Europos Sąjunga pagaliau rimtai pagrąsino Rusijai!


Pagaliau! Pagaliau išgirdome Europos Sąjungos valstybių (ir Lietuvos) vieningą rūstų įspėjimą Rusijai – jei ji nenutraukia agresyvių veiksmų prieš Ukrainą, štai mūsų, europiečių, 11 sankcijų Rusijai paketas praktikoje.

Ilgai grąsinę Rusijai Trečiuoju sankcijų paketu, kurio turinys iki šiol laikomas gilioje paslaptyje (bet ne Kremliui),  težinoma, kad jis apima ir ekonomines sankcijas, mes, ES, rūsčiai prabilome  išplečiantys asmenų, kuriems neleidžiama atvykti į ES valstybes ir kurių sąskaitos jose užšaldomos, sąrašą dar net (!) 11 žmonių.

ES politinių pajacų parama Ukrainai

Nežinia, kurios ES valstybės atstovams ar jų grupei Europos Taryboje kilo idiotiška mintis apskritai pasiūlyti tokį papildomų sankcijų, įtraukiant į jas teroristus, anekdotą, o  tiksliau – pasityčioti ir iš Ukrainos, ir iš tarptautinės teisės, ir iš moralės. Tikiuosi, kad ne Lietuvos.

Deja, skaidrumo priimant tokius nutarimus, diskusijų tarp atstovų stenogramų, vaizdo ir garso įrašų viešoje erdvėje nesurasime. Tad ir nežinome (ir Lietuva), ką turime šiuo atveju, demokratinę skaidrią Europos Sąjungą, ar Bilderbergo klubo filialą. O juk turi Europos tautos žinoti Europos Sąjungos didvyrius ir „didvyrius“. Juk jie renkami tiesiogiai ar skiriami be rinkimų tų tautų pritarimu.

Tačiau beveik neabejoju, kad visą tą slaptą audiovizualinę medžiagą turi Kremlius.

Visi ES „sankcijose“ išvardinti asmenys priklauso Ukrainoje oficialiai pripažintoms teroristinėms organizacijoms „Lugansko liaudies respublika“ ir „Donecko liaudies respublika“. Dauguma minėtų asmenų įtariami padarę nusikaltimus Ukrainos teritorijoje ir yra paskelbta jų paieška per Interpolą, kuris veikia ir Europos Sąjungoje.  

Ukraina yra paskelbusi „respublikas“ teroristinėmis organizacijomis dėl civilių gyventojų kankinimų, žudymų ir ėmimo įkaitais, civilinių pastatų ir objektų sprogdinimų, vaikų grobimo ir t.t. Kol kas dar  trūksta radioaktyvių medžiagų iš keturių Ukrainos AE sklaidos kur nors, teroristų nuomone, fašistinėje Europos Sąjungoje.

Pasirodo, labai paprasta paleisti iš rankos priešlėktuvinę raketą į transportinį lėktuvą Lugansko aerouosto prieigose ir jį „nutupdyti“. Ne ką paprasčiau, spėju, tai padaryti Heathrow ar Frankfurto aerouostų prieigose. Tereikia, kad būtų motyvai ir sąlygos tai padaryti.

Dėl motyvų, tai tarp teroristų pilna tokių, kurie mano, jog kovoja su Ukrainos nacistais, kuriuos remia ES nacistiniai vadovai. Tai jiems kemšama iš Kremliaus šaltinių ir oficialioje Kremliaus propagandoje.

Ukrainoje veikianti teroristinė organizacija „Rusų išvaduojamasis frontas“ žiniasklaidai išsiuntinėtame pareiškime pažadėjo fiziškai susidoroti su 15 žinomų Ukrainos žurnalistų ir leidėjų. „Nusikalstama Kijevo chunta ir toliau maitina parsidavusius žurnalistus, kurie šmeižia ir diskredituoja Didžiojo Rusų Pasaulio idėją. Todėl „Rusų išvaduojamasis frontas“ atseks ir sunaikins rašančius melą apie išvaduojamąją kovą Donbase pagal supuvusių Vakarų diktuotę“, – rašoma  pareiškime.

