Įteiktos svarbiausios mokytojų premijos


Metų mokytojų apdovanojimai. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Minint Tarptautinę mokytojų dieną, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė ir švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė įteikė Metų mokytojų apdovanojimus aštuoniems Lietuvos mokytojams. Tai pat įteikta lituanistinio mokytojo (dėstytojo) premija užsienyje dirbančiam mokytojui ir įteiktas apdovanojimas šių metų Meilės Lukšienės premijos laureatui. 
 
Ministrė pirmininkė pažymėjo pašaukimo svarbą ir pedagogo profesijos reikšmę visuomenei ir valstybei.
 
„Kai pagalvoju, koks man būtų svarbiausias žodis kalbant apie mokytojus, jus ir jūsų darbą, – tai žmogaus pašaukimas. Mokytojo profesija yra garbinga kaip ir daugybė kitų profesijų, jai reikia kompetencijos, kvalifikacijos, reikia nuolat tobulėti. Tačiau ne mažiau svarbu jausti savyje balsą, kuris turbūt ir padaro jus metų mokytojais ir tais, kuriuos mato kiti, kuriais nori sekti. Nors jūsų veiklos vaisiai subręsta gerokai lėčiau, per ilgesnį laiką, jie rečiau pamatomi kokiame nors konkrečiame taške, tačiau jų poveikis visuomenei, valstybei yra be galo didelis ir reikšmingas. Mokytojų iš pašaukimo kantrus darbas bei jo rezultatai ir daro mus tuo, kuo norėtume būti, tai yra stipria valstybe“, – sakė I. Šimonytė.
 
„Jūsų kūrybiškumas, inovatyvumas, nuolatinis judėjimas ir gebėjimas uždegti kitus yra tai, už ką jums dėkoja ne tik jūsų mokyklų bendruomenės, bet ir tie, su kuriais dalijatės savo patirtimi. Kiekvienas iš jūsų turite savo profesijos paslapčių, esate profesijos didmeistriai ir kiekvienas savaip matuojate savo darbo rezultatus. Bet vis tik norėčiau Jums palinkėti vieno paprasto dalyko – spindinčių mokinių akių. Tegu jos spindi taip, kaip jūsiškės, uždegančios ir įkvepiančios kitus“, – sakė ministrė J. Šiugždinienė.
 
Metų mokytojo premija teikiama už ypatingus nuopelnus švietimui, ugdymui, už kūrybišką darbą ir patirties dalijimąsi su visa mokytojų bendruomene. Nuo 1998 m. šia premija apdovanota 120 Lietuvos mokytojų.
 
Metų mokytojo premijos laureatai
 
Andželikos Aleksandravičiūtės, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos, integruotose pamokose dalyvauja ne tik mokiniai, bet ir jų tėvai. Jie kartais kviečiami nuotoliniu būdu stebėti pamoką ir ją pakomentuoti. Mokytojos pamokos dažnai vyksta mieste, pvz., diena-pamoka „Žydiškasis Vilnius“, muziejuose, bibliotekose, miesto parkuose. Mokytoja siūlo literatūros mokytis įdomiai ir interaktyviai, siejant įvairias sferas: psichologiją, biologiją, filosofiją, net sportą, ji taip pat yra robotikos projekto koordinatorė, robotiką integruojanti su literatūros pamokomis. A. Aleksandravičiūtė mokyklos socialiniuose tinkluose kuria jų turinį ir bendruomeniškumą skatinančias idėjas.
 
Danguolė Beinarytė, Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos estradinio dainavimo mokytoja ekspertė, už išskirtinę meninę, edukacinę, metodinę veiklą apdovanota Vyriausybės, Kauno miesto savivaldybės apdovanojimais. Kartu su savo mokiniais dalyvauja ne tik savo miesto, Lietuvos, bet ir tarptautiniuose konkursuose, rengia mokinius nacionaliniams ir tarptautiniams konkursams. Ji aktyviai dalyvauja respublikiniuose projektuose, jos vadovaujamas choras Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse yra pelnęs geriausio choro vardą Lietuvoje ir apdovanojimą „Aukso paukštė“. TV3 muzikiniame chorų konkurse „Chorų karai“, Tarptautiniame aukštųjų mokyklų mišrių chorų konkurse „Juventus“ ir kitur laimėtos pirmosios vietos. Tarp mokytojos laimėjimų – ir keli tarptautinių konkursų „Grand Prix“. D. Beinarytė – daugelio Kauno miesto ir nacionalinių projektų meno vadovė ir vyriausioji dirigentė, pernai vykusio Tarptautinio festivalio „Europa cantat Junior-Vilnius“ organizacinio komiteto konsultantė, veda mokymus įvairių regionų chorams. Ji konsultuoja sudarant dainų švenčių repertuarą, kitais dainų švenčių, festivalių ir koncertų organizaciniais klausimais, yra Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalio viena iš rengėjų ir organizatorių.
 
Julija Ikamaitė, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos keramikos mokytoja ekspertė. Mokytoja yra Valdovų rūmų projekto ,,Vyčio – Lietuvos valstybingumo simbolio edukacija“ idėjos autorė ir meno vadovė. Mokiniai kūrė aitvarus pagal senuosius istorinius vyčio simbolius, o Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokiniai sukūrė vėliavas-vyčius. 2019 m. mokytoja taip pat surengė respublikinį piešinių konkursą ,,Mūsų Vytis“, ir liepos 6 d., Kernavėje žygiavo 300 Lietuvos mokinių eisena, pasipuošusi savo sukurtomis vėliavomis. 2020 m. projektas ,,Mūsų Vytis“ mokytojos pastangomis vėl buvo tęsiamas, ji buvo dokumentinio filmo ,,Mūsų Vytis“ (rež. Gvidas Kovėra) idėjos autorė. J. Ikamaitės mokinių sukurti aitvarai buvo leidžiami tarptautiniuose aitvarų festivaliuose Prancūzijoje ir Indijoje.
 
J. Ikamaitė buvo pernai vykusios Lietuvos moksleivių dainų šventės Dainų dienos apipavidalinimo idėjos autorė, šiųmetinio tarptautinio folkloro festivalio „Baltica“ dailininkė, kartu su savo mokiniais sukūrusi vėliavas ,,Protėvių veidai“. Mokytoja apdovanota Kultūros ministerijos premija už geriausiai parengtus ir įvykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus. J. Ikamaitė yra parengusi Specializuoto ugdymo krypties programų keramikos dalyko ir dailės raiškos dalyko keramikos modulio programas.
 
Vitalijus Kabelis, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos profesijos mokytojas ekspertas, geriausias 2020 metų Europos profesijos mokytojas. Jis yra sukūręs savitą gabių mokinių rengimo konkursams sistemą. Tarptautiniams ir nacionaliniams profesinio meistriškumo konkursams parengęs 40 mokinių. Iš jų net 35 laimėjo prizines vietas.
 
Per pamokas mokytojas geba sudaryti laisvą, motyvuojančią aplinką, leidžiančią kiekvienam mokiniui pasiekti geriausių savo rezultatų. Mokytojas nebijo laužyti įprastų edukacinių tradicijų, greit pritaiko technologines inovacijas. Jo sukurtos mokymo strategijos skatina mokinius mąstyti, savarankiškai ieškoti praktinių užduočių alternatyvių sprendimų. Pasimokyti pas V. Kabelį per mokinių mainų programas veržiasi mokiniai iš įvairių Europos šalių. Jis pats veda mokymus anglų ir vokiečių kalbomis, o naujausių technologijų taikymo klausimais su juo konsultuojasi kitų mokyklų profesijos mokytojai, buvę mokiniai, autoservisų darbuotojai. Net penki buvę jo mokiniai dirba mokykloje profesijos mokytojais.
 
V. Kabelis veda tarp profesijos mokytojų itin populiarius mokymus, per karantiną – ir nuotoliniu būdu, dalinasi praktine patirtimi su kitų Europos profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojais, dalyvauja tarptautiniuose projektuose.
 
Aurelija Kunigėlienė, Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, sukūrusi savitą klasės bendruomenės telkimo sistemą. Jos mokiniai, jų tėvai, giminaičiai organizuoja įvairias pilietiškumą, tautinį sąmoningumą, bendražmogiškas vertybes ugdančias akcijas. Mažiausiai du kartus per metus visa klasės bendruomenė dalyvauja turistiniuose žygiuose. A. Kunigėlienės pamokos netradicinėse erdvėse, patyriminis ugdymas – kasdienybė. Mokytoja – EMA elektroninės mokymosi aplinkos kūrėjų grupės narė, pažinimo užduočių rengimo bendraautorė ir viena pirmųjų su mokiniais išbandžiusi šią mokymosi aplinką. Būdama Vilniaus miesto pradinio ugdymo metodinio būrelio narė, ji rengia miesto pradinių klasių mokinių olimpiadas, konkursus, kuria olimpiadų užduotis. Mokytoja taip pat yra Vilniaus kolegijos ir Vilniaus universiteto pedagogiką studijuojančių studentų praktikos vadovė. A. Kunigėlienė buvo išrinkta Vilniaus miesto 2020 metų mokytoja.
 
Henrikas Mazūras, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos dailės mokytojas ekspertas. Turi sukūręs savitą mokinių ugdymo ir vertinimo sistemą. Mokytojas su darbo grupe organizuoja tarptautinį mokinių meninės raiškos konkursą, mokinių darbų parodas. Kasmet dalyvauja dailės olimpiadų ir nacionalinių bei tarptautinių konkursų komisijose.   
                                                  
Mokytojas organizuoja projektus su Jūrmalos galerija, Utenos meno mokykla, Panevėžio bibliotekomis. Jis pats yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys, jo kūrinių yra įsigiję ne tik Lietuvos, bet ir Belgijos, Rusijos, Italijos meno muziejai ir ekslibrisų kolekcininkai. Jis dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje, yra surengęs keturiolika personalinių parodų. H. Mazūras – knygos „Ekslibrisas moksleivių kūryboje“ autorius, taip pat išleidęs ir poezijos rinkinį „Nutolę peizažai“. H. Mazūras sukūrė apie 40 logotipų ir emblemų, knygų viršelių, daugiau nei 250 ekslibrisų, savo rajono miestelių ir Krekenavos bazilikos herbus.
 
Nerijus Medeišis, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos vyr. biologijos mokytojas, chemijos mokytojas. Jo pamokos išeina už klasės ir mokyklos ribų, vyksta parkuose, muziejuose. Jis yra vedęs projekto „Renkuosi mokyti“ įvairių dalykų integruotas pamokas traukinyje, su mokiniais keliavęs baidarėmis, pėsčiomis knygnešių keliais ar pajūriu.
 
Buvo apdovanotas už interaktyvias pamokas, taikant įtraukiojo ugdymo metodus, tarpdalykinę integraciją, taip pat buvo išrinktas Lietuvos inovatyviausiu biologijos ir chemijos mokytoju. 2020 m. tapo Šiaulių rajono savivaldybės premijos „Metų mokytojas“ laureatu.
 
N. Medeišis programos „Renkuosi mokyti“ alumnų grupės narys, konsultantas, gamtos mokslų vadovėlio bendraautorius. Jis taip pat yra Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos narys, rajoninių olimpiadų chemijos užduočių rengėjas.
 
Andrius Storta, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos fizikos mokytojas metodininkas. Mokytojas, puikiai sutariantis su mokiniais, neapsiriboja klasės erdve ir dalykinėmis žiniomis. A. Storta kartu su mokiniais vedė parodomąsias pamokas nacionalinėje inovacijų parodoje „Mokykla“, dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir šalies konkursuose, buvo valstybinių egzaminų vertintoju. Jis taip pat rengia įsimintinas gamtamokslines vasaros stovyklas gimnazijos mokiniams.
 
Mokytojas rengia mokiniams išvykas į teatrus, subūręs grupelę mėgstančių keliauti mokytojų kartu su mokiniais aplankė Koperniko mokslo centrą Varšuvoje, keliavo į Čekiją, Prancūziją, Vokietiją, Italiją. Tobulindamas savo įgūdžius A. Storta lankėsi Europos branduolinių mokslinių tyrimo centre (CERN), stažavosi Londone, jis yra aktyvus projekto „GoScience“ dalyvis.
 
