Kęstutis Masiulis. Vokiečių samdiniai padėjo apginti Lietuvos nepriklausomybę


Artėjant Nepriklausomybės atkūrimo jubiliejui 2018 m. vasario 16 dieną Lietuvoje nepelnytai užmirštos prieš šimtą metų vykusios laisvės kovos ir ypač vienas epizodas. 

Vokiečių savanoriai

Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę 1918 m. Lietuvoje labai trūko karių ir karinės technikos, todėl pirmosios kovos su puolančia bolševikų armija buvo nesėkmingos. 1919 m. sausį prarastas Vilnius.

Toks pats likimas būtų ištikęs ir tuo metu jau laikinąją sostinę Kauną, bet mūsų jauną valstybę išgelbėjo vokiečių samdiniai, daugiausiai iš Saksonijos miesto Dresdeno, todėl istoriografijoje jie dažnai minimi kaip saksų samdiniai.

Šie žmonės, kurių galėjo būti apie 7–9 tūkst., padėjo Lietuvai apginti Kauną ir išlaisvinti Alytų, Ukmergę, Panevėžį, Uteną ir daug kitų miestų ir miestelių.

Jeigu ne jie, vargu, ar turėtume Lietuvą tokią, kokią turime dabar.

Tarpukariu dėl pablogėjusių Lietuvos ir Vokietijos santykių saksų samdinių indėlis į Lietuvos Nepriklausomybę buvo dirbtinai sumažintas ir užmirštas, todėl dabar, artėjant 100 meto jubiliejui, yra geras metas pagerbti žmones, kurie kovojo ir žuvo už Lietuvos valstybingumą.

2017.01.27; 12:51

print