Pirštinė mesta. Jeigu nesate bailiai…


LRT forumas – vieta, kur diskutuojami būsimi svarbiausi krašto ekonomikai sprendimai, ieškomos jų alternatyvos, o galbūt ir priimami krašto ateitį lemsiantys sprendimai. Taip pompastiškai šią laidą pristato forumo moderatorius Edmundas Jakilaitis. O gal tai vieta, kur galima pūsti miglą žiūrovams į akis?

Forume (vasario 4 d.) rungiasi du prieš penkis: A.Kubilius, V.Gailius – ir R.Malinaustas, K.Trečiokas, J.Sabatauskas, G.Kirkilas ir V.Gapšys. Kurioj pusėj E.Jakilaitis? Sprendžiant iš to, kad leidžia ilgai ir ne į temą postringauti pastariesiems, ypač Malinauskui, jį galima priskirti būtent prie šios kompanijos. Kieno vežime sėdi, to ir giesmę giedi.

Ne tik šis žurnalistas labai dažnai leidžia demagogams išsisukti nuo atsakymo į „nepatogų“ klausimą ir iškart pereiti į puolimą: o konservatoriai tai… Ne šventieji ir konservatoriai, bet dabar kalbama apie jūsų darbelius. Ypač tokia demagogija pasižymi Kirkilas. Net šleikštu darosi nuo tų „o jūs…“ Laidos vedėjas turėtų neleisti tuščiažodžiauti, kalbėti ne į temą. Atvirkščiai, neretai vedėjai neleidžia baigti minties, nutraukia protingai, argumentuotai kalbančius diskusijų dalyvius, jeigu šie laikosi „klaidingos“, LRT „generalinės linijos“ neatitinkančios nuomonės.

„LRT rengiamose ir transliuojamose programose bei laidose įsigali šališkumas, laidų dalyviai atrenkami pagal priklausymą proteguojamų politinių pažiūrų ir įsitikinimų visuomenės grupėms – pastarosioms skiriama neadekvačiai daugiau laiko eteryje, o kitoms visuomenės grupėms atstovaujantys asmenys neturi galimybės (nekviečiami) dalyvauti LRT rengiamose laidose“, – rašoma Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro kreipimesi „Dėl nacionalinio transliuotojo nepriklausomumo ir žodžio laisvės suvaržymų“.

Šiame kreipimesi pateiktas ne vienas konkretus šiuos žodžius iliustruojantis pavyzdys, tačiau… karavanas eina toliau. Jokios reakcijos į pagrįstus priekaištus. Geriausia nutylėti, jeigu susirūpinimo visuomeninio transliuotojo chroniškomis ligomis „nepastebėjo“ didieji portalai. O šiems labiau rūpi „žvaigždžių“ užpakaliukai, be to, užsirūstinęs A.Siaurusevičius dar ims ir uždraus skaityti jų straipsnių apžvalgas.

Štai dar viena ištraukėlė iš šio kreipimosi:  „2015 m. birželio 17 d. laidoje „Dėmesio centre“ pažeidžiant proporcingumo ir objektyvumo kriterijus į debatus buvo pakviesta šios komisijos pirmininkė D. Vaišnienė ir trys jos oponentai, kurie akivaizdžiai menkino lietuvių kalbos reikšmę ir svarbą valstybingumui (Konstitucijos 14 str. nurodyta, kad valstybinė kalba – lietuvių kalba), o pastarųjų pažiūroms atvirai pritarė ir laidų vedėjas, skyręs daugiausia laidos laiko oponentų pasisakymams, nors bet kokį šališkumą draudžia Įstatymas (4 str. 1 dalis)“.

Akivaizdus pataikavimas valdantiesiems, žūt būt pasiryžusiems žemai nusilenkti lenkų tautinei mažumai, o iš tiesų – Lenkijai, kuri kerštaudama dar gali mūsų neginti.

Visuomeninis transliuotojas šiuo klausimu turėtų atspindėti net tik Šiaulienės ir Kirkilo, Jakilaičio, bet ir plačiosios visuomenės nuomonę, o ji už šiuos veikėjus geriau supranta lietuvių kalbos reikšmę ir svarbą valstybingumui.

Lietuvių tautos ir kalbos interesų nepaisyti gali Smetona, Valatka, Jonušys… o visuomeninis transliuotojas turėtų negalėti, turėtų nešokti pagal trumparegių liberalų dūdelę. 

Visuomenins transliuotojas turėjo pastebėti sausio mėsesį įvykusią konferenciją „Inteligentijos vaidmuo Lietuvai iškilusių grėsmių akivaizdoje“, kurioje dalyvavo iškilūs intelektualai, visuomeninių judėjimų atstovai, buvo aptariamos svarbios problemos. O ką  matome LRT televizijoje? Vis tuos pačius etatinius „išminčius“.

Turėtų pastebėti ir minėtą Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro kreipimąsi. Jakilaitis tiesiog privalėtų surengti forumą, pavyzdžiui, tokia tema: „Ar tikrai nacionalinis transliuotojas yra priklausomas nuo valdančiosios koalicijos ir varžo žodžio laisvę?“

Juk pirštinė mesta – jeigu nesate bailiai, turėtumėte ją pakelti. Būtų įdomu pamatyti ir pasiklausyti, kaip kaunasi LRT tarybos nariai su LRT televizijoje beveik nematytais filosofais, visuomenės veikėjais. Mes, žiūrovai, nuspręstume, kurie laimėjo.

Kreipimasis adresuotas ir Prezidentei, ir Seimui, ir Vyriausybei. Nejau nė viena iš šių valdžių nesiteiks vienaip arba kitaip reaguoti?  

Slaptai.lt nuotraukoje: komentaro autorius Vytautas Visockas.

2016.02.06; 08:52 

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.