A. Storta – ne tik inovatyvus mokytojas, bet ir aktyvus Trakų bendruomenės narys. Jis organizuoja renginius, į kuriuos įsitraukia visa Trakų bendruomenė, taip pat veda pilietiškumo pamokas mokiniams. Trakuose jis yra gavęs Pilietiškiausio bendruomenės nario apdovanojimą.
 
Tarptautinę mokytojų dieną taip pat bus pagerbtas šių metų Meilės Lukšienės premijos laureatas, kurį komisija išrinko rugsėjo 28 dieną. Tai – Antanas Jonušas, istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas, dirbantis Vilniaus Valdorfo ir „Karalienės Mortos“ mokyklose. Istorijos bakalauras, edukologijos magistras Antanas Jonušas mokytojo karjerą pradėjo 2014 metais Vilniaus Valdorfo mokykloje. Kaip pats sakė, pajutęs palaikančią mokyklos atmosferą, draugišką kitų mokytojų priėmimą, netrukus visa galva įsitraukė į mokyklos bendruomenės veiklą, tapo klasės auklėtoju, aktyviu mokyklos darbo grupių nariu, ugdymo koordinatoriumi ir vienu iš mokyklos lyderių. Mokytojas labai mėgsta akiratį plečiančias išvykas su mokiniais – ne kartą lankėsi užsienio Valdorfo mokyklose, Vilniaus muziejuose ir kitur. Kaip inovatyviausias socialinių dalykų mokytojas pernai jis buvo apdovanotas Žinių ekonomikos forumo įsteigta „Inovatyviausio mokytojo“ premija. A. Jonušas kuria metodinę medžiagą apie pamokų vedimą netradicinėse erdvėse, veda mokymus apie karjeros aplanko metodo taikymą mokantis ir įsivertinant, konsultuoja mokytojus, kaip pasiruošti valstybiniams brandos egzaminams.
 
Minint Tarptautinę mokytojų dieną tradiciškai taip pat įteikiama lituanistinio mokytojo (dėstytojo) premija. 2020 m. ji buvo paskirta Jurgitai Urbelienei, Airijos aukštesnio lygio kalbų agentūros lietuvių kalbos plėtros pareigūnei, lietuvių kalbos mokytojai. Airijos švietimo ministerija mokyti lietuvių kalbos ją išrinko iš 70 pretendentų. Mokytoja, turinti 15 metų pedagoginės patirties, lietuvių kalbos trumpuosius kursus veda dviejose Balbrigano (Balbriggan) ir Sordso (Swords) miestų mokyklose. Ji taip pat vadovauja nuotolinei lietuvių kalbos mokymo klasei „Hansfield Educate Together“,  moko baigiamųjų klasių mokinius iš įvairių Airijos mokyklų. Mokytojos karjerą Airijoje J. Urbelienė pradėjo lituanistinėje Dublino „4 vėjų“ mokykloje. Ji daug nusipelnė ne tik mokydama lietuvių kalbos, bet ir publikacijomis, projektais prisidėdama prie lietuvių kalbos ir kultūros palaikymo bei sklaidos. Mokytoja Jurgita yra aktyvi renginių iniciatorė ir dalyvė, dalyvauja Airijos švietimo organizacijos „Languages Connect“ ir ES komisijos biuro Dubline projekte „Kultūros naktis“, veda viešas lietuvių kalbos pamokas.
 
Mokytoja yra parengusi projektą – pamokų ciklą ,,Ugdome Lietuvos pilietį“, lietuvių kalbą yra pristačiusi ir tarptautinėse parodose, pvz., kalbų mugėje „Think Languages“. Mokytoja organizuoja tradicinių švenčių minėjimus mokyklose, subūrė lietuvių bendruomenę „Šaunieji Balbrigano lietuvaičiai“. Jurgita Urbelienė yra Šiaulių miesto ambasadorė Airijoje.
 
Eleonora Budzinauskienė (ELTA)
print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *