai nuo kūno (Šopenas, Pilsudskis)? Suprantu motyvus, bet atrodo kraupokai…“

Continue reading „Grąžinkim jam širdį su pagarba. Kaip gimsta „antilenkai“ ir „antilietuviai““