Munistai ir jų globėjai


Dirbant žurnalistu, aprašius spaudoje didžiąją daugumą naujųjų religinių judėjimų (NRJ), teko susidurti su vis didėjančiu visuomenės liberalėjimu ir kai kurių NRJ įžūlėjimu. Absurdo viršūnę pasiekė XXI a. pradžioje vykęs bylinėjimasis teisme su munistų vadovu, kurį savo publikacijoje pavadinau… munistų vadovu. Šis žmogus gynėsi toks esąs, išsisukinėjo, visaip neigė savo sąsajas su munistais, net laimėjo žemesniosios instancijos teismų procesus. Tačiau Aukščiausiasis Teismas buvo lakoniškas ir bylą laimėjau: tiesa, kuri ir taip buvo akivaizdi, tačiau dėl jos įrodinėjimo teko sugaišti bemaž dvejus metus, pasirodė esanti tiesa. Dabar šis žmogus, tąsęs mane po teismus, laisvai skelbia munizmo idėjas savo „bloge”.

Mano suvokimu, šis atvejis – bene didžiausias absurdas, egzistuojantis mūsų, Lietuvos, visuomenėje. Sociumas čia labai patiklus ir imlus naujoms idėjoms: tai nėra blogai, tačiau labai greitai susižavima, „įsimylima” į naujus guru. Todėl dažnai nebesuprantama, koks judėjimas ką propaguoja, ką siūlo verbuotojai (ir ar išvis jie yra verbuotojai) – taip yra ir dėl informacijos trūkumo.

Seksualiniai ritualai ir „Dieviškasis principas”

Suvienijimo bažnyčios, turinčios daugybę filialų įvairiausiais pavadinimais, nariai dažniausiai vadinami munistais, nes yra korėjiečio Sun Myung Moono (gim. 1920 metais) sekėjai. Šis didžiulis, turtingas ir įtakingas NRJ labiausiai išgarsėjo įkyriais verbavimo metodais, psichologiniu jaunų žmonių traumavimu ir masinėmis vestuvėmis.

Šiaurės Korėjos teritorijoje gimęs S.M.Moonas (tikrasis vardas – Moon Yong-myung; Sun Myung Moon korėjietiškai reiškia „Šviežus šviesus žodis“) augo krikščioniškoje šeimoje, tačiau mokykloje mokėsi ir konfucianizmo, lankė sekmininkų maldos susirinkimus, domėjosi spiritizmu. Kaip teigia legenda, būdamas šešiolikos metų maldos metu ant kalno jis išvydo Jėzų Kristų, kuris pasakė, kad S.M.Moonas pakeis šį pasaulį, nes to nesugebėjęs padaryti jis pats prieš beveik du tūkstančius metų.

1944 metais S.M.Moonas buvo pasodintas į kalėjimą už antijaponišką veiklą, vėliau ištremtas į katorgą. 1945 metais jis gavo apreiškimą, kuris tapo Suvienijimo bažnyčios pagrindu. Savo vizijoje S.M.Moonas buvo pavadintas tuo, kuris išgelbės pasaulį: „Po devynių paieškos ir kovos metų pati tiesa atsidavė į Moono rankas. Tą akimirką jis tapo absoliučiu dangaus ir žemės nugalėtoju. Visas dvasinis pasaulis nusilenkė prieš jį tą pergalės dieną, nes ne tik jis pats atsikratė šėtono melo, bet gavo teisę kaltinti šėtoną prieš Dievą. Tą dieną šėtonas pilnai kapituliavo prieš jį, pakilusį iki teisiojo Dievo sūnaus aukštumų. Ir tik jo dėka pergalės ginklai prieš šėtoną tapo prieinami visai žmonijai.

Išėjęs iš kalėjimo 1950 metais S.M.Moonas persikėlė gyventi į Pietų Korėjos miestą Pusaną. 1954 metais Seule jis įkūrė Suvienijimo bažnyčią, kurios pilnas pavadinimas – Visuotinio krikščionybės susivienijimo Šventosios Dvasios asociacija. 1955 metais S.M.Moonas buvo suimtas ir apkaltintas palaidu gyvenimu (jį kaltino keliolika suvedžiotų moterų) bei mokesčių nemokėjimu. Kad pritildytų seksualinį skandalą, jis buvo priverstas vesti vieną iš suvedžiotų merginų, aštuoniolikmetę studentę Hak Ja Han. Ši, anot S.M.Moono, „avinėlių santuoka” įvyko 1960 metais. Suvienijimo bažnyčios praktikoje tuo metu buvo dažni moterų „apvalymai” lytinio akto metu su „dvasininku” S.M.Moonu: „Visai gali būti, kad seksualiniai ritualai buvo naujosios korėjiečių bažnyčios pamaldų dalimi. Nuodėmė įėjo į žmogų po moters (Ievos) pokalbio su Liuciferiu, per kurį jai persidavė blogis, todėl visai logiška galvoti, kad jeigu moteris, atvirkščiai, sueis lytinio akto metu su tobulu vyru, tai per jį ji gali atgauti tobulumą, kuris pašalins prigimtinę nuodėmę. Todėl kaip Adomas, turėjęs lytinį kontaktą su Ieva, perėmė nuodėmę iš jos, taip vyras atgaus tobulumą, lytiškai suartėjęs su ta apvalyta moterimi“[1].

1957 metais pasirodė Suvienijimo bažnyčios šventraštis „Dieviškasis principas”[2]. Munistai tikrąją Bibliją supranta ir aiškina tik pagal „Dieviškąjį principą”.

Teigiama, kad 1972 metais Dievas iš naujo aplankė S.M.Mooną ir rekomendavo jam paruošti tautą „antrajam atėjimui“. S.M.Moonas išpranašavo, kad jo misionieriška veikla gaus Dievo palaiminimą ir amerikietiškoje žemėje. Į JAV S.M.Moonas atvyko 1974 metais, ir pradėjo kelionę po šalį, skelbdamas, ko Dievas tikisi iš Amerikos. 1984 metais S.M.Moonas buvo nuteistas 18 mėnesių kalėti dėl mokesčių nemokėjimo, jis taip pat turėjo sumokėti 25 000 dolerių baudą. Kalėjime išsėdėjęs vienerius metus S.M.Moonas 1985 metais buvo paleistas už „pavyzdingą elgesį”. Dėl to, kad sėdėjo kalėjime, savo sekėjų jis laikomas kankiniu.

1982 metais S.M.Moonas viename JAV stadione pirmąsyk suorganizavo masines vestuves ir sutuokė 2075 poras (visi naujavedžiai – munistai). 1995 metais S.M.Moonas teigė vienu metu visame pasaulyje sutuokęs rekordinį – 360 000 porų – skaičių. Nepriklausomi šaltiniai teigia, kad šie skaičiai – gerokai perdėti.

1997 metais Suvienijimo bažnyčia pakeitė pavadinimą ir nuo to laiko vadinasi „Visuotine šeimų asociacija už taiką ir susivienijimą visame pasaulyje”.

Teigiama, kad S.M.Moono turtai skaičiuojami milijardais. Jis – dienraščio „The Washington Post” ir kitų žiniasklaidos priemonių savininkas, esama žinių, kad „kovotojui už taiką” ir „mesijui”, kokiu jis save laiko, priklauso ir ginklų fabrikas. 1999 metais S.M.Moono šeimą ištiko nelaimė – nusižudė vienas jo sūnų. Mūsų matyti vaizdo įrašai rodo, jog įtarimai, kad kiti S.M.Moono sūnūs galėjo vartoti narkotikus „paskaitų“ metu – jie keikė susirinkusiuosius sekėjus, kurie, nepaisant to, vis tiek garbino „mesiją“.

Antisemitizmas ir apgaulinga veikla

Vilniuje nuo 1992 metų veikianti Šventoji dvasinė pasaulio krikščionių susivienijimo asociacijos religinė bendruomenė 1993 metais buvo įregistruota kaip religinė organizacija, ją sudaro keliasdešimt aktyvių jaunuolių, kuriems vadovauja pastorius iš JAV. NRJ aktyvistai gyvena bute, išnuomotame viename sostinės mikrorajonų. Kasdien nuo ankstaus ryto iki vakaro gatvėse bei vaikščiodami po butus jie renka pinigus neva jų propaguojamoms idėjoms apie „tyrą meilę” paremti, kviečia naivius jaunuolius į „paskaitas”. Naujokai turi užpildyti lapelį, pavadintą „Tyros meilės priesaika“, kuriame pasirašę pasižada „susilaikyti nuo lytinių santykių iki vedybų, gerbti tyrumo idealą savyje ir kituose, mokytis mylėti kaip vaikas, draugas, sutuoktinis, tėvas ar mama, pašvęsti save absoliučiai ištikimybei santuokai bei skatinti kitus elgtis taip pat“. Beje, S.M.Moonas yra papiktinęs gėjų ir lesbiečių bendruomenes, pavadindamas jas „mėšlą ėdančiais šunimis“[3]. S.M.Moonas – aršus antisemitas, teigiantis, kad žydai esą nusipelnė Holokausto, nes nepalaikė Jėzaus, kai šį suėmė romėnų valdžia.

