Kitataučių pavardžių rašymas ir spaudos laisvės suvaržymai


Noriu paviešinti keistą žinią, kad Kalbos komisijos administracija pažeidžia ne tik žmogaus teises, bet ir spaudos laisvę bei teisę laisvai išsakyti savo nuomonę. Taip, suvaržyta mano, Pranciškos Reginos Liubertaitės, Lietuvos vartotojų asociacijos Valstybinės kalbos grupės pirmininkės, teisė diskutuoti kalbos klausimais, užblokavus darbo ir namų kompiuterių IP adresus iš Kalbos komisijos tinklalapio (gal klystu?). Matyt, tokiu būdu Kalbos komisija pradėjo naująjį spaudos draudimą. Visa tai atsitiko tada, kai šios komisijos tinklalapio Diskusijų skiltyje sukūriau naują temą „Magistro darbas apie svetimvardžius”. Ši tema po 5 pasisakymų buvo užrakinta, niekam nebuvo leista ta tema diskutuoti. Kalbos komisija savo tinklalapyje man ir ne tik man kategoriškai uždraudė reikšti savo nuomonę uždrausta svetimvardžių rašybos tema. Pasirašyti tikruoju vardu ir pavarde šitame tinklalapyje neįmanoma, nes tuojau esi pradedamas drabstyti purvais, tuojau pat tave doroja taip, kad tampi kaltas vien dėl to, jog diskutuoji svetimvardžių rašymo tema.

Prie Lietuvos vartotojų asociacijos esame sukūrę Valstybinės kalbos grupę, kuri nuosekliai reikalavo norminti kitataučių pavardžių arba, kitaip tariant, svetimvardžių rašybą lietuviškame tekste, bet Kalbos komisijos narių dauguma šį procesą politizavo, atiduodama spręsti šią problemą Konstituciniam Teismui, kuris įtvirtino lietuviškos rašybos pirmenybę Lietuvos Respublikos išduodamuose pasuose. Iki šiol Kalbos komisija tempė diskusiją į vieną nenuginčijamą originalo rašybos pusę, bet vis nesisekdavo tinklalapyje tos nuomonės galutinai įtvirtinti, nes diskusijose dalyvavau aš ir daugiau Valstybinės kalbos grupės bei kitų visuomenės narių, kurie nuolat buvo pašiepiami ir puolami. Prof. V. Urbutis parašė knygą „Lietuvių kalbos išdavystė“, kurioje atspindėta visa neigiama J. Palionytės veikla. Be abejo, bijoma, kad nežlugtų kalbos komisijos pirmininkės ir jos pavaduotojos karjera.

Įdomu, ko griebsis Kalbos komisija po Konstitucinio Teismo nutarimo įtvirtinti lietuvišką kitataučių pavardžių rašybą? Gal imsis aiškinti, kad komisija viską darė teisingai, kad Lietuvos vartotojų asociacijos Valstybinė kalbos grupė jiems trukdė, nes jau ir anksčiau tokią nuomonę buvo mėginama įteigti? Kalbos komisijos nariai visą laiką vadino save europiečiais, rekomenduodami vartoti originalo formą ir rašyti lietuviškame tekste užsieniečių pavardes visomis pasaulio kalbomis, tik ne lietuviškai, tik kitokiu nei lotyniškas raštas. Jie rekomendavo vartoti originalo formą ir rašyti lietuviškame tekste užsieniečių pavardes visomis pasaulio kalbomis, tik iš kitokios rūšies nei lotyniškas raštas atėjusias pavardes (kinų, japonų, žydų, arabų, kirilica ir kt.) lotyninti, kai kiekviena pasaulio kalba kitataučių pavardes prisitaiko prie savo fonetikos. Nuosekliai siūlėme originalo formą rašyti skliausteliuose, nes tai redagavimo požiūriu yra palaikoma lietuviško teksto vienovė, kuriai daugelis Kalbos komisijos narių prieštaravo, tempdami į vienintelę originalo arba hibridinės formos rašymo pusę. Keista, kad Kalbos komisijos nariai nelabai suvokia, kas yra lietuviško teksto redagavimas ir labai keistai prieštarauja lietuvių kalbos redagavimo dalykams. Nenoromis peršasi nuomonė, kad dirbama ne savo šalies naudai.

Vadinamoje „laisvoje“ spaudoje šių minčių paskelbti negalėsiu, nes Lietuvos spaudoje nėra jokios laisvės – spausdinama tik tas, kas norima, laisvai pareikšti nuomonės neįmanoma.

Siūlau iš ES vertimų biuro kviestis dr. Liną Murinienę, kad pasitobulinusi užsienyje ir susipažinusi su ES struktūrų darbu, pelnytai užimtų VKK pirmininkės vietą ir nutrauktų dezinformacijos sklaidą, savivalę bei nuomonių skelbimo diskusijose suvaržymą Lietuvoje iš lietuvių kalbą ir lietuvybę ginančios institucijos – Kalbos komisijos būstinės.

Pagarbiai Pranciška Regina Liubertaitė,

Lietuvos vartotojų asociacijos Valstybinės kalbos grupės pirmininkė

2009.11.23

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *