Liepos 17-ąją – kunigo Kęstučio Trimako knygos „Mano pasaulėjautos kelionė“ pristatymas


Slaptai.lt informuoja, kad Vilniaus paveikslų galerijoje liepos 17-ąją bus iškilmingai pristatoma Marijos Remienės sudaryta prieš metus mirusio rašytojo, mokslininko ir pedagogo kunigo Kęstučio Trimako knyga „Mano pasaulėjautos kelionė“.

Kvietimas byloja: „Maloniai kviečiame į rašytojo, mokslininko ir pedagogo kunigo Kęstučio Trimako knygos „Mano pasaulėjautos kelionė“ pristatymą, kuris organizuojamas 2014-ųjų liepos 17 dieną 17 valandą Vilniaus paveikslų galerijoje, įsikūrusioje Didžioji g. 4 (o liepos 19 dieną 15 valandą – Maironio lietuvių literatūros muziejuje (Rotušės a. 13, Kaunas).

Taip pat primename, kad 2014-ųjų liepos 19 dieną (šeštadienį) 10 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje bus aukojamos pirmųjų kunigo K.Trimako mirties metinių šv. Mišios.

Knygos apie Kęstutį Trimaką sudarytoja Marija Remienė rašo: „Ši kunigo Kęstučio Trimako knyga, kurią mieli skaitytojai perskaitys Lietuvoje bei išeivijoje – jau paskutinė ir neužbaigta. Tai tik dalis to, ką autorius buvo sumanęs parašyti, bet klastinga liga jį pakirto 2013 m. liepos 19 d., net neįpusėjus knygos. Šis leidinys sudėtas iš dviejų dar neskelbtų knygų. Pirmiausia skaitytojas suras paskutiniąją, kurią kunigas K.Trimakas nusprendė rašyti 2012 m. kovo viduryje jau sunkiai sirgdamas.

Natūraliai prie jos prisišlieja antroji – karo pabėgėlių stovykloje pokarinėje Vokietijoje ir JAV parašyti jaunuolio dienoraščiai – kelios rankraštinės užrašų knygutės, surastos po kun. K.Trimako mirties, tvarkant jo rankraštyną. Tai unikalūs jaunuolio tekstai – svarstymų, meditacijų ir maldų junginys, kuriuos jis skiria Dievo Motinai Marijai.

Paskutinėje knygos dalyje skelbiami atsiminimai apie autorių – su juo bendravusių, dirbusių asmenybių įžvalgos, kuriose kaip veidrodyje atsispindi šviesaus atminimo kun. K.Trimako gyvenimas, jo kūryba, atlikti darbai – šakotas bei įvairiapusis gyvenimas išeivijoje ir Lietuvoje“.

XXX

Kunigo Kęstučio Trimako gyvenimo ir veiklos svarbesnės datos:

1930 m. – gimė Montevidėjuje (Urugvajus). Tais pačiais metais pakrikštytas Kaune.

1948 m. – baigė Miuncheno lietuvių gimnaziją (Vokietija).

1949 m. – atvyko į JAV; įstojo į Jėzuitų ordiną.

1950 – 1952 m. anglų ir klasikinių (lotynų, graikų) kalbų bei literatūros studijos Ksavero kolegijoje JAV.

1952 – 1961 m. – filosofijos ir teologijos studijos Bostono katalikiškame universitete.

1960 m. – įšventinas kunigu. Pirmosios šv. Mišios vyko Švč. M.Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolyne Putname.

1962 – 1969 m. – „Laiškų lietuviams“ vyr. redaktorius.

1969 – 1972 m. psihologijos studijos Čikagos Lojolos universitete.

1972 m. – suteiktas socialinių (psichologijos) mokslų daktaro laipsnis.

1972 – 1992 m. – klasikinis psichologas Hines veteranų ligoninėje Čikagoje.

1975 – 1983 m. – „Ateities“ žurnalo vyr. redaktorius.

1980 – 1991 m. – „Aidų“ žurnalo vienas redaktorių.

1982 m. – suteiktas profesoriaus vardas. Dėstė Čikagos Lojolos universiteto Psichologijos katedroje.

1984 – 2013 m. – Šv. Antano parapijos Cicero (Čikaga) lietuvių misijos vadovas.

1992 – 2008 m. kaip vizituojantis profesorius dėstė psichologiją ir teologiją Lietuvos aukštosiose mokyklose: Kaune, Kretingoje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Vilniuje.

2012 m. – Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras.

2013 m. – mirė Čikagoje. Palaidotas Kauno Prisikėlimo bažnyčios kriptoje.

Nuotraukose: kunigas Kęstutis Trimakas ir jo knygos „Mano pasaulėjautos kelionė“ sudarytoja Marija Remienė (Vytauto Visocko nuotr.).

2014.07.15; 17:18

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *