Dėl situacijos Ukmergėje ir galimų jos neigiamų pasekmių Lietuvai


Gindami viešąjį interesą kreipiamės į Jus, gerbiami valstybės vadovai, informuodami apie Ukmergės rajone susiklosčiusią grėsmingą padėtį ir siūlydami galimus problemos sprendimus.

Mūsų įsitikinimu, Ukmergės rajono savivaldybės vadovai, prisidengdami nepagrįstais pažadais valdant svetimą turtą sumažinti šilumos kainas gyventojams, jau peržengė ne tik padorumo, bet ir įstatymų nustatytas ribas, taip sukeldami didelę grėsmę Ukmergės rajono vartotojams negauti gyvybiškai būtinų šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugų. Tai darosi ypač aktualu neišvengiamai artėjant šildymo sezonui.

1. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (Komisija) 2010-07-29 d. viešame posėdyje išnagrinėjusi Ukmergės rajono savivaldybės prašymą panaikinti Komisijos UAB „Miesto energija“ išduotą licenciją, priėmė sprendimą atsisakyti patenkinti šį savivaldybės prašymą ir akcentavo, kad vienintelis teisėtas šilumos ir karšto vandens tiekėjas Ukmergės rajone yra UAB „Miesto energija“. Komisija nenustatė pagrindų, kuriais remiantis būtų galima sustabdyti ar panaikinti UAB „Miesto energija“ turimą šilumos tiekimo licenciją.

2. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui viešai nepaskelbtais 2010-06-10 d. įsakymais Nr.13-636 ir Nr.13-637 išdavus šilumos tiekimo licencijas savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“, Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga, gindama viešąjį interesą, su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl įsakymų ir licencijų panaikinimo. Teismas 2010-08-04 d. nutartimi nutarė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdė šių įsakymų ir jais išduotų šilumos tiekimo licencijų galiojimą. Stebėtina, tačiau savivaldybės kontroliuojama įmonė UAB „Ukmergės šiluma“, nevykdydama teismo nutarties, ir toliau vykdė licencijuojamą šilumos tiekimo veiklą Ukmergės mieste ir rajone, nors šiai veiklai būtinos licencijos galiojimas yra sustabdytas.

Esant tokiai situacijai, Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga 2010-08-10 d. kreipėsi į antstolę, prašydama priverstinai įvykdyti šią teismo nutartį. Antstolė surašė nurodymą Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui J.Varžgaliui per 24 val. sustabdyti minėtų įsakymų ir jų pagrindu išduotų licencijų galiojimą, tačiau praėjus 24 valandoms UAB „Ukmergės šiluma“ ir toliau tęsė šilumos tiekimo veiklą.

3. Dar keisčiau yra tai, kad Ukmergės rajono savivaldybė šilumos ir karšto vandens tiekimą vykdo per jos kontroliuojamą bendrovę UAB „Ukmergės šiluma“, tačiau šilumos ir karšto vandens gamybai naudojamas ne šios bendrovės, o privačiai bendrovei UAB „Miesto energija“ nuosavybės teise priklausantis turtas – Šventupės gyvenvietės, „Šilo“ katilinės ir katilinė Nr.3. Ši bendrovė 10 metų renovavo ir eksploatavo Ukmergės rajono šilumos ūkį, kai Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 20 d. neeiliniame tarybos posėdyje netikėtai nutraukė 15-ka metų turėjusią galioti sutartį. Nors Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010-05-31 d. priėmė daug teisinių abejonių sukėlusią nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria nutarė perduoti visą UAB „Miesto energija“ valdomą šilumos ūkio turtą perduoti laikinai (iki ieskinio teismui padavimo) valdyti šilumos ūkio turtą (siekiant apsaugoti jį nuo galimo iššvaistymo ar perleidimo), tačiau Ukmergės rajono savivaldybei nebuvo suteikta teisė šį turtą naudoti, eksploatuoti ar daryti jam kitokį poveikį. Nepaisant to, kad minėta teismo nutartimi perduodant turtą savivaldybė buvo paskirta šio turto saugotoju, nesuteikiant teisės šį turtą perleisti tretiesiems asmenims, savivaldybė šį turtą perdavė savo kontroliuojamai įmonei UAB „Ukmergės šiluma“,  pastaroji – teisę eksploatuoti energetikos įrenginius turinčiai UAB „Izobara“, kurios savininkas yra Ukmergės rajono tarybos narys J.Armanavičius. Pradėjus viešai apie tai kalbėti, UAB „Izobara“ iš šios abejotinos šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos pasitraukė.

