Turkija pareiškė esanti pasiruošusi imtis atsakomųjų veiksmų už bet kokias Libijos generolo Khalifos Haftaro pajėgų atakas prieš Turkijos laivus ir interesus Libijoje.
 
Tokie Turkijos komentarai pasirodė po to, kai Kh. Haftaras nurodė savo vadovaujamai Libijos nacionalinei armijai (LNA) atakuoti Turkijos laivus ir kompanijas Libijoje bei suimti Libijoje esančius Turkijos piliečius.
 
LNA atstovas Turkijos objektus Libijoje pavadino „teisėtais taikiniais“. Kh. Haftaras apkaltino Turkiją remiant jo priešininkus.
 
Tuo metu Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas patvirtino, kad jo šalis remia tarptautiniu mastu pripažintą Nacionalinės santarvės vyriausybę (GNA) ir tiekia jai ginklus pagal „karinio bendradarbiavimo susitarimą“.
 
Libijoje veikia dvi konkuruojančios vyriausybės. Sostinėje Tripolyje veikia tarptautinės bendrijos remiama GNA. Tuo metu generolas Kh. Haftaras ir jo vadovaujama LNA remia priešišką vyriausybę šalies rytuose.
 
Balandžio pradžioje LNA pradėjo puolimą dėl sostinės Tripolio kontrolės.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2019.07.01; 06:51

Šią savaitę per dvi dienas prie Libijos krantų nuskendus daugiau kaip 200 migrantų, pagrindiniame migracijos maršrute Viduržemio jūroje, jungiančiame Afriką ir Europą, šiais metais žuvusių migrantų skaičius pasiekė mažiausiai 1 tūkst., pranešė Jungtinės Tautos.

Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR) teigė, kad jį sukrėtė migrantų mirtys ir ragino imtis skubių veiksmų, siekiant sumažinti žmonių žūtis.

UNHCR duomenimis, antradienį ir trečiadienį per tris atskirus incidentus nuskendo apytikriai 220 migrantų.

Antradienį prie Libijos krantų nuskendo medinis pabėgėlius ir migrantus gabenęs laivas. Iš apytikriai 100 keleivių išgyveno tik 5, kuriuos išgelbėjo Libijos pakrančių apsaugos tarnyba.

Be kita ko, tą pačią dieną kitoje vietoje prie Libijos pakrantės nuskendo apie 130 žmonių plukdžiusi guminė valtis. Skelbiama, kad 60 žmonių išgelbėjo vietos žvejai, o 70 kitų nuskendo.

Trečiojo incidento metu trečiadienį nuskendo daugiau kaip 50 žmonių.

Informacijos šaltinis – ELTA

2018.06.24; 09:05

Italijos leidiniai komentuoja Prancūzijos prokuratūros tyrimą: Libijos 2011 metų kare įžvelgiamas asmeninis Nikolia Sarkozi suinteresuotumas surengti kampaniją, kuri sunaikintų jo didelės ir gėdingos paslapties įrodymus, – mat, Sarko gavo iš Kadafio 50 mln. eurų savo rinkiminei kampanijai finansuoti.

„Sarko–Kadafi: tikriausiai gėdinga istorija“, – tokį straipsnį išspausdino laikraštis La Stampa.

Continue reading „Detektyvinė Kadafio mirties istorija ir didelė Sarkozi paslaptis“

amerika_deginama

Ame­ri­ko­je, Pie­tų Ka­li­for­ni­jo­je, gy­ve­nan­tis 56 me­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tas, ki­no kū­rė­jas, dvie­jų va­lan­dų fil­mo „Mu­sul­mo­nų ne­kal­ty­bė“ („In­no­cen­ce of Mus­lims“) sce­na­ri­jaus au­to­riu­mi, re­ži­sie­riu­mi ir pro­diu­se­riu įvar­di­ja­mas Sa­mas Ba­ci­le’as bu­vo pri­vers­tas slaps­ty­tis po to, kai jo fil­mas, kri­ti­kuo­jan­tis mu­sul­mo­nų pra­na­šą Ma­ho­me­tą, ku­ria­me tei­gia­ma, kad jis bu­vo suk­čius, iš­pro­vo­ka­vo ul­tra­kon­ser­va­ty­vių is­la­mis­tų iš­puo­lius prieš JAV di­plo­ma­ti­nes at­sto­vy­bes Egip­te ir Li­bi­jo­je.

