Kultūros paminklai


Vytauto Didžiojo paminklas Kernavėje. Skulptorius Antanas Kmieliauskas
Vytauto Didžiojo paminklas Birštone. Skulptorius G.Jokubonis, architektas V.Čekanauskas, 1998
Vinco Kudirkos smuikas
Prano Vaičaičio kapas Sintautų kapinėse
Poeto Adomo Mickevičiaus paminklas Burbiškių dvare
Pirmojo Lietuvos karininko Antano Juozapavičiaus ir savanorio Artūro Sakalausko kapai Alytaus kapinėse
Pelaniškių piliakalnis
Kryžių kalno rūpintojėlis
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios fragmentas
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
Juozo Tumo-Vaižganto darbo kambarys. Memorialinis muziejus Kaune
Jono Basanavičiaus paminklas Vilkaviškyje. Skulptorius A.Žukauskas, architektas V.Balčiūnas
Jono Basanavičiaus biustas Birštone. Skulptorius A.Aleksandravičius, 1939
Architekto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus paminklas Vilniuje
Antano Strazdo kapas Kamajuose
Vytauto Didžiojo paminklas Kernavėje. Skulptorius Antanas Kmieliauskas Vytauto Didžiojo paminklas Birštone. Skulptorius G.Jokubonis, architektas V.Čekanauskas, 1998 Vinco Kudirkos smuikas Prano Vaičaičio kapas Sintautų kapinėse Poeto Adomo Mickevičiaus paminklas Burbiškių dvare Pirmojo Lietuvos karininko Antano Juozapavičiaus ir savanorio Artūro Sakalausko kapai Alytaus kapinėse Pelaniškių piliakalnis Kryžių kalno rūpintojėlis Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios fragmentas Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Juozo Tumo-Vaižganto darbo kambarys. Memorialinis muziejus Kaune Jono Basanavičiaus paminklas Vilkaviškyje. Skulptorius A.Žukauskas, architektas V.Balčiūnas Jono Basanavičiaus biustas Birštone. Skulptorius A.Aleksandravičius, 1939 Architekto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus paminklas Vilniuje Antano Strazdo kapas Kamajuose
Vytauto Didžiojo paminklas Kernavėje. Skulptorius Antanas Kmieliauskas

Vytauto Visocko nuotr.

 

print