Pasaulyje yra apie 3 milijonus munistų, Lietuvoje – maždaug 100. Jų tikslas – iki 2014 metų padidinti NRJ narių skaičių iki 1000. 2002 metais munistų komuna skilo, buvo įkurta rusakalbių bendruomenė. 2003 metais dėl registracijos ji kreipėsi į Teisingumo ministeriją. Lietuvoje veikia dukterinės munistų organizacijos: „Universitetinė principo studijavimo asociacija“ (ji – vienintelė įregistruota, turi visuomeninės organizacijos statusą), „Jaunimas už dorą visuomenę“, „Šeimų federacija už taiką pasaulyje“, „Religijų ir tautų federacija už taiką pasaulyje“. Pasaulyje munistai turi keliasdešimties pavadinimų organizacijų. Į jas dažnai įtraukiami nieko nenutuokiantys pedagogai, net politikai (jie kviečiami į dažnai munistų rengiamas konferencijas, pavyzdžiui, apie taiką pasaulyje). Vienas žymiausių atvejų, kai munistai apgaule į savo konferenciją įviliojo nemažai žinomų žmonių, pedagogų, užfiksuotas 2000-aisiais.

Dėl apgaulingos veiklos (munistai nesilaikė Visuomeninių organizacijų įstatymų ir veikė kaip religinė bendruomenė – gatvėse verbuodavo narius, organizuodavo įvairius religinio pobūdžio renginius) 2000-aisiais Teisingumo ministerija įspėjo NRJ laikytis įstatymų.

Teisingumo ministerija kol kas yra atidėjusi sprendimo dėl munistų organizacijos įregistravimo priėmimą, nes buvo gauta skundų, kuriuos prokuratūrai pateikė savo vaikų dalyvavimu šio NRJ veikloje nepatenkinti tėvai. Tiesa, munistai greičiausiai gaus valstybės pripažinimą, nes 2003 m. gruodžio 30 d. Valstybės saugumo departamentas raštu atsakė Teisingumo ministerijai, kad neturi duomenų apie munistų organizacijos veiklą, galimai pažeidžiančią žmogaus teises ir laisves arba viešąją tvarką.

Lietuvos saugumas: „Pavojaus valstybei jie nekelia”

Kiek anksčiau – 2003 m. liepos 1 d. – Lietuvos Respublikos saugumiečiai į NRJ įtrauktos merginos tėvams, nežinantiems kur dėtis iš nevilties, atsiuntė raštą, kuriame buvo tokie žodžiai: „Sun Myung Moon vadovaujamų organizacijų Lietuvoje narių veikoje nėra nusikaltimų požymių, todėl tyrimas jų atžvilgiu nebus atliekamas“.

Tai stebina. Kaip pavyzdį pacituosime vienos vilniečių šeimos 2004 metais teisėsaugininkams rašytą laišką: „Norime jus informuoti apie labai klastingos sektos – Susivienijimo bažnyčios, kurį slepiasi po įvairiais pavadinimais, bandymus ieškoti kelią į Lietuvos visuomenę. Pasinaudodami padėtimi mūsų krašte, Muno sekta nori įteisinti savo veiklą ir prie to prisideda pareigūnai įvairių ministerijų, prisidengę spragomis Lietuvos įstatymuose. Visuomenėje platinama klaidinanti nuostata, kad kalbant apie sektų pažabojimą, diskriminuojama religijos laisvė ir tikėjimo laisvė. Mes galvojame, kad specialiai norima supainioti laisvą apsisprendimą su psichologiniu pajungimu sektų lyderiams. Pagal pareigūnus, sekta turi teisę verbuoti mūsų vaikus, manipuliuoti jų samone ir riboti jų laisvę. Bet jaunimas, kuris papuolė į Muno sektos pinkles, automatiškai praranda visas teises: į mokslą, darbą, socialinį draudimą, sveikatos draudimą. Nes vaikai yra išvežti į užsienį rinkti aukas sektos lyderių labui. Nepilnavertė mityba, nepakankamas miego kiekis, įtemptas darbas žaloja jų fizinę ir psichinę sveikatą. Tėvai, kurių vaikai įtraukti į Muno sektą, pagal įstatymus neturi jokių teisių kovoti su sekta. Nuo sektos veiksmų nukenčia ne tik įtraukti vaikai, bet ir jų giminaičiai, tėvai, broliai ir seserys”.

