ES investicijos – žmogiškųjų išteklių valdymui tobulinti


Ministras Saulius Skvernelis patvirtino (2016-02-02) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Vidaus reikalų ministerijos administruojamos priemonės tikslas – sisteminiu lygmeniu patobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybinėje tarnyboje.

Ministro patvirtintas projektų finansavimo sąlygų aprašas, kuris skelbiamas portale www.esinvesticijos.lt, numato, kad remiamos bus šios veiklos: atrankos į valstybės tarnybą, karjeros planavimo, veiklos vertinimo, mokymo, darbo užmokesčio, motyvavimo ir kitoms žmogiškųjų išteklių valdymo sistemoms gerinti reikalingų priemonių (įrankių) (pvz., modelių, metodinių dokumentų, stebėsenos rodiklių sistemų) kūrimas, tobulinimas, diegimas, projekto metu sukurtų inovatyvių priemonių (įrankių) išbandymas; žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumui didinti reikalingų informacinių technologijų sprendimų kūrimas, diegimas, plėtra ir tobulinimas; kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo diegimo valstybės tarnyboje koordinavimas (gerosios patirties sklaida, metodinės pagalbos viešojo valdymo institucijoms teikimas, pokyčių stebėsena, vertinimas, pasiektų rezultatų, pokyčių viešinimas).

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų kompetencijų stiprinimas bus remiamas tiek, kiek jo reikia minėtos priemonės veikloms įgyvendinti ir jų vykdymo metu sukurtų produktų tinkamam taikymui, naudojimui užtikrinti.

Pagal aprašą galimi pareiškėjai ir partneriai yra valstybės institucijos ir įstaigos, kurios įgaliotos formuoti, dalyvauti formuojant ar įgyvendinti valstybės politiką valstybės tarnybos (įskaitant statutinius valstybės tarnautojus) valdymo, teismų sistemos, prokuratūros ar krašto gynybos srityse. Bus finansuojami Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programos įgyvendinimo veiksmų planuose numatyti projektai.

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 7 001 989 eurų, iš kurių iki 5 951 690 eurų – ES struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšos.

Informacijos šaltinis – Vidaus reikalų ministerija.

2016.02.05; 05:33; 05:54

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *