Kėdainiuose minimas tremtinių palaikų pargabenimo iš Igarkos į Lietuvą 30-metis


Lietuva pasitinka iš Igarkos pargabentus tremtinių palaikus. Kęstučio Jurelės (ELTA) nuotr.
Kėdainiuose sekmadienį minimas tremtinių palaikų pargabenimo iš Igarkos į Lietuvą, Kėdainių karinį aerodromą, 30-metis. Minėjimą rengia Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kėdainių filialas.
 
Vidurdienį Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tremtinius ir politinius kalinius. Po Mišių bus šventinama atminimo lenta, o daugiakultūriame centre bus surengta Atminties valanda, žodžio ir muzikos dedikacija trėmimų aukoms atminti, bus parodytas filmas apie palaikų iškasimą Igarkoje ir pargabenimą į Lietuvą.
 
1989-ųjų birželio 29 d. į Igarką išvyko penkiolikos asmenų grupė, kuri tuomet nesiruošė palaikų parvežimui, o turėjo tikslą tik surasti kapus, tik atpažinti. Vienas po kito ekspedicijos nariai surado savo artimųjų kapus, deja, dalis bendrakeleivių taip ir nesurado lopinėlio Sibiro žemės, priglaudusios brangius jiems žmones…
 
1989-ųjų liepos 28-ąją, skambant varpams, iš Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios karinio aerodromo link pajudėjo gausi tikinčiųjų procesija. Buvo nešamos gedulo kaspinais perrištos trispalvės ir bažnytinės vėliavos, procesijos dalyvių rankose – žvakės ir gėlės.
 
Į Kėdainių aerodromą niekas žmonių nekvietė, o suvažiavo mašinų kolonos, susirinko daugiatūkstantinė minia ir daug kunigų iš įvairių Lietuvos vietų. Susirinko sutikti ir pagerbti tremtinių palaikų, sugrįžtančių iš Igarkos, iš amžino įšalo žemės. Betoniniu taku atriedėjo didžiulis karinis transporto lėktuvas, parvežantis 120 tremtinių palaikų iš Igarkos. Vienas po kito iš lėktuvo buvo išnešami cinkuotos skardos karstai, visi buvo uždengiami trispalvėmis, gėlėmis. Aidėjo maldos žodžiai, karstai buvo pašventinti. Spontaniškai minia užgiedojo „Marija, Marija“. Susirinkusiųjų veiduose – didžiulis skausmas, akyse – ašaros, lūpose –– aimanos, tos dienos atmosfera prisimenama Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kėdainių filialo pranešime.
 
Po trumpo mitingo karstai buvo sukelti į berželiais ir ąžuolų vainikais papuoštus sunkvežimius, kėdainiečiai su žvakelėmis rankose išlydėjo tremtinių palaikus į paskutinę kelionę – į amžino poilsio vietas Lietuvos miestų ir kaimų kapinėse.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2019.07.28; 00:30
print