Paskutinę besibaigiančių metų dieną Santjage prasideda šv. Jokūbo metai


Kompostelos Santjage viešėjo popiežius Benediktas XVI. EPA-ELTA nuotr.

Kompostelos Santjago arkivyskupas Julianas Barrio ketvirtadienį pradės apeigas, kurių metu bus atvertos šv. Jokūbo katedros šventosios durys. Joje palaidotas Jokūbas vyresnysis, vienas iš dvylikos Jėzaus mokinių ir apaštalo Jono brolis. Arkivyskupas Jokūbo jubiliejų paskelbė ir katedros šventąsias duris atvers laikydamasis senosios tradicijos, pagal kurią šv. Jokūbo jubiliejus švenčiamas tuomet, kai šv. Jokūbo liturginė šventė, minima liepos 25-ąją, sutampa su sekmadieniu. Tai įvyks 2021 metais, skelbia Vatikano radijas.
 
Šventųjų durų atidarymo apeigas bus galima stebėti internete. Jokūbo metų tema, paskelbta dar prieš koronaviruso pandemijos krizės pradžią, skamba neįprastai: „Išeik iš savo žemės! Tavęs laukia apaštalas!“. Santjago arkivyskupas J. Barrio apie Jokūbo jubiliejų pranešė pastoraciniame laiške, diecezijos ir šventovės darbuotojai išrinko jubiliejaus logotipą, sukūrė jubiliejui skirtą portalą ir parengė informacinį dosjė apie svarbiausius dalykus, kuriuos turi žinoti ir įsidėmėti piligrimas, einantis į Galisijos regiono sostinę Kompostelos Santjagą lankyti Jokūbo katedroje esančio apaštalo kapo.
 
Arkivyskupui atvėrus šventąsias duris bus galima pelnyti šv. Jokūbo visuotinius atlaidus, sakoma Vatikano radijo pranešime. Taip pat pandemijos laikotarpiu sąlygos atlaidams gauti nepakitusios: reikia įžengti į katedrą pro šventąsias duris, atlikti sakramentinę išpažintį, dalyvauti Eucharistijoje ir melstis popiežiaus intencija. Atlaidus galima pelnyti tiek sau, asmeniškai, tiek mirusiesiems.
 
Po ganytojo į katedrą įžengs pirmieji piligrimai, procesijoje dalyvaus vietinės valdžios, šv. Jokūbo draugijų ir organizacijų atstovai. Paskui arkivyskupas J. Barrio vadovaus iškilmingoms šv. Jokūbo jubiliejaus atidarymo Mišioms. Po Mišių iškilmės tęsis katedros aikštėje, vyks šventinis tradicinės galisų muzikos koncertas.
 
Arkivyskupas J. Barrio pastoraciniame laiške pristatė keturis piligrimystės į Santjago Kompostelą kriterijus: klausykis išeidamas į vidinę kelionę, darbuokis dėl vargstančiųjų, pasikliauk mokinių viltimi, liudyk artimo meilę.
 
2020 metais Kompostelos Santjago arkivyskupija šventė kitą jubiliejų – prieš devynis šimtus metų, 1120 metais, Kompostelos Santjago vyskupija buvo pertvarkyta į arkivyskupiją. O po dar dvejų metų popiežius Kalikstas II arkivyskupijai suteikė leidimą švęsti apaštalo šv. Jokūbo vyresniojo šventuosius metus. Šventųjų metų privilegija turėjo nenumatytų pasekmių, kurios dar labiau paskatino piligrimystes į Jokūbo vyresniojo kapą, mat visoje Europoje paplito įsitikinimas, kad, leisdamas minėti Šventuosius metus, Kalikstas II kartu suteikė Kompostelos Santjagui šventojo miesto rangą – ligi tol tik Jeruzalė ir Roma vadinti šventaisiais miestais.
 
Šv. Jokūbas vyresnysis yra Ispanijos dangiškasis globėjas. Žvejo Zebediejaus ir Salomės sūnus Jokūbas vyresnysis buvo apaštalo šv. Jono evangelisto brolis. Žinia apie jo kankinystę Jeruzalėje perduota Apaštalų darbuose. 44 m. jis buvo nukirsdintas karaliaus Erodo įsakymu. Pasak tradicijos, jo palaikai perkelti iš Jeruzalės į Kompostelos Santjagą, IX amžiuje jie buvo vėl atrasti dabartinės Santjago katedros vietoje.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2020.12.31; 02:00
print