Kai dėl sąlygų, tai čia svarbiausią vaidmenį vaidina tikimybė, kad mikroautobusas ar jūrų kateris, prikimštas priešlėktuvinės technikos detalėmis, pateks į kokią nors Europos Sąjungos valstybę. Jei jau krūvas narkotikų, šimtus nelegalių imigrantų „pražiopso“ pasienio tarnybos, tai ta tikimybė neatrodo tik kaip teorinė.

Žodžiu, nenori Europos Sąjunga, besiribojanti su Ukraina, matyti, kad kaimyninėje šalyje atsirado krūvos jokios vyriausybės realiai nekontroliuojamų ginklų. 

Ukrainoje prasidėjus Rusijos terorui per trumpą poros mėnesių laiką jau nužudyta beveik 500 civilių gyventojų, tris syk daugiau – sužeista, įkaitais Rusijos teroristai Ukrainos teritorijoje laiko iki 300 pagrobtų Ukrainos piliečių.

Nuo Rusijos teroristų, naudojančių nekonvencinius kariavimo būdus, rankos jau žuvo per 200 ukrainiečių karių savo žemėje.

Dėl karo su Rusija Ukraina jau turi keliasdešimt tūkstančių persikėlusių asmenų šalies viduje, iš Krymo, iš rytų regionų. Rudeniop prognozuojami keli šimtai tūkstančių.

Svetingi prancūzai

Valdant dabartiniam prezidentui François Hollande sėkmingai vykdoma buvusio prezidento Nicolas Sarkozy, numarinusio Gruzijos teritorijų okupacijos neteisėtumo klausimą, kuris dabar įtariamas stambaus mąsto korupcija, laikais pasirašyta sutartis dėl karo laivų „Mistral“, aplipusių kariniais sraigtasparniais, tiekimo Rusijai. Beje, su dideliu džiaugsmu.

Ukrainos žinių agentūros „Ukrinform“ korespondentas Romanas Suščenko liepos 2 d. pranešė iš Prancūzijos („Austrės agresoriui: Prancūzija priima „Mistralio“ Rusijos ekipažus“).

„Kol Prancūzijos vadovas François Hollande įtikinėjo Ukrainos prezidentą Petro Porošenką būtinumu tęsti paliaubas šalies rytuose, o teroristai, remiami Rusijos Federacijos, apšaudė ukrainiečių karines pajėgas Antiteroristinės operacijos zonoje, Prancūzijos laivų statykloje STX, kuri stato „mirties laivus“ agresyviems Putino užmojams, organizuotas iškilmingas priėmimas būsimiems Rusijos „Mistral“ ekipažams“ – rašo korespondentas. Apie 400 rusų jūrininkų bus apginkluoti teorinėmis ir praktinėmis žiniomis (jūroje) naudotis laivais.

Toliau R. Suščenko, remdamasis šaltiniais Prancūzijos gynybos ministerijoje, praneša apie šiltą ekipažų priėmimą su subtiliausiais prancūziškais patiekalais ir vynais, kuriame pasveikinti rusų atvyko ultraradikalios Marin le Pen partijos „Nacionalinis frontas“ atstovai, partijos, kuri savo laiku siūlė išspręsti migracijos Europoje problemą pasitelkiant mirtiną Ebola virusą ir sveikino Putiną su Krymo aneksija.

O štai liepos 5 d. Prancūzijos ambasadorius Maskvoje Jean-Maurice Ripert‘as pareiškė, kad klausimas dėl G-8 kartu su Rusija atstatymo gali būti iškeltas netrukus. “Mes visi palaikome pastangas ieškant krizės Ukrainoje (!) sureguliavimo, kuris turi leisti atsigręžti į daugmaž lygiateisius santykius (Pranzūzijos) su Rusija. Jo nuomone, klausimas dėl dialogo su Rusija atnaujinimo G-8 formate bus iškeltas artimiausiu metu. Jis taip pat pareiškė, kad būtinos derybos ir dėl vizų režimo supaprastinimo: Prancūzija norėtų atleisti Rusijos piliečius nuo būtinybės gauti tik trumpalaikes vizas į šią šalį. Myli Prancūzija Putiną.

Rusija tyčiojasi

O tuo metu Rusija atvirai tyčiojasi iš ES (ne visi joje tokie, kaip Prancūzija, Vokietija, Italija), gausiai ant jų šlapinasi ir aiškina, kad tai – „Dievo rasa“.  Ir daliai ES bendrijos įtakingų politikų „Dievo rasa“ atrodo labai netgi patinka. Matyt, pateikiama su tam tikru finansiniu asmeniniu priedu.

Tik tuo gali paaiškinti įkyrų nuolatinį Vokietijos ir Prancūzijos vadovų raginimą  Kijevui sėstis prie derybų stalo su Rusijos teroro Ukrainoje vykdytojais, kuriems tik ką ES paskelbė sankcijas (pasiklydo tarp dviejų pušų), bet ne su jų užsakovais Kremliuje. Jis nuskambėjo ir Vokietijos kanclerei Angelai Merkel bei Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui susitikus Pasaulio futbolo čempionato uždaryme Brazilijos Rio de Žaneiro.

Rusija tyčiojasi iš tarptautinės teisės ne tik aneksuodama svetimas teritorijas, bet ir  kitomis iškreiptomis formomis.

Suėmusi Kryme po jo aneksijos žinomą ukrainiečių režisierių, Ukrainos pilietį Olegą Sencovą ir apkaltinusi jį nebūtais nusikaltimais, Rusija atsisakė išpildyti Ukrainos prašymą leisti režisieriui susitikti su Ukrainos konsulu. Ji paaiškino, kad Olegas Sencovas – Rusijos pilietis, nes Rusija visus Krymo gyventojus automatiškai paskelbė Rusijos piliečiais, išskyrus tuos, kurie paduos pareiškimą likti Ukrainos piliečiais, t.y. norės būti užsieniečiais.

Pats O. Sencovas tebelaiko save Ukrainos piliečiu. Jam Ukrainos įstatymai nenumato kitokio pilietybės pakeitimo, išskyrus savanorišką. Štai tokia pilietybės per prievartą suteikimo tvarka okupuotoje teritorijoje. Matyt, susiklosčius aplinkybėms, ir Lietuvos piliečių laukia tas pats mechanizmas, kaip 1940 metais.

Ukrainos pilietei karo lakūnei Nadeždai Savčenko, patekusiai teroristams į nagus, kai ėjo traukti iš pamušto šarvuočio sužeistus draugus, ir perduotai į Rusijos teritoriją, taip pat atsisakyta leisti susitikti su Ukrainos konsulu. Nežiūrint visų tarptautinių ir dvišalių sutarčių. Išsityčiodama Rusija pareiškė, kad N. Savčenko sulaikyta, neva, jai bandant patekti į Rusiją kartu su pabėgėliais .

Kur žiūri Ukrainos prezidentas?

Jau niekas neabejoja, kad Ukrainos rytuose terorą organizuoja Kremlius, šalia pasiųstų teroro „specialistų“  pasamdęs ir vietinius teroristus (įrodymų, pateiktų ESBO, JT, ES partneriams, – per akis).

Tiesą sakant, nesuprantu, kodėl Ukrainos prezidentas, užsienio reikalų ir teisingumo ministerijos nereikalauja iš Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ir JAV įtraukti jos teroristinėmis pripažintas Rusijos šeriamas organizacijas į teroristinių organizacijų sąrašus. 

JAV valstybės departamento Kovos su terorizmu biuras yra sudaręs užsienio teroristinių organizacijų sąrašą (Designated Foreign Terrorist Organizations). Šį kintantį sąrašą šiuo metu sudaro apie 50 organizacijų, daugiausiai susijusių su musulmonų ir komunistiniais judėjimais (al-Qa’ida (AQ), HAMAS, Hizballah, Kurdistan Workers Party (PKK) (Kongra-Gel) ir pan.). Tačiau yra jame ir europietiškų organizacijų, panašių į teroristines organizacijas Ukrainoje su tuo skirtumu, kad jų neremia jokia valstybė. Tai – separatistinės ginkluotos baskų (ETA, Basque Fatherland and Liberty) ir airių  (Real Irish Republican Army, CIRA) organizacijos. Pažymėtina, kad nors Rusijos „lobistai“ ir labai stengėsi, kad į JAV sąrašą patektų Kaukazo Emyratas (Šiaurės Kaukazo judėjimas už nepriklausomybę), sąraše jo nėra.