Per juos Li­bi­jos ry­ti­nia­me Ben­ga­zio mies­te žu­vo JAV am­ba­sa­do­rius Li­bi­jo­je Chri­sas Ste­ven­sas ir dar trys pa­rei­gū­nai. Nors S. Ba­ci­le’as ap­gai­les­ta­vo dėl am­ba­sa­do­riaus, nu­žu­dy­to ki­lus pa­si­pik­ti­ni­mo ban­gai dėl šio fil­mo, jis dėl šio smur­to kal­ti­no per men­ką am­ba­sa­dos ap­sau­gą ir smur­to vyk­dy­to­jus. Egip­to sos­ti­nė­je Kai­re pro­tes­tuo­to­jai už­­li­po ant JAV am­ba­sa­dos sie­nų, nu­plė­šė Ame­ri­kos vė­lia­vą ir vie­to­je jos iš­kė­lė juo­dą vė­lia­vą su is­la­mo šū­kiu.

Continue reading „Filmas, dėl kurio arabų šalyse vyksta protestai ir nužudytas JAV ambasadorius“

nov_maza

Visuomenės aktualijų portalas Slaptai.lt skelbia sutrumpintą žymios Rusijos disidentės, žurnalistės, publicistės Valerijos Novodvorskajos interviu, rugsėjo 6-ąją duotą RTVi televizijos laidai “Osoboje mnenije”.

Kritiška, kandžia pozicija pasižyminti Valerija Novodvorskaja pateikia savo išskirtinį požiūrį į būsimuosius rinkimus Rusijoje, opozicijos vaidmenį renkant Rusijos Valstybės Dūmą ir Rusijos prezidentą.

Taip pat komentuojami kai kurie Rusijos užsienio politikos aspektai. Laidos “Osoboje mnenije” viešnią Valeriją NOVODVORSKAJĄ kalbina žurnalistė Olga Byčkova.

Continue reading „Libijos beduinai sąmoningesni už Rusijos piliečius“

jemene

Tarptautinės karinės pajėgos toliau tęsia karinę operaciją Libijoje prieš M.Kadafio režimo pajėgas. Nuo kovo 22 dienos 16 valandos iki kovo 23 dienos 10 valandos ryto kariniai lėktuvai atliko virš 300 skrydžių ir numetė daugybę bombų.

Toliau atakuojami strateginiai objektai – karinės bazės ir M.Kadafio karinių pajėgų susitelkimo vietos. Kovo 22-23 dienomis toliau rengti ir strateginių objektų apšaudymai iš galingų raketų. Iš viso paleistos jau 163 sparnuotosios raketos ,,Tomahawk“. Tuo tarpu Libijos sukilėliai pareiškė, kad jie rengiasi puolimui prieš M.Kadafio pajėgas. Kovo 22 dienos vakare per Libijos televiziją buvo parodytas vaizdo įrašas, kuriame kalbėjęs M.Kadafis kvietė savo šalininkus „kovoti iki galo“ ir nugalėti visus priešus – tiek sukilėlius, tiek tarptautinės koalicijos pajėgas. „Mes nepasisuosime, mes kovosime. Esame pasirengę karui, ir nesvarbu, ar tas karas bus ilgas, ar trumpas“, – pareiškė jis.

Continue reading „Revoliucijų grandinė nulems didžiules permainas arabų kraštuose“

muslim_woman

Arabų kraštuose – didžiulės permainos. Egipte ir Tunise įvyko sėkmingos revoliucijos, o Libijoje šiuo metu prasidėjo pilietinis karas.

Šią šalį per 40 metų valdęs M.Kadafio režimas dar priešinasi, verda nuožmios kovos. Kaip teigia opozicija, Libijoje per kelias savaites jau žuvo apie 10 tūkstančių žmonių. Kovo 3 dieną sukilėliai po aršių mūšių pasitraukė iš netoli sostinės Tripolio esančio Ez-Zavijos miesto. Teigiama, kad per kovas dėl šio miesto žuvo per 200 žmonių. Kovo 6 dieną M.Kadafiui ištikimi daliniai užėmė už 200 kilometrų nuo Tripolio esantį Misrato miestą, bet po kelių valandų buvo išstumti.

Continue reading „Arabiškų revoliucijų ypatumai“

kadafis

Šiaurės Afrikos valstybėje Libijoje nuo vasario 18 dienos prasidėjo kruvini susirėmimai tarp šios šalies kariuomenės bei saugumo pajėgų ir jau 42 metus šalį valdančio prezidento Muamaro Kadafio režimą siekiančių nuversti šalies piliečių. Per šiuos susirėmimus, kaip teigiama, jau žuvo virš 270 žmonių, tačiau neabejojama, kad tikrasis aukų skaičius daug didesnis. Vasario 19 dieną ir vasario 20 dienos ryte nuožmūs susirėmimai vyko Bengazio mieste. Čia kariuomenė pradėjo šaudyti į demonstrantus iš automatų ir sunkiųjų kulkosvaidžių.

Continue reading „Muamaro Kadafio režimo žlugimas“