Jobbik lyderė Morvai: „Būtiniausiu atveju Vengrija išstotų iš Europos Sąjungos”


Vengrijos partija Jobbik (Už geresnę Vengriją, įkurta 2003 m.), kuri yra laimėjusi tris vietas Europos Parlamente, lietuviškuose google puslapiuose vadinama „kraštutinių dešiniųjų“, „ultradešiniosios pakraipos“, „radikalių dešiniųjų pažiūrų“, „ekstremistine“, „rasistine“, „antisemitine“,„nacionalistine“ partija. Beje, Oksforde išleistame žodyne „Advanced Learner’s Dictionary“ (7-asis leidimas, p. 1014) pirmoji žodžio „nationalist“ reikšmė skamba taip: asmuo, kuris nori, kad jo šalis būtų nepriklausoma; antroji reikšmė: asmuo, kuris labai myli ir didžiuojasi savo šalimi; ir trečioje vietoje parašyta reikšmė: asmuo, manantis, kad jo šalis yra geresnė už bet kurią kitą.

Populiarus vokiečių internetinis laikraštis WELT ONLINE (toliau – W), kurio publikacijose žodžiui „nacionalistas“ paprastai teikiama neigiama konotacija ir kuris taip pat nesimpatizuoja minėtajai partijai (jame yra tokių su Vengrijos Parlamento rinkimais susijusių straipsnių: „Linksmieji Jobbik fašistai“, „Jobbik – slaptasis (siaubingasis) Vengrijos valdžios faktorius“, „Agresyvios savigailos propaganda“ ir pan.). Vis dėlto šis laikraštis paskelbė Thomo Roser‘io interviu su Jobbik partijos lydere, Europos Parlamento nare Krisztina Morvai (toliau – K.M.), savo skaitytojams sudarydamas galimybę susipažinti su tikrosiomis Jobbik partijos nuostatomis.

Pateikiame sutrumpintą šios publikacijos vertimą.

Kaštutinių dešiniųjų partijos Jobbik (Geresnieji) gausiai lankomuose susirinkimuose jaučiamas tarpukario metų Vidurio Europos atmosferos – su savanorių korpusais ir apsiginklavusiais miestiečiais – dvelksmas. Jobbik partijai, kuri atvirai reiškia nepakantumą žydams ir homoseksualams, padėjo iškilti partijos „Vengrijos Gvardija“ (Magyar Gárda) įkūrimas ir neapykantos retorika prieš tariamai „kriminalinius nusikaltėlius čigonus“.

Balandžio 11 d. Vengrijos Parlamento rinkimuose už Jobbik’ą savo balsus atidavė 16,71 proc. rinkėjų, partija pirmą kartą pateko į Paralamentą.

W: Jūs buvote išrinkta į Europos Parlamentą. Bet neatrodo, kad mėgtumėte savo darbą. Kaip kitaip paaiškinti tai, kad Jobbik kovoja už Vengrijos išstojimą iš Europos Sąjungos?

K.M. Mes nebūtinai esame už išstojimą. Bet mes esame prieš Europos imperijos kūrimą. Mes nepritariame tam, kad iš atskirų Europos valstybių būtų atimta teisė priimti sprendimus ir perduota ES institucijoms. Nėra Europos komisiją kontroliuojančios institucijos. Bet jeigu atsitiktų blogiausia ir 2011 metais, kai baigsis moratoriumas dėl žemės pardavimo, negalėtume vesti derybų dėl jo pratęsimo, Vengrija turėtų išstoti iš Europos Sąjungos. Mes neturime teisės atsižadėti savo žemės. Europos Sąjungai Vengrijos reikia labiau negu mums Europos Sąjungos.

W. Jūsų partija kovoja už vengrų mažumos teises kaimyninėse šalyse. Bet Vengrijos tautinės mažumos bijo Jobbik partijos. Kaip čia išeina?

K.M. Paklauskite pačių žmonių. Dėl žydų bendruomenės: mūsų partijoje yra ir žydų. Budapešto žydų kvartaluose iki šiol yra skurdžiai gyvenančių žydų, nes visas holokaustą išgyvenusiems žmonėms skirtas lėšas pasiglemžia absoliučiai korumpuotos organizacijos, kurios turėtų atstovauti tiems žydams. Tas pats pasakytina ir apie korumpuotas romų draugijas, kurios pirmiausia galvoja apie savo gerovę.

W. Jūs atvirai kritikuojate Izraelį. Kuo tai pagrįstumėte?

K. M. Prezidentas Šimonas Peresas yra pareiškęs, kad Izraelis rengiasi supirkti Vengriją – turiu įrodymų. Visi mato, kiek sielvarto ir skausmo Izraelis sukelia  Palestinoje.

W. Vengrijoje Jobbik kritikuojama kaip antisemitinė, rasistinė, nacionalistinė ir populistinė partija. Kaip Jūs apibūdintumėte šią partiją?

M. Esame patriotinė partija ir prie mūsų nėra dėl ko prikibti. Mums labiausiai rūpi žmonės ir jų poreikiai – ne pelnas. Visiškai liberalizuota prekyba gali sukelti labai sunkių padarinių žemės ūkiui. Nėra jokios prasmės žemės ūkio produktus gabenti iš vieno pasaulio krašto į kitą, teršti aplinką ir žlugdyti vietines valstiečių rinkas.

W. Ar Jūsų priešiškos kalbos apie romus nėra visų pirma skirtos balsams medžioti?

K.M. Kažkas turi imtis priemonių kovai su nusikalstamumu. Policija perkrauta darbu. Tik labai nedidelė gyventojų dalis yra tiek privilegijuota, kad galėtų finansuoti savo saugumą. Bet negalima palikti visiškai neapsaugotų milijonų žmonių, neturinčių tam pinigų.

W. Jeigu Fidesz  partijai (Vengrijos piliečių sąjunga – I.T.) nepavyktų laimėti dviejų trečdalių Parlamento balsų (paaiškės po antrojo rinkimų rato – I.T.), ar Jūs sutiktumėte bendradarbiauti su ja dėl numatytų Konstitucijos pakeitimų?

K.M: Taip, bet žiūrint kokios temos bus svarstomos. Fidesz, pavyzdžiui, buvo viena pirmųjų partijų, pritarusių Lisabonos sutarties ratifikavimui. Mūsų tikslai visiškai kiti. Siekdami tų tikslų su jais nebendradarbiausime. Bet kovodami dėl to, kad būtų pratęstas žemės pardavimo užsieniečiams moratoriumas, sieksime sutarimo su Fidesz. Pasinaudodami savo laimėtomis pozicijomis, bandysime Fidesz partijai daryti įtakos, kad jos veikla būtų mabiau naudinga šaliai ir tautai.

Nuotraukoje: Vengrijos partijos Jobbik rinkiminis plakatas.

2010.04.19

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *