Mirė aktyvus LLKS narys, leidinio „Varpas“ redaktorius Algimantas Zolubas


Algimantas Zolubas. Vytauto Visocko nuotr.

Po ilgos sunkios ligos mirė Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos su ilgametis leidinio „Varpas“ redaktorius, TS-LKD, Lietuvos Sąjūdžio narys Algimantas Zolubas, su liūdesiu praneša Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga (LLKS).
 
Algimantas gimė 1933 m. Laukminiškių kaime, Kupiškio vls., Panevėžio apskrityje. Sovietų okupacijos metu jų vienkiemyje prieglobstį rasdavo partizanai. Tai sužinoję okupantai ištrėmė tėvus ir seserį į Sibirą. Algimantas kelerius metus nuo gresiančios tremties slapstėsi ir suklastojęs asmens dokumentus 1952 m. įstojo į Vilniaus darbininkų jaunimo vakarinės mokyklos 9-ą klasę. Šią mokyklą baigė 1955 m. sidabro medaliu. Tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos institutą, kurį baigė 1960 m. ir gavo radijo inžinieriaus diplomą. A. Zolubas dirbo Vilniaus televizijos mazgų, vėliau tapusia radijo komponentų gamykla iki pensijos – 1993 metų.
 
Prasidėjus Atgimimui 1988 metais Algimanto iniciatyva gamykloje buvo įkurta gausi 400 Sąjūdžio narių grupė, kurios tarybos pirmininku jis tapo. Iki pat savo ligos pradžios buvo aktyvus LLKS narys, dalyvavo Lietuvos ir užsienio lietuvių periodinėje spaudoje, buvo LLKS renginių vienas pagrindinių organizatorių ir patarėjų, redagavo leidinį „Varpas“, sakoma LLKS nekrologe.
 
LLKS reiškia nuoširdžią užuojautą jo žmonai Rožytei ir visai garbingai Zolubų giminei.
*****************
Urna su velionio palaikais bus pašarvota Vilniuje, Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios laidojimo patalpose, gruodžio 23 d. nuo 10 iki 13 valandos. Laidotuvės – Rokantiškių kapinėse.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2020.12.22; 06:30
print