4. Negalima nepaminėti ir kitos su įstatymų laikymusi ir nuosavybės neliečiamumo principu niekaip nederančios aplinkybės – savivaldybės kontroliuojama UAB „Ukmergės šiluma“ neteisėtoje šilumos ir karšto vandens tiekimo veikloje naudoja ne tik antstolių savivaldybei valdyti perduotą UAB „Miesto energija“ turtą, bet ir antstolių savivaldybei neperduotą, UAB „Miesto energija“ nuosavybės teise priklausantį šilumos ūkio turtą. Tokiais savivaldybės veiksmais ne tik pažeidžiamos nuosavybės teisės (nesvarbu kas yra savininkas), bet ir sukuriamas labai blogas precedentas valstybėje, galintis ateityje sukurti masinius nuosavybės teisių pažeidimus kitų asmenų atžvilgiu.

5. Nors LR Šilumos ūkio įstatymo 30 str. 1 d. nuatato, kad šilumos tiekėjas privalo turėti šilumos tiekimo licenciją, o 30 str. 2 d. nustato, kad licencijas šilumos tiekėjui, tiekiančiam ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, išduoda Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, savivaldybės nurodymu UAB „Ukmergės šiluma“ 2010-07-28 d. pradėjo tiekti šilumą ir karštą vandenį iš katilinės Nr.3 (Vilniaus g. 89C, Ukmergė), kurioje per metus patiekiama daugiau kaip 26 GWh.

Stebina tai, kad prašymą Komsijai išduoti licenciją tiekti šilumą minėtoje teritorijoje UAB „Ukmergės šiluma“ pateikė tą pačią liepos 28 d., tačiau net nesulaukusi jo svarstymo iš karto pradėjo veiklą be licencijos.

Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga atkreipia Jūsų dėmesį, kad tokie Ukmergės rajono savivaldybės vadovų veiksmai, pasireiškiantys visišku LR įstatymų ignoravimu ir teisiniu nihilizmu, kelia didelę grėsmę Lietuvos nepriklausomos demokratinės respublikos pamatams ir sudaro realias prielaidas plisti neteisėtiems veiksmams visoje valstybės teritorijoje.

Lygos nuomone, valstybėje yra pakankamas valstybinių institucijų ir teisminių instancijų aparatas, kuris gali ir privalo stabdyti neteisėtus veiksmus, ypač jei juos atlieka toks asmuo kaip savivaldybė, kol jie nesukėlė masinių neteisėtų, įstatymus grubiai pažeidžiančių veiksmų lavinos visoje respublikos teritorijoje. Gyventojams jau dabar kyla minčių, kad toks ar panašus neteisėtas elgesys, kokį demonstruoja Ukmergės rajono savivaldybė, yra ne tik toleruotinas, bet ir skatintinas.

Tikimės, kad greitomis ir į tikslą nukreiptomis visų mūsų pastangomis, artimiausiu metu bus užkirstas kelias neteisėtų Ukmergės rajono savivaldybės veiksmų plitimui ir panaikintos galimybės panašiems veiksmams atsirasti ateityje. Tuo pačiu, pašalinus Ukmergės rajono savivaldybės sudarytas kliūtis licencijuotam šilumos tiekėjui vykdyti šilumos tiekimo veiklą, bus apgintas viešasis interesas – užtikrintas nenutrūkstamas ir patikimas šilumos ir karšto vandens tiekimas Ukmergės rajono vartotojams.

Nuotraukoje: šio straipsnio autorius – Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos prezidentas, Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo akto signataras Kęstutis GRINIUS.

2010.08.13

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *