Šiaurės Korėjos lyderis Kim jong-unas. EPA – ELTA nuotr.

Šiaurės Korėjos vadovas Kim jon-unas po jam atliktos operacijos, anot pranešimų, yra kritinės būklės. Yra žvalgybinių duomenų, kad Kim jong-unas „po operacijos yra rimtame pavojuje“, pranešė amerikiečių žinių stotis CNN, remdamasi vyriausybės pareigūnu.
 
Pietų Korėjos interneto laikraštis „Daily NK“, kurio specializacija yra Šiaurės Korėja, antradienį rašo, kad Kim jong-unas toliau gydomas po širdies ir kraujagyslių sistemos operacijos. „Daily NK“ citavo izoliuotos šalies „šaltinį“, kad Kim jong-unas sveiksta viloje Kumgango kalnų kurorte. Jam esą operacija atlikta ligoninėje balandžio 12 dieną.
 
Gynybos ministerija Seule pareiškė, kad šios informacijos kol kas nekomentuos.
 
Tai, kad Kim jon-unas balandžio 15-ąją nedalyvavo renginyje, skirtame buvusio vadovo Kim Il Sungo atminimui, sukėlė spėliones dėl jo sveikatos būklės.
 
Km jong-uno sveikata pastaraisiais mėnesiais dėl intensyvaus rūkymo, antsvorio ir didelės įtampos pablogėjo, rašo „Daily NK“, kurį daugiausiai ruošia perbėgėliai iš Šiaurės Korėjos.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2020.04.21; 06:00

Lietuvos žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija apie Lietuvos ambasadoriui Vašingtone Žygimantui Pavilioniui atsiųstą JAV kongresmenų, senatorių ir pramoninkų laišką, pranašaujantį Lietuvos ir JAV prekybos santykių pablogėjimą, jei Lietuva pirmininkavimo ES metu palaikys Europos Komisijos pasiūlytą Tabako produktų direktyvą (Direktyvą), sukėlė nemažai atgarsių.

Pasaulyje gerai žinomos organizacijos Corporate Accountability International (JAV) bei Action on Smoking and Health (Škotija) praėjusią savaitę kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministrą P. Andriukaitį, LR Seimo narius, Užsienio reikalų ir Ekonomikos ministerijas patvirtindamos, kad siųsti laiškai neatitinka JAV kongreso ar juo labiau amerikiečių požiūrio į Direktyvą ir siūlo tokias pramonės iniciatyvas lietuviams tiesiog ignoruoti.

Continue reading „JAV tabako pramonė siekia įbauginti Lietuvos politikus“

maudyne_3333

Prieš pus­an­trų me­tų ma­ne ir ma­no šei­mą su­krė­tė ne­ti­kė­tas įvy­kis – vie­nam mū­sų ar­ti­mam gi­mi­nai­čiui, ma­no dvi­de­šimt­me­čiui krikš­ta­sū­niui, bu­vo diag­no­zuo­tas vė­žys.

Tai la­bai pa­lie­tė ma­ne ir, bū­da­mas ar­ti jo vi­so gy­dy­mo me­tu, vis už­duo­da­vau sau klau­si­mą – ko­dėl? Ne kaip iš­gy­dy­ti šią li­gą, bet KODĖL šia li­ga žmo­ni­ja ser­ga?

At­sa­ky­mo į šį klau­si­mą pa­ieš­kos kei­tė dau­ge­lį ma­no jau  nu­si­sto­vė­ju­sių po­žiū­rių. Su­pra­tau ke­le­tą la­bai svar­bių da­ly­kų.

Continue reading „Sveikata pasirūpinti galiu tik pats“

kaljanas_moteris

Nuo kada gi iš tikrųjų prasideda rūkymo istorija?

„Iš pradžių Dievas sukūrė vyrą, po to sukūrė moterį. Po to Dievui pasidarė gailą vyro, ir jis jam davė tabaką“. Taip garsusis žymus amerikiečių rašytojas Markas Tvenas /1835-1910/ rašė apie rūkymo pradžią.

O iš tikro? Iš kai kurių šaltinių galima spėti, jog dar prieš mūsų erą galėjo būti rūkoma, tačiau nieko tikro apie tai nežinoma. Tikriausiai tai buvo neatmenamais laikais, kai nuo laužų kilo kvepiančių dūmų kamuoliai. Spėjama, jog pirmykščiai žmonės rūkė, norėdami nubaidyti moskitus. Vėliau jie pajuto „keistą“ dūmų poveikį, o apsvaigę, čiabuviai lakstė aplink laužą. Kai kurie į jį įmesdavo didžiulių lapų. Prisikvėpavę dūmų, čiabuviai užmigdavo, o pabudę pasakodavo matę nesuprantamus vaizdus… 

Continue reading „Kada išmokome rūkyti?“

ignas_raila

Vėl kaip gera naujiena, spinduliuodamas jaunatvišką entuziazmą, konkuruodamas išradingumu ir sąmojingumu, per šalį keliauja tradicinis respublikinis teisinių žinių konkursas „Temidė“.

Konkursas kviečia jaunimą pajusti teisinių žinių galią, padedančią išvengti nusikaltimo padarymo ir sugebančią apginti nukentėjusiųjų interesus. Šių metų konkursas jau startavo – rajonų mokyklose ir apskrityse vyksta regionų varžytuvės, kurių nugalėtojai savo krašto garbę gins respublikinio konkurso finale Panevėžyje – balandžio paskutinį penktadienį, 27 d. 9 val., Juozo Miltinio dramos teatre susitiks dešimt geriausių šalies komandų.

Continue reading „„Temidė“ vėl kviečia pasivaržyti žiniomis jaunuosius teisės žinovus“

rs

Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių reikalų departamentas paskelbė naują raportą. 2045 metais pasaulyje pirmą kartą senų žmonių bus daugiau nei vaikų ir ”demografinė žiema“ sukels didelius socialinius neramumus.  Pagal “World Population Ageing 2009”, 22 proc. viso pasaulio gyventojų bus vyresni nei 60 metų. ”Mokyklos bus pertvarkomos į senelių namus. Žaidimų aikštelės taps kapinėmis“, sakė “Už gyvybę” lyderis Don Feder. ”Kas dirbs mūsų gamyklose ir fermose? Iš kur ateis policijos, gydytojų, slaugytojų, gaisrininkų personalas?“, klausė jis. 

Didžiosios Britanijos lordas Carey sakė, kad šalis turi apsaugoti savo krikščionišką paveldą, nes kitu atveju žlugs “socialinė harmonija“. Lord Carey pabrėžė: “Manau, mums reikia tvirtesnės bažnyčios. Mes, krikščionys, esame labai minkšti ir leidžiame kitiems žmonėms lipti mums ant galvos ir mes neesame tokie tvirti, kokie norėtume būti, išreikšdami savo tikėjimą, kadangi nenorime kitų liūdinti”.

Continue reading „Mokyklos bus pertvarkomos į senelių namus…“