Iš žvalgybos enciklopedijos: „Kremlius“ – sėkminga dezinformacijos operacija


“Kremlius” – išties sėkminga, galima sakyti – klasikinė, dezinformacijos operacija, surengta vokiečių prieš rusus 1942 metų gegužę – birželį.

Po to, kai 1941 metų pabaigoje buvo užimtas Charkovas (maždaug už 650 kilometrų nuo Maskvos), Vokietijos aukščiausioji vadovybė suplanavo didelį puolimą Rytų fronto pietiniame sparne (kuris galų gule nuvedė į grandiozinį Stalingrado mūšį, prasidėjusį 1942 metų gegužės 29).

Rusų dėmesiui atitraukti nuo šio plano Vokietijos karinė vadovybė įsakė „per trumpiausią laiką atnaujinti Maskvos puolimą“ ir pavedė tą atlikti armijų grupei „Centras“. Tai ir buvo dezinformavimo operacijos, kurios kodas „Kremlius“, planas.

Amerikos kariniai istorikai Erlas F. Zimkė ir Magna E. Baueris savo knygoje „Maskva Stalingradui: sprendimas link Rytų“ („Moscow to Stalingrad: Decision in the East“, 1985) pažymi:

„Planas „Kremlius“ egzistavo tik popieriuje, bet vis dėlto jis tapo vienu iš klasikinių pavyzdėlių tokios rizikingos karo meno rūšies, kaip dezinformavimo operacijos. Planui sėkmė buvo užtikrinta, visų pirma, tuo, kad jis sutapo su sovietų strategų požiūriu (ko vokiečiai tada, žinoma nežinojo).

Antra, jo tikslas – sudaryti vaizdą, kad kartojamas bandymas užimti Maskvą – atrodė gana įtikinantis ir logiškas. Dar daugiau, strategiškai jis buvo prasmingesnis, negu operacija „Blau“ (pietiniame sparne), dėl kurios visa tai ir buvo sumanyta… Direktyva, perduota armijų grupei, paskyrė dviem tankų armijoms tuos pačius uždavinius, kuriuos jos bandė įvykdyti praėjusį 1941 metų rudenį. Ir tuos uždavinius galėjo vertinti visiškai rimtai daugelis vokiečių karininkų, kurie nežinojo, kad kalbama tik apie dezinformaciją (o beveik niekas to nežinojo)“.

Operacijos „Kremlius“ rėmuose vokiečių aviacija sustiprino žvalgybą iš oro Maskvos prieigose, karo belaisvių klausinėjo apie Maskvos gynybinių sustiprinimų sistemą, į Maskvos rajoną buvo siunčiamos gausios grupės agentų, o kariuomenei (net iki pulko lygio) buvo siuntinėjami vokai su Sovietų sostinės žemėlapiais. Rugpjūčio 1 dieną paskelbta visiška parengtis.

Po karo Sovietų Sąjungoje buvo tvirtinama, kad operacija „Kremlius“ žlugo, bet iš tikrųjų Sovietų aukščiausioji vadovybė (būstinė) patikėjo antruoju Maskvos puolimu.

Birželio 23 dieną vokiečiai pradėjo puolamąją operaciją „Blau“, kurią lydėjo didelė sėkmė.

Nuotraukoje: „Maskva Stalingradui: sprendimas link Rytų“ („Moscow to Stalingrad: Decision in the East“, 1985) viršelis.

2012.09.09

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *