Kastytis Stalioraitis. Lietuvos Konstitucijos išgelbėjimas nuo fašistuojančių politikų – Europos Federacijoje?


Kastytis Stalioraitis. Slaptai.lt nuotr.

Būtent tokį klausimą perša, bent man, kai kurie žinomo politiko Bernardo Gailiaus keli straipsniai apie Europos Federacijos sukūrimą, Lietuvos tapsmą tos Federacijos dalimi ir fašizmą Lietuvoje.

Lietuva – Europos Federacijoje?

Atrodytų, nekaltas yra tas autoriaus nuomonės išsakymas 2018 liepos 23 d. portale 15min apie tai, kad Lietuva saugiausiai jaustųsi būdama hipotetinėje Europos Federacijoje, pakeisiančioje dabartinę Europos Sąjungą (Bernardas Gailius: Europos federacija kaip Lietuvos Konstitucijos apsauga).

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/bernardas-gailius-europos-federacija-kaip-lietuvos-konstitucijos-apsauga-500-1004004

“Europos federacija šiandien yra realiausia galimybė apsaugoti Lietuvos Konstituciją. Europos federacija mums leistų Konstituciją apsaugoti ir geografiškai, ir politiškai. Geografiškai išsiplėstų teritorija, kurioje mūsų Konstitucija laikoma svarbia. Politiškai didesnė sistema suteiktų daugiau galimybių protui ir teisingumui. Štai kodėl federacija – tikrasis suvereniteto garantas.” – rašo autorius. O baigia straipsnį taip: “Čia galbūt slypi įkvėpimas visiškai naujai Lietuvos politikai Europoje.”

Viskas būtų gerai, tiesiog tai būtų nuomonė, su kuria galima ginčytis, ja žavėtis ar net ją išjuokti, bet straipsnį pasirašo ne šiaip sau Bernardas Gailius, bet pažymima, kad “Bernardas Gailius yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys”, t.y., vienos iš įtakingiausių Lietuvoje partijos narys.

Rezultatas toks, kad pastaruoju metu neįmanoma atremti šaipūnų pastebėjimus komentaruose po straipsniais, kad vienintelė partija Lietuvoje, kurioje svarstoma visiškai atsisakyti valstybinio suvereniteto, yra TS-LKD. Mažai abejoju, kad tai bus nurodyta artėjant rinkimams į Seimą ne tik komentaruose, bet ir oficialiuose kai kurių partijų pareiškimuose, priskiriant tai TS-LKD ir jos pirmininko Gabrieliaus Landsbergio persiorientavimui “liberalizmo” link ir vos ne valstybės išdavystei.

Gabrielius Landsbergis. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Kiekvienam aišku, kad Valstybių sąjungą nuo Federacijos skiria viena detalė. Tai – reali galimybė išstoti iš Sąjungos, ir tokios galimybės nebuvimas Federacijoje. Jei Federacinėje sutartyje paliekama reali galimybė išstoti, tai ji – ne Federacija.

Man keistoki yra B. Gailiaus tvirtinimai, esą JAV, kurias jis apibūdina kaip Federaciją, valstijos yra suverenios, kaip ir Vokietijos Federatyvinės Respublikos žemės. Kiek žinau, pabandytų nors viena tų valstijų ar žemių atsiskirti, kaip mat atsiskyrimo iniciatoriai sėstų į kalėjimą.

Tai – ne mano, o TS-LKD rūpestis išsiaiškinti, ar Lietuvos Respublikos suvereniteto atsisakymas, kaip siekiamybė, numatytas partijos įstatuose ir programose. Jei ne – tai nuraminti visuomenę.

Vladimiras Putinas: ar ne laikas gelbėti brolišką lietuvių tautą nuo fašizmo

Dar įdomiau atrodo B. Gailiaus samprotavimai 2019 m. rugpjūčio 21 d. Delfyje apie fašizmą Lietuvoje (Bernardas Gailius. Kodėl parašiau ir dar parašysiu apie fašizmą Europoje ir Lietuvoje?) https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/bernardas-gailius-kodel-parasiau-ir-dar-parasysiu-apie-fasizma-europoje-ir-lietuvoje.d?id=82024639

“Fašizmo idėjinis paveldas kabo virš viso Lietuvos politinio lauko kaip rūgštaus lietaus debesis. Tai vienur, tai kitur iš to debesies iškrinta, mano įsitikinimu, pakankamai nuodingi lašai, kurie iš lėto graužia mūsų konstitucinės sąrangos pamatus. Manau, kad jau laikas apie tai kalbėtis visiškai atvirai.”, – baigia straipsnį autorius.

Straipsnio pradžioje autorius pripažįsta, kad “Po savo ankstesnio teksto apie fašizmą sulaukiau įvairių tiesioginių ir netiesioginių komentarų, replikų ir reakcijų. Už visas jas esu labai dėkingas – privertėte mane dar kartą pergalvoti ir patikslinti teiginius. Savo žodžių neatsisakau, apie fašizmą dar kalbėsiu.”

Tad kokių gi žodžiais išreikštų minčių ankstesniame straipsnyje 2019m. liepos 29 d., taip pat, Delfyje (Bernardas Gailius. Jono Noreikos ir Kazio Škirpos problema – fašizmas), neatsisako autorius? https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/bernardas-gailius-jono-noreikos-ir-kazio-skirpos-problema-fasizmas.d?id=81849217

Paminėsiu tik tris.

“Pastarojo dešimtmečio kovos dėl paminklų ir kitų atminimo ženklų yra visoje Europoje, taip pat ir Lietuvoje, atgimstančio fašizmo apraiška. Lietuvos fašistai labai didžiuojasi antisovietiniu pasipriešinimu ir net norėtų šią temą „pasisavinti“, bet iš tikrųjų tariama kova su sovietizmu yra tik atspirties taškas platesnei fašistinei agitacijai.”

Piketas Europos aikštėje; ginama Kazio Škirpos garbė ir orumas. Slaptai.lt nuotr.

Štai taip, tie, kurie didžiuojasi antisovietiniu pasipriešinimu – fašistai, taigi, ir jo partijos garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis (o tai, kad jis tuo didžiuojasi, įrodyti nesunku) – fašistas.

“Visuomenės dėmesio centre atsidūrę Kazys Škirpa ir Jonas Noreika svarbūs pirmiausia tuo, kad buvo fašistai”.

Logiškas tęsinys, nes abu jie, jei tikėti dokumentais, dalyvavo tame antisovietiniame pasipriešinime, kuris ir pagimdė tuos dabartinius fašistus, jų garbintojus Lietuvoje.

J.Noreikos ir K.Škirpos portretai. Slaptai.lt nuotr.

Tai, kad abu dalyvavo net ne antifašistiniame, o antinaciniame pasipriešinime (vienas už antinacinę veiklą iš Lietuvos pateko į Štuthofo konclagerį, kitas – po ilgo namų arešto Berlyne buvo suimtas ir išsiųstas į politinių internuotųjų stovyklą, abu per stebuklą buvo II Pasaulinio karo sąjungininkų išgelbėti) – smulkmena, neverta dėmesio.

“Pavyzdžiui, Gedimino stulpai jau tapo de facto fašistiniu simboliu. Šiek tiek stulpus dar gelbėja oficialaus Lietuvos kariuomenės simbolio statusas, bet tai – trapi priedanga nuo fašizmo.”

Be platesnių komentarų. Jau ir Gediminas – vos ne fašizmo Lietuvoje pradininkas.

Mano nuomone, geresnės dovanos Kremliui pats Kremlius nebūtų sugalvojęs.

“Štai jau net progresyvūs Lietuvos politikai įžvelgia mirtiną fašizmo pavojų Lietuvoje. Fašistus Kazį Škirpą ir Joną Noreiką tuoj reanimuos nacionaliniais didvyriais! Ar ne laikas padėti broliškai lietuvių tautai ir priimti ją į Rusijos Federaciją su visomis suverenumo ir demokratijos garantijomis?”, – pusbalsiu jau mąsto Vladimiras Putinas.

Vladimiras Putinas. EPA – ELTA nuotr.

Nieko neturėčiau prieš rašytojo Bernardo Gailiaus samprotavimus, jei jis priklausytų kokiai nors mažiau reikšmingai Lietuvos partijai ar organizacijai, kurių nemažai Lietuvoje yra ir jose įvairiausios nuomonės yra reiškiamos. Bet visgi jis atstovauja TS-LKD, kuri yra Europos liaudies partijos narė. O ES Parlamente yra ir kitokių partijų…

2019.09.01; 08:00

 

 

 

print