Edvardas Čiuldė. Postlietuvos vaizdeliai be herojaus priešakyje (XI)


Briedis. Slaptai.lt fotografija

Patriarchalinis išsiauklėjimas draustų taip sakyti, tačiau vardan tiesos privalau pripažinti, kad neaprėpiamų galimybių pasaulyje šalia Vyčio kada nors gali pasirodyti taip pat ir Vytės personažas. O jeigu dar pridurčiau, kad tokiai moteriškos kilmės  personifikacijai ir besiformuojančiai ideografijai bei heraldikai, kaip atrodo, labiausiai tiktų Marios Kolesnikovos, baltarusių didvyriškos kovotojos veidas, oponentų tikriausiai liktų dar mažiau net tarp prisiekusių maskulinistų?

Nieko nesakykite, nebūtinai ji  turėtų būti vaizduojama kaip nuoga moteris, su ištiestu kardu skriejanti ant  nuo tokio netikėtumo pasibaidžiusio žirgo. Ne mažiau didvyriška pozą įkūnija anosios pasiryžimas suplėšyti pasą pasienyje vien tik dėl to, kad galėtų pasilikti drauge su baisiai tirono teriojamais tėvynainiais šalyje, kur laisvės kovotojams mažiausiai gresia  įkalinimas ir kankinimai, o kartais net ir mirtis.

Kažkada ir Sokratas, turėdamas galimybę rinktis tarp nuodų taurės ir tremties, vis dėlto pasirinko mirties kelią kaip mažesnę blogybę nei išvarymas.

Šernai. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Ne veltui Marios Kolesnikovos veidas įgyją simbolinę vertę, tampa kovojančios už laisvę Baltarusijos veidu. Ta proga norisi savęs paklausti – o koks yra kovojančios prieš koronavirusą ir į korupcijos liūną pamažu grimztančios Lietuvos veidas? Kad ir kaip ten būtų, tie, kurie pasinaudodami ištikusiomis šalį negandomis ir užstojusia sumaištimi, greitųjų koronaviruso testų aferose kraupiai apvogė valstybės iždą, turėtų būti vadinami marodieriais, ne kitaip. Tauriais tikslais dangstomų aferų begėdystė šįkart peržengė visas galimo įsivaizdavimo  ribas, todėl visiems tokios aferos užmanytojams brolių Grimų pasakų motyvais netruko išdygti fantasmagorinio stiliaus kiaulių snukiai. O užplūdusią kaukių madą Lietuvoje didžiąja dalimi ir lėmė tai, kad kiauliasnukiai panoro įsimaišyti į minią ir likti neatpažinti tarp realių žmonių.

Klausiate –  ar gyvasis Lietuvos laisvės simbolis Vytautas Landsbergis dar sugebėtų užsikeberioti ant žirgo? Kažin kažin… Nieko nepadarysi,  vyrai sensta greičiau nei moterys, o Baltarusijos  amazonės amžinai lieka jaunos.

                                                                         X

Tais kaukių dėvėjimo metais moralinės neūžaugos Lietuvoje buvo atpažįstamos net ir užsidėjusios didžiules kaukes, dideli ir gražūs – tik iš prasikišančio virš medžių ūgio, jau nebematant jų grožio, o Lietuvos suverenas – iš išsprogusių akių virš kaukės.  

                                                                          X 

                                                             kelionė į tėvynę tęsiasi kiekvieną rytą

                                                             kaskart iš naujo ruoštis puolam

                                                             į slėnio vaizdinį šviežiai tik išsiritusį

                                                             išeina seserys pro uolą

 

                                                              siūbuoja ant  pečių molinės sunkios amforos

                                                              kai kelias veda prie garuojančių šaltinių

                                                              apibrėžtys vietovės dar kol kas amorfiškos

                                                              tačiau vanduo jau grynas šaltmėtinis

 

                                                               migloti medžiai nuo šaltinių garas

                                                               gyvenimas kitoks dar neapnuodytas

                                                               ir kabo gebenės visur nukarusios

                                                               o vakaras toks tirštas kaip žolelių nuoviras

 

                                                                 aukštikalnių suspaustas tyras oras

                                                                  kelionės vaizdinys per išgalvotas sienas

                                                                  gyvenimas dar klaikiai paprastas ir doras

                                                                  kada gali gyventi pats sau vienas

 

                                                                   išeina seserys kaskart pro uolą

                                                                   gyvenimas be priežasties iškart užverda

                                                                   vėliau prasimuša toks garsas tarsi zyztų uodas

                                   ir orą sudrumsčia sprogimas užberia skeveldros

 

(Bus daugiau)

2020.09.10; 15:00

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *