DĖL 1945 M. POTSDAMO KONFERENCIJOJE PRIIMTO ĮSIPAREIGOJIMO SUŠAUKTI TAIKOS KONFERENCIJĄ ĮVYKDYMO


VIEŠAS KREIPIMASIS Į II PASAULINIO KARO VALSTYBIŲ NUGALĖTOJŲ VYRIAUSYBES

2015 m. balandžio 8 d., Vilnius

Gerbiamieji, prieš 70 metų, 1945 m. liepos 17 – rugpjūčio 2 dienomis sugriauto Berlyno prieigose, Potsdame, II pasaulinio karo valstybės nugalėtojos – SSRS, JAV ir Didžioji Britanija – pasirašė susitarimą, numatantį Königsbergo ir dalies Rytprūsių teritorijos (dab. Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis) perdavimą Sovietų Sąjungai laikinam administravimui, iki tuo reikalu įvyks taikos konferencija.

Atsižvelgus į šį Europai ir pasauliui istorinį susitarimą bei įvertinus šiandienai itin svarbaus Europos regiono naują militarizavimo pavojų, kviečiame įvykdyti II pasaulinio karo valstybių nugalėtojų įsipareigojimą, pareikštą prieš 70 metų bei sušaukti numatytą Taikos konferenciją.

Gerbiamieji, stiprinkime šiandienos ir ateities Europos valstybių taikų sambūvį.

Pasirašiusieji:                  

Dr. Vytautas Landsbergis, profesorius, Lietuvos Sąjūdžio garbės pirmininkas;

Vidmantas Žilius, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas;

Andrius Tučkus, Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas;

Vytautas Šilas, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas;

Dr. Vaclovas Bagdonavičius, Vydūno draugijos garbės pirmininkas;

Edmundas Paplauskas, Lietuvininkų bendrijos "Mažoji Lietuva" valdybos pirmininkas;

Algimantas J. Zolubas, Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos leidinio „Varpas“ redaktorius;

Dr. Alfonsas A. L. Matiukas, Laisvės kovų dalyvis, nukentėjęs nuo 1939-1990 metų okupacijų;

Romas Kaunietis, kraštotyrininkas, Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiaus kavalierius;

Dr. Povilas Jakučionis, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos narys;

Vytautas Paliulis, Viešosios įstaigos studijos „Pro Patria“ direktorius;

Tautvilas Rinkevičius, dizaineris, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyriaus narys;

Antanas R. Šakalys, dailininkas, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narys;

Tomas Stanikas, Vydūno draugijos pirmininkas;

Juozas Bruzga, Lietuvos nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios  brolijos Vilniaus  skyriaus tarybos narys;

Dr. Antanas Baskas, mokslininkas, apdovanojimo Kentuky colonel (Kentukio pulkininkas) kavalierius;

Julijonas S. Šalkauskas, Lietuvos Skautų Sąjungos Akademikų Šakos Tarybos pirmininkas;

Lidija Mickūnienė, Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) narė;

Dr. Elena Kazlauskaitė, architektė;

Andrius Dručkus, Laisvės kovų istorijos muziejaus vedėjas;

Arvydas Damijonaitis, Tėvynės Sąjungos-Lietuvos Krikščionių Demokratų, Justiniškių skyriaus Tarybos narys;

Arūnas Abraitis, advokatas;

Jonas Juodka, kariškis-pensininkas, LKKSS narys, nepriklausomybės gynėjas;

Petras Bielskis, Klaipėdos universiteto profesorius, Kultūros magistras;

Edvardas Šalkauskas, Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos pirmininkas;

Bronislava Žukauskienė, „Drąsos kelio“ politinės partijos Klaipėdos skyriaus pirmininko pavaduotoja;

Alfredas Guščius, rašytojas, literatūros kritikas;

Petras Girdzijauskas, publicistas;

Algis Žlabys, pensininkas;

Gasparas Genzbigelis, Lietuvos nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios Brolijos  pirmininkas;

Dr. Algimantas Bučiūnas, docentas, Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto dekanas-emeritas;

Nijolė Mikėnaitė, ekonomistė;

Liudvikas Kalina, radijo inžinierius, pensininkas;

Dr. Robertas Pukenis, kanauninkas, Vytauto Didžiojo universiteto docentas;

Algirdas A. Marcinkevičius,  veterinarijos gydytojas, pensininkas;

Aminat Saijeva, Čečėnijos Respublikos Ičkerijos atstovė Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje;

Algimantas L. Patašius, pensininkas, Krašto apsaugos bičiulių klubo valdybos pirmininko
pavaduotojas;

Dr. Ričardas Kalytis, inžinierius konstruktorius, rašytojas, J. Žemaitės premijos laureatas;

Romualdas Voroneckas, pensininkas, nukentėjęs nuo sovietų okupacijos;

Danutė Voroneckaitė-Piluckienė, pensininkė, Klaipėdos ligoninės slaugytoja;

Vytautas Voroneckas, pensininkas, Laisvės kovų dalyvis;

Stanislava Staškuvienė, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos matematikos mokytoja;

Jonas Lukšas, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus sekretorius;

Virginija Jurgilevičienė, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus valdybos narė.

2015.11.28; 11:38

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *