Vienas Sicilijos mafijos bosas, anot žiniasklaidos, nurodė nužudyti savo dukterį, nes ši artimai bendravo su policininku. Tačiau mafijozo sūnus atsisakė vykdyti jam duotą įsakymą ir žudyti seserį, skelbia italų žiniasklaida, remdamasi tyrėjais.

Mafijos bosas Pinas Skadutas (Pino Scaduto) iš Bagerijos netoli Palermo šiuo metu sėdi už grotų. Jis kartu su dar 15 savo klano įtariamųjų buvo sulaikyti pirmadienį. Balandį po atliktos bausmės jis buvo paleistas iš kalėjimo.

Kad P. Skadutas norėjo nužudyti savo dukterį, atskleidė naujas tyrimas. Perskaitę jo 2009-2010 metų korespondenciją, tyrėjai rado mafijozo pastabą, kad jis nori padaryti dukteriniai ypatingą „dovaną“.

Šiais duomenimis, jis atitinkamą nurodymą davė jau anksčiau nužudymu apkaltintam savo sūnui. „Tavo sesuo tapo šnipė“, – esą sakė jis. Jaunas vyras, remiantis policijos įrašytu pokalbiu, atsakė: „Aš to nedarysiu. Tu esi tėvas, daryk pats. Kam man problemos? Man 30 metų“.

Tada P. Skadutas esą mėgino įtikinti kitą asmenį nužudyti jo dukrą, tačiau ir šis atsisakė, nes tai šeiminiai reikalai.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.11.01; 02:50

dziuzepe_puglisis

Susitikime su Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektu kardinolu Andželu Amatu popiežius Benediktas XVI patvirtino kongregacijos parengtus dekretus, susijusius su šešiolikos kandidatų į palaimintuosius beatifikacijos byloms.

Dviem dekretais pripažįstami Dievo tarnų užtarimu įvykę stebuklai. Vadinasi, šios dvi bylos jau praktiškai baigtos ir netrukus bus nurodyta beatifikacijos iškilmių data ir vieta.

Penkiais dekretais pripažįstama, kad kandidatai į palaimintuosius mirė kankinio mirtimi. Tarp pastarųjų yra 1993 metais Palerme nužudytas kunigas Džiuzepė Puglisis, savo gyvybę sumokėjęs už tai, kad ragino žmones nenuolaidžiauti tais laikais galingai Sicilijos mafijai, drąsiai skelbė, kad nusikaltėliai yra Dievo priešai.

Continue reading „Mafijos nužudytas kunigas pripažintas kankiniu“

Copy of kliunka_kliunka

Ekonominio ir politinio chaoso apimtoje šalyje bandoma daryti tam tikrus žingsnius, kurie padėtų nors kiek sušvelninti ekonominę krizę. Seime svarstomi projektai dėl to, kad nuo 2011 metu pradžios pensijų dydis būtų grąžintas į ankstesnes, iki sumažinimo buvusias ribas. Svarstomi ir projektai dėl PVM lengvatų spaudai bei viešbučiams. Tai labai svarbūs projektai, nes daugumos pensininkų padėtis sunki. Tegaudami 600-900 litų siekiančias pensijas, jie tiesiog skursta arba balansuoja ties visiško skurdo riba. Per dideli PVM mokesčiai kenkia viešbučiams, nes gretimose valstybėse egzistuoja daug mažesnis PVM tarifas, ir ten nukrypsta didieji turistų srautai. O krikščioniškai ir kultūrinei spaudai 21 procento PVM tarifas tiesiog tarsi kilpa ant kaklo, trukdanti normaliai leidinių veiklai.

Continue reading „Omertos dėsniai“