Turi pasidariusi labai panašų sąrašą ir Europos Sąjunga. Jame taip pat figūruoja ginkluoti baskų ir airių separatistai. Rusijos „lobistai“ ES kur kas stipresni (ar ES politikai visai ištižę), nei JAV, tad Kaukazo Emyratas ES teroristinių organizacijų sąraše egzistuoja, nors naujasis Kaukazo Emyrato emyras Ali Abu Mukhammadas, 2014 metų kovą pakeitęs žuvusį pirmtaką Dokku Umarovą, yra viešai pareiškęs, kad yra uždraudęs naudoti jėgą prieš taikius civilius gyventojus, juo labiau juos žudyti. Ir iš tiesų, bent jau kol kas apie jam pavaldžių kovotojų teroro aktus niekas negirdėjo.

Apie Kaukazo Emyratą prisimenu todėl, kad jame akivaizdžiai kovojama dėl tautinės ir religinės laisvės. Ir jo tikslus labai lengva palyginti su tais teroristiniais Hitlerio „idealais“, už kuriuos kariauja ir sėja terorą didžiausią pasaulyje teritoriją valdanti Rusija svetimuose kraštuose. Jai vis maža.  

Jungtinės Tautos taip pat turi savo ir teroristų personalinius ir teroristinių subjektų sąrašus. Ukrainos teroristų juose taip pat kol kas nėra.

Visa viltis – JAV

Daugelis ES valstybių vadovų bendrais bruožais aiškina, kad Rusijai ėmusis atsakomųjų priemonių, pastebimai nukentės ir ES ekonomika. O JAV, jau pasirengusios įvesti savas ekonomines sankcijas Rusijai, yra žymiai mažiau pažeidžiamos, tad joms bepigu raginti tai padaryti ir ES. Savo ruožtu, JAV prezidentas Barackas Obama teisinasi, kad savų sankcijų paketo netaiko, siekdamas veikti solidariai su ES.

Bent jau savo rinkėjų atžvilgiu ES valstybių valdantys politikai nėra sąžiningi. Jei jau skelbia gilų susirūpinimą dėl pasekmių savo ekonomikai, tai bent jau galėtų nepatingėti ir nors apytikriai paskaičiuoti maksimalius savo gyventojų pajamų praradimus įvedus tą trečiąjį sankcijų paketą ir paskelbti juos viešai. Niekur nemačiau tokių paskaičiavimų, beje, ir Lietuvoje (gal yra, bet neskelbiami?).

Nėra abejonių, kad nukentės viena kita kompanija, kad kažkiek padidės bedarbių skaičius, bet kiek nukentės platus vidutinis gyventojų sluoksnis centais, kažkodėl niekas anonsuoti nedrįsta. O juk galima numatyti nukentėjusiesiems ir nuostolių force majeure kompensavimo mechanizmą.

Ekonomikos recesija negąsdinama, nes, matyt, nėra pagrindo. Papildomų sankcijų įvedimas tereikštų, kad tiesiog sulėtėtų BVP augimas, bet ar tai būtų tragedija? Be to, „kol riebusis sulys, liesasis padvės“, tad sankcijų poveikis neturėtų ilgai trukti.

Rusiją paskelbti tarptautine teroristine organizacija pritrūksta drąsos. Yra vilties, kad JAV paskelbs ją bent jau terorizmo rėmėja po to, kai peticija dėl tokio Rusijos traktavimo JAV surinko reikiamus 100 000 parašų. Daugelis senatorių ir kongresmenų, manau, pritartų.

Ir, atrodo, abiejuose JAV parlamento rūmuose jau susitelkė kritinė masė ir respublikonų ir demokratų, sieksianti įkalbėti prezidentą paskelbti sankcijų Rusijai JAV paketą nepriklausomai nuo ES.

Turėkime vilties stabdydami agresorių.

Nuotraukose: pirmojoje nuotraukoje – straipsnio autorius Kastytis Stalioraitis; antrojoje nuotraukoje – draugiškai vienas kitam ranką spaudžiantys Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel (užrašas virš šios nuotraukos skelbia: "Sankcijos? Nejuokink manęs, brangus drauge !"

2014.07.14; 20:10

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *