Pasaulį išvydo Švietimo ir mokslo ministerijoje ilgai rengtos studijų sistemos reformos koncepcijos. Įvairiausios koncepcijos – nuo “nieko nedaryti” iki Konstitucijos keitimo – pateikiamos kaip vienodai vertingos ir vienodai priimtinos. Didžiulė koncepcijų įvairovė pateikiama kaip ministerijoje veikusios ekspertų grupės darbo rezultatas.

Sunerimo ir praėjusios Seimo kadencijos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys: “valdančioji koalicija iki šiol neturi mokslo ir studijų sektoriaus reformos vizijos, ką ir kaip jie norėtų keisti“ (Bernardinai, Aukštojo mokslo reformos reforma skendi ūkuose).

Continue reading „Pertekliniai studentai, arba Gulago Archipelagas Lietuvos aukštosiose mokyklose“

kumstis_01

Gintaras Skapas, LŠDPS Vilniaus m. susivienijimo pirmininkas, savo pranešime “Papildomas ugdymas socializacijos kontekste. Socialinės pasekmės mokytojui ir švietimo sistemai” ypač pergyveno dėl naujų įstatymų, naujų nurodymų, lyg savaime atsiradusių pataisų, naujos koncepcijos. Jis teigė, jog susidaro labai įdomi linija, kuri vieningai siekia sunaikinti tai, ką iki šiol turėjome. Siūlomame švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekte jis pasigedo gilesnės sociologinės, istorinės ir teisinės analizės. Pranešėjo nuomone, įstatyme yra dalykų, prieštaraujančių nuosekliam tautinės mokyklos koncepcijos įgyvendinimui. G. Skapas kalbėjo apie “netoliaregišką ir tiesmukišką pataikavimą Europos direktyvoms, siekiančioms kuo greičiau ištrinti Lietuvą iš Europos žemėlapio, paversti beveidžiais, o kartais ir belyčiais padarais krašto jaunuomenę”.

Continue reading „Valstybė skriaudžia meno ir muzikos mokyklas ( 3 )“

kumstis_01

Benedikta Pučkytė, Panevėžio muzikos mokyklos LMPS grupės pirmininkė, Panevėžio muzikos mokyklos mokytoja metodininkė perskaitė pranešimą, parengtą kartu su Panevėžio muzikos mokyklos vyr. mokytoja Lina Martinkute. Pranešėja aptarė aktualius muzikos mokyklų reikalus remdamasi konkrečiu pavyzdžiu – ji kalbėjo apie Panevėžio muzikos mokyklos ugdomojo proceso raidą, reikšmę ir tendencijas. „Sėkmingai nacijos raidai vienodai reikalinga raidė, skaitmuo ir nata“, – šią įžangoje pranešėjos pacituotą V. Hugo auksinę mintį būtų galima laikyti visų pranešimų leitmotyvu.

Continue reading „Valstybė skriaudžia meno ir muzikos mokyklas ( 2 )“