„Galvokite apie mus. Melskitės už mus. Kodėl mes turėtumėm išnykti iš Jūsų minčių? Mes tik išnykome Jums iš akių. Mes – kitoje kelio pusėje“. – Šv.Augustinas

Vytauto Visocko nuotr.

« 1 2 »

 

 

pelen_01

Mintimis grįžtu į vaikystę. Kai mama pranešdavo, kad važiuosime į Voronių kaimą pas tetas, aš būdavau laimingas. Ten šuo, arklys, daržinėje šienas, ten neaprėpiami laukai, kur galima siausti kiek širdis geidžia.

Tačiau aš žinojau, kad mama ir senelė būtinai panorės nuvažiuoti į šalia Pašvitinio esančius Pelaniškius (dabar kai kur rašoma Peleniškiai), užkopti ant šalia kaimo esančio piliakalnio, kur aukštų pušų ir beržų paunksnėje ilsisi mano senelio Stasio Bagdono palaikai. Ypač ten man būdavo baugu, paslaptinga ir graudu vėlyvą rudenį. Nedidelės kapinaitės, sušaudyti paminklai, moterų rauda. Jaučiau, kad piliakalnis slepia ne tik labai tolimos, šimtmečių ūkanose paskendusios praeities paslaptis.

Continue reading „Pelaniškių tragedija“

Vytauto Didžiojo paminklas Kernavėje. Skulptorius Antanas Kmieliauskas
Vytauto Didžiojo paminklas Birštone. Skulptorius G.Jokubonis, architektas V.Čekanauskas, 1998
Vinco Kudirkos smuikas
Prano Vaičaičio kapas Sintautų kapinėse
Poeto Adomo Mickevičiaus paminklas Burbiškių dvare
Pirmojo Lietuvos karininko Antano Juozapavičiaus ir savanorio Artūro Sakalausko kapai Alytaus kapinėse
Pelaniškių piliakalnis
Kryžių kalno rūpintojėlis
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios fragmentas
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
Juozo Tumo-Vaižganto darbo kambarys. Memorialinis muziejus Kaune
Jono Basanavičiaus paminklas Vilkaviškyje. Skulptorius A.Žukauskas, architektas V.Balčiūnas
Jono Basanavičiaus biustas Birštone. Skulptorius A.Aleksandravičius, 1939
Architekto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus paminklas Vilniuje
Antano Strazdo kapas Kamajuose
Vytauto Didžiojo paminklas Kernavėje. Skulptorius Antanas Kmieliauskas Vytauto Didžiojo paminklas Birštone. Skulptorius G.Jokubonis, architektas V.Čekanauskas, 1998 Vinco Kudirkos smuikas Prano Vaičaičio kapas Sintautų kapinėse Poeto Adomo Mickevičiaus paminklas Burbiškių dvare Pirmojo Lietuvos karininko Antano Juozapavičiaus ir savanorio Artūro Sakalausko kapai Alytaus kapinėse Pelaniškių piliakalnis Kryžių kalno rūpintojėlis Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios fragmentas Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Juozo Tumo-Vaižganto darbo kambarys. Memorialinis muziejus Kaune Jono Basanavičiaus paminklas Vilkaviškyje. Skulptorius A.Žukauskas, architektas V.Balčiūnas Jono Basanavičiaus biustas Birštone. Skulptorius A.Aleksandravičius, 1939 Architekto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus paminklas Vilniuje Antano Strazdo kapas Kamajuose
Vytauto Didžiojo paminklas Kernavėje. Skulptorius Antanas Kmieliauskas

Vytauto Visocko nuotr.