Munistus galima būtų įtarti ir šventų simbolių niekinimu. Sekmadienio rytais jie eina į Trijų Kryžių kalną Vilniuje, kur meldžiasi S.M.Moonui.

Munistų teigimu, Lietuva – ateities pasaulis, kuris S.M.Moonui labai svarbus. Tačiau, pasak vieno buvusio NRJ nario, taip S.M.Moonas kalba kone apie kiekvieną valstybę. Išskirtinė valstybė pasaulyje – Korėja. Korėjiečių rasė esanti aukščiausia, visi pasaulyje privalo kalbėti korėjietiškai. Vilniečiai munistai vieni kitus vadina šventaisiais.

Anot S.M.Moono, Dievas – nematoma žmogaus forma. Dievas ir žmogus yra viena. Žmogus yra įsikūnijęs Dievas. S.M.Moono teologija yra antitrinitariška (nukreipta prieš Trejybę). Jo manymu, egzistuoja net kelios „trejybės”. Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios Trejybė atsiranda tik po Kristaus nukryžiavimo. Pirmapradė Trejybė buvo Adomas, Ieva ir Dievas. Po žmogaus pirmosios nuodėmės ir nuopuolio Trejybė transformavosi ir į save įtraukė Adomą, Ievą bei Šėtoną. Tačiau S.M.Moonas siūlo Naująją Trejybę – Dievo, Trečiojo Adomo ir Trečiosios Ievos. Apie pastaruosius du jis kalba kaip apie Tikruosius gimdytojus. Tai – pats S.M.Moonas ir jo žmona.

Šventoji Dvasia – moteriškasis Dievo pradas. Ji atėjo kaip Tikroji Motina, arba kaip antroji Ieva, kuri bus išstumta su Trečiosios Trejybės įtvirtinimu, ir Šventoji Dvasia bus pakeista S.M.Moono žmona – Trečiąja Ieva.

Suvienijimo bažnyčios teologija neigia Jėzaus Kristaus kūniškąjį prisikėlimą iš mirusiųjų, aiškindama, kad jis prisikėlė tik savo dvasia. Po nukryžiavimo Dievas ir Kristus prarado viską. Nukryžiavimo momentu absoliučiai viskas nustojo egzistuoti: izraelitų tauta, judaizmas, mokiniai, šeima ir krikščionybė. Atpirkimo nebuvo ir išgelbėjimo nebuvo, taip pat nebuvo ir krikščionybės pradžios. Kristui atsidūrus ant kryžiaus, žmonės negavo išgelbėjimo. Suvienijimo bažnyčios teologijoje išgelbėjimas duodamas ne per maloningąją Kristaus auką ant kryžiaus, tačiau pasiekiamas žmogiškais darbais ir tik per S.M.Moono mokymą, apreiškimus ir paklusnumą jam. Taip pat atmetamas ir unikalus Jėzaus dieviškumas: „Aišku, kad Jėzus nėra Dievas. Po nukryžiavimo krikščionybė pavertė Jėzų į Dievą. Štai kodėl niekada tiltas nebuvo nutiestas per bedugnę, skiriančią Dievą ir žmogų. Jėzus – tai žmogus, kuriame įsikūnijo Dievas, bet tai ne pats Dievas”. S.M.Moonas Jėzų, taip pat Abraomą ir Mozę laiko nevykėliais: „Abraomas buvo tikėjimo tėvas, Mozė buvo tikėjimo žmogumi, Jėzus buvo žmogiškuoju Sūnumi, bandančiu įvykdyti savo misiją gyvybės kaina. Tačiau jie – nevykėliai”.

S.M.Moonas yra sakęs, „kad pasaulis turi surasti „teisųjį gimdytoją”, norėdamas atsikratyti šėtono įtakos. „Ir tai bus Mesijas – pasakė jis. – Dėl šio tikslo aš buvau Dievo pašauktas…, kad aš galėčiau įgauti „teisiojo gimdytojo” širdį, pilną meilės visoms rasėms, visų odos spalvų žmonėms visame pasaulyje”.

S.M.Moono bažnyčioje yra savotiškas Šventosios Vakarienės ritualas: naujai atsivertusieji, kad taptų jo įsūniais ir įdukterimis, geria kokteilį, kuriame vienas iš naudojamų komponentų neva yra S.M.Muno ir jo žmonos kraujas. Tokiu būdu apsivaląs naujatikių kraujas. Po šio ritualo visi munistai tampa Muno ir jo žmonos vaikais.

S.M.Moono „Dieviškasis principas” – tai krikščioniškosios dogmatikos, Rytų kultų ir terminų, pasiskolintų iš elektrotechnikos, mišinys. „Dieviškojo principo” įvade rašoma: „Laikų pilnatvei suėjus, Dievas pasiuntė savo pasiuntinį, kad išspręstų esminius gyvenimo ir visatos klausimus. Jo vardas San Mjung Moonas”[4]. „Dieviškasis principas” apjungia krikščionybės idėjas, neįprastą Biblijos aiškinimą bei evangelijų terminologiją su daoizmo Dievo samprata ir in-jan, teigiamo ir neigiamo, vyriško ir moteriško pradų principu. S.M.Moonas šeimą laiko tamsiųjų jėgų kūriniu, nes Ieva nusidėjo (tiesiogine prasme) su šėtonu, pasivertusiu gyvate, ir pasmerkė žmogiškąją giminę ilgoms kančioms. Kristus („antrasis Adomas”), kaip ir mūsų pirmieji protėviai – Adomas ir Ieva, gimė be nuodėmės, tačiau nesuspėjo įgyvendinti savo misijos – susituokti su idealia žemės moterimi ir paleisti į pasaulį apvalytų nuo nuodėmės „tobulų” vaikų. Kadangi Moonas taip pat yra be prigimtinės nuodėmės, tai jie su savo žmona sudaro „Tikrąją šeimą“. Tik įstojęs į šią šeimą, žmogus gali būti išgelbėtas. Tikrieji žmogaus tėvai ir giminės, jeigu jie nepriklauso Suvienijimo bažnyčiai, yra „šėtoniškojo”, nuodėmingojo pasaulio atstovai.

Žmonijos istorija, anot S.M.Moono, dalijama į tris periodus: Abraomo epocha – žmogiškosios giminės formavimasis; Kristaus epocha – žmonijos vystymasis; ir S.M.Moono epocha, kai jis atėjo į žemę, kad atliktų šventąją misiją ir išlaisvintų žmones nuo šėtono.

S.M.Moonas yra pareiškęs, kad Dievas šiuo metu atmeta nuo savęs krikščionybę ir kuria naują religiją. Ir ta nauja religija esanti Suvienijimo bažnyčia. „Kol darbas su krikščioniška bažnyčia dar nebaigtas, mes turime cituoti Bibliją ir naudoti ją aiškinant Dieviškąjį Principą. Po to, kai mes gausime krikščioniškos bažnyčios palikimą, galėsime mokyti ir be Biblijos”.

„Suvienijimo bažnyčia turi daug profesionalių psichologų ir manipuliatorių. Jie reikalingi tam, kad iš žmogaus atimtų laisvą valią ir mąstymą, kad jį paverstų paklusniu ginklu J.M.Muno ir jo patikėtinių rankose“.

Nuo 1994 m. NRJ stengiasi nebenaudoti Suvienijimo bažnyčios vardo ir vadina save Šeimų federacija už taiką pasaulyje (FFWP). 1999 m. spalio 27 d. nusižudė šeštasis S.M.Moono sūnus Young Jin Moonas, iššokęs iš 17 aukšto viešbutyje Reno mieste Nevadoje.

Naujuoju NRJ lyderiu S.M.Moonas 2008 metų balandį paskyrė jauniausią savo sūnų Hyung Jin Mooną (g. 1979), Harvardo universitete baigusį teologiją.

P.S. 2005 m. spalio 22-ąją S.M.Moonas su žmona ir gausia palyda visiškai slaptai apsilankė Lietuvoje. Lietuvos saugumas pareiškė, kad šis vizitas per daug sureikšmintas, nes „jokio pavojaus mūsų valstybės saugumui ši persona nekelia“.

2010.03.03

 

 

 

 

print

Vienas komentaras

  • Tai baisi organizacija, del jos juodu darbu nuzudytas Shinzo Abe . Jei as buciau is slaptos tarnybos, tai durys atviros infiltruoti sava agenta i bet kuria sali- nare .

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *